ပသီလူမ်ဳိးစုသမုိင္းအေၾကာင္း၊( pathi pdf ) ကုိ ကလိက္လုပ္၍ဖတ္ပါ။

 

 

 

တစ္ခ်ိန္က ပသီျမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ပုသိမ္ျမိဳ႔႕ သမိုင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ ေသာ ပသီမ်ားက  ၄င္းတို႔၏ ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္အား ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က  ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

  1. pathi pdf

    api.ning.com/files/…/STUDIESINPATHIHISTORY.pdf
    You +1’d this publicly. Undo

    File Format: PDF/Adobe Acrobat – Quick View
    tydkif; – 1. STUDIES IN PATHI HISTORY. PAGAN PERIOD ….. a&;om;cJhonf/. * Ba Tha : The Early Hindus and Tibeto-Burmans in Arakan, The. Guadian.

ေပးထားေသာ ( pathi pdf ) ကုိကလိက္

လုပ္လွ်င္ပသီလူမ်ဳိးစုသမုိင္းအေၾကာင္းဖတ္

ရွဳေလ႔လာနဳိင္ပါသည္။


 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s