“တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ပသီ …”

“တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ပသီ …”

နိဒါန္း
တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစုအမည္ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၁၉၅၄-ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေတာခုိ အလံနီအျဖစ္နဲ႔ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ထဲမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕မိတ္ေတြ ရဲနီမယ္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလူမ်ဳိးလဲလုိ႔ ေမးေတာ့ ‘ေတာ္က ကုလား ပဲေပါ့’လုိ႔ ေျပာတယ္။

တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုလားလည္းမဟုတ္၊ ဗမာလည္းမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသိေနတယ္။ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ဂရက္ဖြဲ႕စည္းတုန္းကလည္း သူ႔ေၾကြးေၾကာ္သံက ဗမာမြတ္စလင္မ်ားဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကတဲ့ဗမာလူမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘ဗမာကုိ ဗမာက သိေရး’တဲ့ အဲလုိေၾကြးေၾကာ္ထားတာ႐ွိတယ္။ ဒါကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘ၀င္မက်ဘူး။

၁၉၅၅-ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အလံနီပါတီက ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လုပ္စရာကိစၥေတြ ႐ွိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တာ၀န္ေပးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္သြားရတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ အခု တပ္မေတာ္ေမာ္ ကြန္း တိုက္လုပ္ထားတဲ့ေနရာမွာ ဂ်ဴဗလီေဟာစာၾကည့္တိုက္႐ွိတယ္။ အဲဒီ စာၾကည့္တိုက္ကုိ သြားၿပီး က်ဴ႐ွင္ဆရာဆုိၿပီး ျမန္မာ့သမုိင္းစာအုပ္ေတြ ေမႊေႏွာက္႐ွာေဖြပါေတာ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ျမန္မာျပည္ထဲေရာက္လာတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိေခၚတယ္ဆုိတာေတြပါ ေလ့လာ ရတယ္။

ဦးကုလားရာဇ၀င္၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္တုိ႔မွာ ပသီကုလား၊ ပသီပန္းေသးဆုိၿပီးမွ ေရးထားတာေတြကုိ အတိအက်ေတြ႕ရတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပသီလူမ်ဳိးေတြလုိ႔ သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့တာေတြ ႐ွိတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဗမာလည္းမဟုတ္၊ ကုလားလည္းမဟုတ္၊ ပသီလူမ်ဳိးေတြပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။

ပုသိမ္ရာဇ၀င္ကုိ ေလ့လာရတဲ့အခါၾကေတာ့လည္း ပုသိမ္မွာ ပသီလူမ်ဳိးေတြ၊ ပသီမင္းဆက္ေတြ ႐ွိခဲ့တယ္ဆုိတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ပသီလမ္းေတြ၊ ပသီရြာေတြ၊ ပသီတန္းေတြ႐ွိတယ္ဆုိတာ ဆက္လက္ေလ့လာသိ႐ွိခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္လုိ႔ အဂၤလိပ္၀င္လာေတာ့ အဂၤလိပ္နဲ႔အတူပါလာတဲ့ အိႏၵိယကုလားေတြ ျမန္မာျပည္ထဲ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကတယ္။ ပသီလူမ်ဳိးေတြကုိ ဇလ္အာဘာဒီဆုိၿပီးေခးတယ္။

ဇလ္အာဘာဒီဆုိတာ ေက်ာက္သံပတၱျမားေပါၾကြယ္၀တဲ့တုိင္းျပည္မွာေနတဲ့လူမ်ဳိးေတြကုိ ေခၚတာျဖစ္တယ္တဲ့။ အိႏၵိယကုလားေတြ ၀င္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဇဘာဒီလုိ႔ မေခၚေတာ့ဘဲ ေဇလုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒီ သေဘာက္မသားေတြေပါ့၊ မိမစစ္ ဖမစစ္ေတြလုိ႔ ေခၚခံၾကရတယ္။ မႏၲေလးသားေတြ ကေတာ့ ေျပာ တာဆုိ တာ ကဗ်ာဆန္တဲ့အတြက္ ေဇဘာဒီလုိ႔မေခၚေတာ့ဘဲ ေဇလုိ႔ေခၚတယ္။ အဲဒီလုိကေန သခင္ ဗေသာင္းဦးစီးၿပီး တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကုိ တည္ေထာင္တယ္။ သူ႔ေၾကြးေၾကာ္သံက ‘သခင္မ်ဳိးေဟ့ တုိ႔ဗမာ’ဆုိၿပီး ေၾကြးေၾကာ္တယ္။ အဲလုိ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာမြတ္စလင္ႏုိးၾကားေရး အဖြဲ႕ကလည္း ‘သခင္မ်ဳိးေဟ့ တုိ႔မြတ္စလင္’ ‘ဗမာျပည္သည္ တုိ႔ျပည္’ ‘ဗမာစကားသည္ တုိ႔စကား’ ‘တုိ႔ျပည္ကုိခ်စ္ပါ’ ‘တုိ႔စကားကုိ ေလးစားပါ’ဆုိၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္။

ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ၾကာၾကာက ေခၚေ၀ၚခဲ့တဲ့ ေဇ၊ ေဇဘာဒီတုိ႔ဆုိတဲ့ အမည္ေတြကလည္း တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္လာခဲ့တယ္။ ဗမာမြတ္စလင္နာမည္ေတြဟာ ထိပ္တန္းကုိေရာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၅၅-၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ဗမာမြတ္စလင္ဆုိတဲ့နာမည္ဟာ အထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ထိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာမြတ္စလင္ ဗမာလူမ်ဳိးေတြပါလုိ႔ ဒီေန႔ထိ ေခၚေ၀ၚေနၾကတုန္းပါပဲ။

ဂ်ဴဗလီေဟာ စာၾကည့္တိုက္မွာ ပသီဆုိတဲ့စကားလုံးကုိ ေတြ႕႐ွိၿပီးတဲ့ေနာက္ ရန္ကုန္မွာလည္း (ယူဂ်ီ) လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာေနရင္း ဗမာမြတ္စလင္သမုိင္းကုိ ေလ့လာတယ္။ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္တယ္ဆုိတာ အခိုင္အမာေတြ႕႐ွိၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗမာမြတ္စလင္ေတြဟာ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ေခါင္းစီး နဲ႔ စာတမ္းတစ္ခု ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒါကုိ ထြန္းေန႔စဥ္ သတင္းစာကုိပုိ႔တယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၄-မ်က္ႏွာေလာက္႐ိွတယ္။ ထြန္းေန႔စဥ္သတင္းစာကုိ ဘာေၾကာင့္ပုိ႔ရသလဲဆုိရင္ ထြန္းေန႔စဥ္ သတင္းစာဟာ အဲဒီေခတ္ကာလတုန္းက အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေနတဲ့ တုိးတက္တဲ့သတင္းစာဆုိတာ သိရလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းစာမွာပါလာတာ မေတြ႕ရဘူး။

ေတာထဲမျပန္ခင္ ရန္ကုန္မွာ ဗ.မ.က အဖြဲ႕ထဲက အလံနီနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ဦးကုိေလး(ေနာင္ ပသီဦးကုိကုိေလး)၊ ဦးဥာဏ္၊ ဦးေ႐ႊ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပသီလူမ်ဳိးဆုိၿပီး ပသီသမုိင္းကုိ ျပန္ေဖာ္ျပတယ္။ ဗ.မ.က ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္တဲ့ ‘ဗမာမြတ္စလင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကေသာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္’ ‘ဗမာကုိ ဗမာကသိေရး’ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ မွားေနတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္က ေဆြးေႏြးတင္ျပတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ အဲဒီတုန္းက လက္မခံၾကဘူး။ ဗ.မ.က ေၾကြးေၾကာ္သံကုိပဲ လက္ခံၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚကလူေတြန႔ဲေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတာကုိျပန္သြားတယ္။

၁၉၅၆-ခုႏွစ္မွာ ဖ.ဆ.ပ.လ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဗ.မ.က ကုိဖ်က္သိမ္းခိုင္းတယ္။ ပထမတစ္ရက္ ဗ.မ.က ညီလာခံလုပ္ေတာ့ မဖ်က္သိမ္းေသးဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။ မဖ်က္သိမ္းေပးဘူးဆုိ လုိ႔႐ွိရင္ ဖ.ဆ.ပ.လ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ အမတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဆရာဦးဖုိးခ်ယ္၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚေစာေ႐ႊ တုိ႔ ရထားတဲ့ ရာထူးေတြကုိ ျပန္အပ္ရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာ တာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ညီလာခံလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဗ.မ.က ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္တယ္။

ဗ.မ.က ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ဂရက္အစား အစၥလာမ္သာသနာေရး ရာေကာင္စီ ဆုိၿပီးမွ အစားထုိးေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူမႈေရးအဖြဲ႕သာျဖစ္သြားတယ္။

