ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ

ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲ သကၠဝါေခၚ အလႅာဟ္သိစိတ္ အၿမဲထား၍ အလႅာဟ္ဝဟီလမ္းညႊန္ႏွင့္ အညီ ဘဝတည္ေဆာက္သူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အားလုံးတို႔အတြက္ ဂ်ႏၷသ္ ဆုလာဘ္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္ကို မိမိ၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အျဖစ္မွ ျငင္းဆန္သူ၊ အလႅာဟ္ကို လက္ခံသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အလႅာဟ္ကို အလႅာဟ္၏ ဖန္ဆင္းခံ တမန္ေတာ္မ်ား၊ ဝလီသူေတာ္စင္မ်ား၊ သဘာဝတရားမ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ တန္းတူထား၍ ရွရိက္ တြဲဖက္ကိုးကြယ္ျခင္း ျပဳသူမ်ား၊ အလႅာဟ္ဝဟီ လမ္းညႊန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ မုဟ္လင္မ္ အေယာင္ေဆာင္င` အစၥလာမ္သာသနာကို ဖ်က္ဆီးသူတို႔အတြက္ကား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဂ်ဟႏၷမ္မီး (ပူေလာင္မႈ) အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေပမည္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၃၉။ ၄း၁၄၅။ ၅း၇၅။ ၂၃း၁၀၃။ ၃၃း၆၄- ၆၅။ ၉း၆၈) ကုရ္အာန္တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲ၏ ဥပမာကို က်က္သေရမဲ့မႈ၊ ေသာက၊ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ခံစားရမႈ ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္တင္စား ျပဆိုထား၏။
“၄င္းေရွ့ဝယ္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲရ်ိေပမည္။ ၄င္းျပင္ ယင္းသည္ ျပည္ပုပ္ေရကို တိုက္ေကၽြးျခင္းခံရေပမည္။ ၄င္းသည္ ယင္း ျပည္ပုပ္ေရကို တစ္က်ိဳက္စီေသာက္မ်ိဳအ့ံ၊ သို႔ရာတြင္ ၄င္းသည္ ယင္းျပည္ပုပ္ရည္ကို လည္ေခ်ာင္းေအာက္တြင္ ခဲယဥ္းစြာ မ်ိဳခ်လတၱ႔ံ၊ ၄င္းျပင္ ေသျခင္းတရားသည္ အဘက္ဘက္မွ ၄င္းထံ ေရာက္ရွိလာအ့ံ။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းမွာ ေသဆုံးမည္မဟုတ္၊ ထို႔ျပင္ ၄င္း၏ေရွ့၌ ျပင္းထန္လွစြာေသာ (အျခား) ျပစ္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးလည္း ရွိေခ်အ့ံသတည္း” (ကုရ္အာန္ ၁၄း၁၇)
“ဤသည္ အျပစ္ရွိသူတို႔က မဟုတ္မမွန္ ဟူ၍ စြပ္စြဲျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲတည္း ၄င္းတို႔သည္ ယင္း ဂ်ဟႏၷမ္ႏွင့္ ပြက္ပြက္ဆူလ်က္ရွိေသာ ေရေႏြးပူ၏ အၾကားဝယ္ လွည့္ပတ္လ်က္ ေနၾကရေပမည္” (ကုရ္အာန္ ၅၅း၄၃-၄၄) “၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္အခါမဆို ထိုမီးမွ ထြက္ရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ပါလ်င္ ထိုငရဲမီးထဲသို႔ပင္ ျပန္လည္တြန္းပို႔ျခင္း ခံရမည္” (ကုရ္အာန္ ၃၂း၂၀)
“စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အား မတရားႏွိပ္စက္ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ မတရားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္သတည္း” (ကုရ္အာန္ ၄၃း၇၆)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s