စံုစမ္းေရးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္း

 

၁။ နိုင္ငံေတာ္အေနၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္သစ္သို့ ေရာက္ရွိေစရန္ နိုင္ငံေရးနွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲ မွဳမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးေန သ ကဲ့သို့ နိုင္ငံသားမ်ား အေနၿဖင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ ကို ေလးစား လိုက္နာေရးအ တြက္ကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ေလ့ က်င့္ေပး လ်က္ရိွပါသည္။

၂။ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလနွင့္ဇြန္လအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဥပေဒစိုဒမိုးေရး ပ်က္ၿပားေစသည့္ လူစုလူေဝးၿဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ဥပေဒမဲ့ၿပဳမူေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား မင္းမဲ့စရိုက္ ဆန္ဆန္ လူအုပ္စုဖြဲ႔ ရိုက္နွက္သတ္ၿဖတ္ မွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ၿဖစ္ရပ္အမွန္ ေဖၚထုတ္နိုင္ေရး နွင့္ ဥပေဒနွင့္ အညီ ေရးယူနိုင္ေရး တို့အတြက္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ စံုစမ္း စစ္ေဆးေ ရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတာ ဝန္ေပး လိုက္သည္။

Source here

http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3A2012-06-06-14-23-02&catid=36%3Aannouncement&Itemid=53

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္     အညီအေရးယူႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တုိ႕ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တုိက္ရုိက္ အစီရင္ခံရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s