ဗ.မ.က ကုိ ဖ်က္ဖ်က္ခ်င္းပဲ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးကုိေလး၊ ဦးေ႐ႊတုိ႔တစ္စုဟ အဖ်က္မခံဘဲ ခြဲထြက္သြားၿပီးမွ ဗ.မ.က အသစ္ဆုိၿပီးတည္ေထာင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖ.ဆ.ပ.လ ကေန အလုိလုိထြက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပ.မ.ည.တ ကလည္း ဖ.ဆ.ပ.လ နဲ႔ စင္ၿပိဳင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ေထာင္ထားတာ ႐ွိတယ္။ အဲဒီမွာ ပ.မ.ည.တ နဲ႔ သြားေပါင္း တယ္။ ပ.မ.ည.တ က ဗမာမြတ္စလင္နာမည္ျဖစ္ေတာ့ ဘာသာေရးနာမည္ ပါေနတဲ့အတြက္ လက္မခံဘူး။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ပသီကုိ လက္မခံၾကတဲ့ ဦးကုိေလးတုိ႔ လူစုဟာ ဗ.မ.က-သစ္ ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ‘ပသီကြန္ဂရက္’ဆုိၿပီး အစားထုိးလိုက္တယ္။ အဲေတာ့မွ ပ.မ.ည.တ က လက္ခံလိုက္တယ္။

မ.ဆ.လ အစုိးရက လမ္းစဥ္ပါတီကလြဲလုိ႔ တျခားပါတီေတြ ဖ်က္သိမ္းခိုင္းလိုက္တဲ့အခါ ပ.မ.ည.တ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ ပသီစာတမ္းကုိ မႏၲေလးက ဦးခ်စ္ေဆြဆီလည္း ပုိ႔ေပးလိုက္တယ္။ ေနာင္ ကၽြန္ေတာ္ ဥပေဒအတြင္း၀င္ၿပီး မႏၲေလးက မြတ္စလင္ေတြကုိ ပသီရာဇ၀င္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေဆြးေႏြး တယ္။ မႏၲေလးက ဦးခ်စ္ေဆြ (ေနာင္ ပသီဦးခ်စ္ေဆြ)ကေတာ့ တစ္ထိုင္တည္းနဲ႔ ပသီလူမ်ဳိးျဖစ္ တယ္ဆုိ တာ လက္ခံလိုက္တယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ေျပာရရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကၽြန္ေတာ္ ပသီလူမ်ဳိးရယ္လုိ႔ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါမွာ သူဟာ ပထမဦးဆုံး ပသီလုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ ေၾကညာတဲ့လူျဖစ္တယ္။ သူ႔နာမည္ေ႔႐ွမွာလည္း ပသီထည့္ၿပီး ပသီခ်စ္ေဆြဆုိၿပီးမွ သူ႔ကုိယ္သူ ကင္ပြန္းတပ္လိုက္တယ္။ သူ႔အိမ္မွာလည္း ပသီခ်စ္ေဆြဆုိၿပီး ဆုိင္းဘုတ္ကေလး ေရးၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲထားတယ္။

ဦးကုိေလးတုိ႔ အစ႐ွိတဲ့လူေတြက အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ပသီဦးကုိေလး၊ ပသီေက်ာ္ျမင့္၊ ပသီစုိး၊ ပသီစုိးေလး၊ ပသီေအးေမာင္ေလး၊ ပသီမင္းေမာင္ အစ႐ွိၿပီး တစ္စတစ္စနဲ႔ ပသီကုိ လက္ခံ လာၾကတာ အခုဆုိရင္ ဗမာမြတ္စလင္လုိ႔ေတာင္ မေျပာၾကေတာ့ဘဲ ပသီလုိ႔ ေျပာ လာၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ပသီဆုိတဲ့နာမည္ဟာ အေတာ္ႀကီးပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတယ္။

ဗမာမင္းလက္ထက္က ပသီလုိ႔႐ွိခဲ့ေပမယ့္ အဂၤလိပ္၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မူလအမည္ ဟာ ေျမျမွဳပ္ သၿဂဳႋဟ္ခံရၿပီးေနာက္ ဒါေတြဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္ေတာ္ စတင္ေဖာ္ထုတ္ စည္း႐ုံးရာ ကေန ေအာင္ျမင္လာတဲ့ ပသီသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ။

(၀မ္းအုိ၀မ္းေက်ာ္၀င္းေမာင္၊ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာပသီလူမ်ဳိးစု အမည္ကုိ  ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ စ-စ်)

written by Waing ,MMSY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s