ဗလီမ်ားခ်ိတ္ပိတ္၍ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမ်ားကုိဖမ္းဆီး

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္၊ အလယ္ သံေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ ဇူလုိင္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳရာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ေက်ာင္းကုိ နယ္ေျမခံ တပ္ျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ ကြပ္ကဲေရးတပ္ (နစက)မွ လာေရာက္၍ ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့သည္။ အလားတူ ပင္ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ တြင္လည္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၃) ေက်ာင္းကုိနစကမွခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့ၿပီး ဗလီမ်ား၏ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ(၁၆)ဦးကုိလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ ခ်ိတ္ပိတ္ခံရသည့္ဗလီမ်ားမွာ –

(၁) ကြန္ဒရာဂ်ာေမဗလီ
(၂) ခ်န္ဒါဖာရာဂ်ာေမဗလီ
(၃) ဒြန္ခါလီဂ်ာေမဗလီ
(၄) လြန္ဗဂူနာဂ်ာေမဗလီ
(၅) စန္ဘာနာဂ်ာေမဗလီ
(၆) ဂုိဒူစာရာဂ်ာေမဗလီ

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕တြင္ခ်ိတ္ပိတ္ခံရသည့္ဗလီမ်ားမွာ –
(၁) အလီဖာရာဂ်ာေမဗလီ
(၂) ခိုက္ရီဖာရာဂ်ာေမဗလီ
(၃) ေမာင္နီရြာဂ်ာေမဗလီ

ဖမ္းဆီးခံရေသာဗလီေရွ႕ေဆာင္ဆရာမ်ားကုိမည္သည့္ေနရာသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားသည္ကုိမသိရေသာေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ မ်ားအလြန္ပူပင္ေသာကေရာက္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

နစကတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိေနအိမ္မ်ားမွထြက္ခြာသြားရန္ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ခြာသြားရန္ႏုိးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ထြက္ခြာသြားျခင္းမရွိက မည္သူမွ်လာေရာက္၍ကယ္တင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအျမန္ဆုံးထြက္ခြာသြားပါကအသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားေျပာဆုိလ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

RB News Desk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s