ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သုိ႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

 Rohingya Blogger

 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သုိ႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ ,သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။
 ၁။ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ လူမ်ိဳးေရးကုိ ေစာ္ကား ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚသည့္ စကားလုံးျဖစ္ေနေသာ ကုလားဟူသည့္ အသုံးအႏႈံးကုိ သုံးႏႈံးေရးသားျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ စာနယ္ဇင္းမ်ား လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားေၾကာင္းကုိ နအဖ၊ နဝတ အစဥ္အဆက္မွ ယေန႔ထက္တုိင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးသည္၄င္း၊ သတင္းအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေရးသားသူမ်ားသည္၄င္း ေကာင္းစြာသိရွိထားျပီးျဖစ္သည္ကုိ ယုံမွားသံသယရွိရန္ စုိးစဥ္းမွ် အေၾကာင္းမရွိပါ။
၂။ ၂၀၀၈ခု ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၄၈)တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည့္သည့္ႏိုင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမိ်ဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။
၃။ တစ္ဖန္ ေတာင္ကုတ္ အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ လူသတ္ပဲြေန႔တြင္လည္း အခင္းျဖစ္ရန္ အစပ်ိဳးသည္မွ အခင္းျဖစ္ခဲ့သည္အထိ သက္ဆုိင္ရာမ်ားက မတားဆီးဘဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားၾကားသိသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တမင္လစ္လ်ဴရႈမႈကုိ အထင္အရွား သိရွိရျပန္ပါသည္။
၄။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုျဖစ္ရပ္ကုိ “လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ား ရွိသလားဆုိေသာ စုိးရိမ္စိတ္”ကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာခဲ့သလုိ၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္က “လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး(ရခုိင္)ကုိ ရက္စက္တဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာလား” ဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။
၅။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဖၚထုတ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးႏုိင္ယူရန္ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ စုံစမ္းေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္အတြက္ လႈိက္လွဲစြာ ၿကိုဆုိပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဖုံးကြယ္ေရးအဖဲြ႕ မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ အမွန္တစ္ကယ္ ေဖၚထုတ္ေပးမည့္အဖဲြ႕ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
၆။ ၂၀၁၂ခု ဇြန္လ(၅)ရက္ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားမွ မြတ္ဆလင္ကုလား ဟူေသာ အသုံးအႏႈံးကုိ ဇြန္လ(၆)ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ ဟူ၍ ျပင္ဆင္သုံးစြဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈရပါသည္။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား
၇။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ မေန႔တစ္ေန႔က ခုိးဝင္လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ ခုန္ခ်လာသူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေပါက္ဖြား ဆင္းသက္လာသူမ်ားခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ခု ဇႏၷဝါရီလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ဖဆပလ၏ အဖဲြ႕ေပါင္းစုံ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္(၆)အရ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး တုိက္ေဖၚတုိက္ဖက္ ဗမာ(ျမန္မာ)မြတ္စလင္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအရလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ကတည္းက အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္လည္း ၁၉၇၄ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ၄င္း၊ ၁၉၈၂ခု ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ၄င္း၊ ၂၀၀၈ခု ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ၄င္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီးသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္၍ ခရီးသြားလာရင္း အသတ္ခံရသူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာကုိးကြယ္သူမ်ားဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပႏုိင္လွ်က္ႏွင့္ တမင္ေရွာင္ကြင္းျပီး ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ားဟု ျပင္ဆင္ေခၚေဝၚလုိက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဝင္ ေခတၱလာေရာက္ေနထုိင္ေသာ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဘရူႏုိင္းစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားျခားမ်ားႏွင့္ အဆင့္တူျဖစ္ေစကာ မြတ္ဆလင္ကုလားဘဝက မဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသားအဆင့္ပင္ ဆုံးရႈံးေပ်ာက္ကြယ္ရျပီ ျဖစ္ပါသည္။
၉။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ပါမည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္နည္း။ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္ႏွင့္ မဆုိင္ဟု ဆုိမည္ေလာ။ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ဖယ္ခ်န္၍ မရခဲ့ေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးက်မွ ဖယ္ခ်န္ထားမည္ေလာ။
၁၀။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္မတည္ျငိမ္ေစေရး တမင္ဖန္တီးခဲ့သည္ကုိ သခၤန္းစာယူ၍ ႏုိင္ငံေအးခ်မ္း တုိးတက္ျပီး ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ရွင္သန္ေစေရးအတြက္  ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေရး၊ သင့္ျမတ္ညီညြတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ သမၼတႀကီးက မွန္မွန္ကန္ကန္ ဦးေဆာင္သြားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး
ဇြန္လ(၇)ရက္၊ ၂၀၁၂
Media Contact; ကုိေက်ာ္စြာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org; ေဒၚေမာ္လီ +1 416 516 7383 Canada law4women@gmail.com; Ma Yasmin +1 408 250 6227(USA) yasnohana@sbcglobal.net;
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s