ပသီ အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္

<!– webmaster –>

တစ္ခ်ိန္က ပသီျမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္ျခင္းခံ ခဲ့ရေသာ ပုသိမ္ျမိဳ႔႕ သမိုင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ ေသာ ပသီ မ်ားက  ၄င္းတို႔၏ ပသီအမ်ိဳးသားကြန္ ကရက္အား ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရ  လက္ထက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ေန႔က  ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

<!–

–>

Read/Post Comment: 0 Sunday 19 February 2012 – 06:32:47 | printer friendly

 

မွတ္ခ်က္။       ။အထက္ပါနာမည္ၿဖင္႔မ်တ္ပုံတင္ခြင္႔မရရွိေၾကာင္းစုံစမ္းသိရွိရသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s