ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးMr.Bob carrက ရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြး

ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာနဝန္ၾကီး Mr.Bob carr က ရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ရန္ကုန္တုိင္း လူမ်ဳိးစုေရးရာ၀န္ၾကီး ႏွင္႔တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားရင္ၾကားေစ႔ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ NDPD,NDF,RNDP, ရွမ္း၊ကရင္၊ၿမန္မာ၊ဒီမုိက ေရစီပါတီမ်ားယေန႔ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းရွိ Australia သံအမတ္ၾကီးေနအိမ္ တြင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။


Australia ForeignMinister Mr.Bob carr ႏွင္႔ ရန္ကုန္တုိင္း လူမ်ဳိးစုေရးရာ
၀န္ၾကီး ႏွင္႔တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားရင္ၾကားေစ႔ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးပုံ(၁)


Australia ForeignMinister Mr.Bob carr ႏွင္႔ ရန္ကုန္တုိင္း လူမ်ဳိးစုေရးရာ

၀န္ၾကီး ႏွင္႔တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားရင္ၾကားေစ႔ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးပုံ(၂)
Australia ForeignMinister Mr.Bob carr ႏွင္႔ ရန္ကုန္တုိင္းလူမ်ဳိးစုေရးရာ ၀န္ၾကီး အပါအ၀င္အမွတ္တရဓါတ္ပုံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s