စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္ (ဓါတ္ပုံ ၃ ပုံ)ပူးတြဲလွ်က္

၁၉၇၊ – စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္ (ဓါတ္ပုံ ၃ ပုံ)ပူးတြဲလွ်က္

Principle Of National School, Akyab

မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ (အလယ္)

မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ

မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Principle Of National School, Akyab

 စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္

ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္ (ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္)

ရခုိင္ရုိဟင္ဂ်ာ ညီေနာင္တုိ႔က နယ္ခ်ဲ႔ဆန္က်င္ေရးေတာ္လွန္ေရးတြင္လက္တြဲမပ်က္     ခဲ႔ေပ။   လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔ရာတြင္ အသက္ေသြးေခ်ြးစေတး ခံခဲ႔ၾက သည္။၁၉၂၀ေနာက္ပုိင္းကြ်န္ပညာေရးကုိဆန္႔က်င္၍ စစ္ေတြတြင္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္း မ်ား တည္ေထာင္   ရာတြင္   ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႔နယ္၊ေခါင္းတုတ္ရြာမွ ဆရာၾကီးဦးေဇာ္ေနာ္ဒိန္က ဦးေဆာင္၍ အမ်ဳိးသား   ေက်ာင္းကုိ ပထမဆုံးဖြင္႔ လွစ္ခဲ႔ သည္။  ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵင္ (thakinZainuddin) သည္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၏ ပထမဆုံးေက်ာင္း အုပ္ အၿဖစ္တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သူၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္မွာ ဦးဖုိးၿမစိန္ၿဖစ္သည္။ၿဗိတ္ိသွ်ေခတ္ ကြ်န္ပညာေရး  ကုိဆန႔္က်င္၍   ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိအမ်ဳိး သားစိတ္သြင္းေပးခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းၿဖစ္သည္။

       ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထုတ္  ‘’ရခုိင္ညြတ္ဖူး ‘’စာအုပ္တြင္ စာအုပ္ပါအတုိင္းေၿပာရလွ်င္  ‘’ရခုိင္တုိင္း ဖြါး မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ဘမစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ‘’သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ  တစ္ဦးၿဖစ္ တယ္။ (တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဘဝသစ္ပါတီ၊ကင္းလြတ္ခြင္႔  အမွတ္  (န/သ-၀၈၅) အရ ၁၉၈၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၊ပထမအၾကိမ္ထုတ္စာအုပ္ ( စာမ်က္ႏွာ – ၅၀ )  တြင္ေဖၚၿပထားသည္။

        ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵင္ (thakinZainuddin) သည္ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႔ နယ္၊ ေခါင္းတုတ္ရြာ တြင္ေမြးဖြါး၍ ( B .A .) ဘြဲ႔ ကုိ ကလႅကတၱားမွရယူခဲ႔သည္။ ဆရာၾကီး၏ ဖခင္ ဦးေရႊသာ သည္ ၿဗိတိသွ် ေခတ္က ကြ်န္းအုပ္ ရာထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူ ၿဖစ္ၿပီး အဘုိးမွာ ရခုိင္ဘုရင္က ေရႊဓါး ကာဇီ ဘြဲ႔ တံကုိ ခ်ီးၿမွင္႔ခံရသူၿဖစ္သည္။

        အသက္ (၅၅) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရခုိင္ၿပည္၊နယ္ ၊စစ္ေတြ ၊သက္ေကၿပင္ ေနအိမ္ `၌ ကြယ္လြန္၍ နာဇၤရြာသင္းခ်ဳိင္းတြင္ သၿဂၤိဳဟ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s