ႏိုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳစာရင္းတြင္ ပသီလူမ်ိဳးမပါရွိ၊ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ ဂရက္ပါတီအမည္အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္

ျပည္တြင္းသတင္း — မႏၲေလး၊ ေမ ၁၄၊ ၂ဝ၁၂

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပသီအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီအား ပါတီ၏အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ျပရန္၊ ခ်မ္းေအး သာစံ ၿမိဳ႕နယ္ေန ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးထံ ေမလ ၁ဝ ရက္၊ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၃ ရက္စြဲပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး   ေနာက္ အဆိုပါ ပါတီအား အမည္သစ္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားပါရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ဦးျမင့္ေဝအပါအဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္လိုေၾကာင္း   ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းျပန္ရာတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန၏ ျပန္ၾကားခ်က္ မ်ား အရ ယခင္ျပဳစုခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ိဳး  စာရင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ယခု ေနာက္ဆံုးျပဳစုထားသည့္ လူမ်ိဳး ၁ဝ၁ မ်ိဳးစာရင္း၌လည္းေကာင္း၊ ပသီအမ်ိဳးသား(ပသီလူမ်ိဳး)ဆိုသည္မွာ မရွိပါေၾကာင္း၊   ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူမ်ိဳးစာရင္းတြင္ ““ပသီလူမ်ိဳး”” ပါဝင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီအမည္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၈(က)အရလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄(က)အရ လည္းေကာင္း၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ၿငိစြန္းသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ပါတီ၏ အမည္သစ္ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္၍ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ ထားသည္။

နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄(က) အရ ““ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို တင္ျပရာတြင္ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္း လံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အမည္၊ အမွတ္အသား သို႔မဟုတ္ သေကၤတ တို႔ကို ေရွာင္ရွားရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ၿငိစြန္းသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းၾကားစာအရ သိရွိရသည္။

ပသီအသိုက္အဝန္းကေျပာရာတြင္ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား ပသီ၊ မဟာေမဒင္ စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း၊ မွန္နန္းရာဇဝင္၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႏွင့္ ဦးကုလားရာဇ ဝင္ တု႔ိတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၂ဝ၊ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ပသီဟူေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပသီအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေမာင္ေမာင္လွျမင့္က ေျပာရာတြင္ ““က်ေနာ္တို႔ ပသီလူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာ့ေျမမွာ ဟိုးအရင္ကတည္း က ရွိေနခဲ့တာပါ။ မွန္နန္းရာဇဝင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ ဒုတိယတြဲစာမ်က္ႏွာ(၁၇၈၊ ၁၈၂၊ ၅၁၄)နဲ႔ ဦးကုလားရာဇဝင္ ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ ႏွစ္တြဲစလံုးမွာ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ””ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎ကေျပာရာ တြင္ ““က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုလည္း မၿဖိဳခြဲပါဘူး၊ ႀကံႀကီးစည္ရာဗ်ာ၊ စိတ္ေတာင္မကူးဝံ့ပါဘူး၊ လူႀကီးေတြကေတာ့ အမည္ေျပာင္းတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး၊ အစည္းအေဝးလုပ္ ေနတယ္၊ ေျပာင္းေပးဆိုေတာ့ လည္း ေျပာင္းေပး ႐ံုပဲေပါ့၊   ေျပာင္း မယ္နဲ႔တူပါတယ္””ဟု ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီအေနျဖင့္ အမည္သစ္ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္၍ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔  ေနာက္ဆံုးထား၍ တရားဝင္ျပန္လည္တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ျငင္းပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းၾကားစာအရ သိရွိရပါ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ အမိန္႔ေၾကညာ စာအမွတ္(၁/၂ဝ၁ဝ)ျဖင့္ ႏိုင္ ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ နည္း ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားအား ဥပေဒပုဒ္မ ၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ စိစစ္ညႇိႏိႈင္း ကာ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5Ty4Rp4Z7rkJ:www.myanmarij.com/%3Fp%3D2123+%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AE&cd=36&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s