60 – ေမာင္လာနာ ကာရီ မက္ၠဆူဒ္ အဟ္မဒ္ခန္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာျပန္ဆုိခဲ့သူ)

ဆရာေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ေရးသားသည့္ စာျပဳစာဆိုတိုင္းရင္းမြတ္စ္လင္မ္မ်ား စာအုပ္ (၂) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္လာနာ ကာရီ မက္ၠဆူဒ္ အဟ္မဒ္ခန္
ဦးခင္ေမာင္ႀကီး
ဆရာ့ကုိ အဖ ဟာဖိဇ္ မဟ္မူဒ္အဟ္မဒ္ခန္ႏွင့္ အမိ သရက္သူ ေဒၚခတီဂ်ာဘီတို႔မွ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သရက္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္း ငါးေယာက္အနက္ သားႀကီးၾသရ သျဖစ္သည္။ဆရာ့ဖခင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၈-လမ္းရွိဆြာဒီကီယာ ဟဖ္ဇြလ္ကုရ္အာန္ (ကုရ္အာန္အာဂံုေဆာင္)ေက်ာင္းႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ရန္ကုန္တြင္ ဘာသာေရးအေျခခံပညာကုိ သင္ယူသည္။ ဆရာႀကီး၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဟာဖိဇ္ မဟ္မူဒ္အဟ္မဒ္ခန္သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဟိႏ္ၵဴစတန္နီဗလီ၏ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဖခင္ႀကီး ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ စူရတီဗလီ မြတ္ဖတီအစ္ၥမာအီလ္ (ကဖ္လိုင္ သ၀ီ)သခင္ႀကီးထံ အေႏ္ၲ၀ါသိက တပည့္အျဖစ္ က်ိဳးႏြံစြာ ဆည္းကပ္ခဲ့သည္။ မြတ္ဖတီႀကီးသည္ လက္ရွိမႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ စူရ္တီဗလီေရွ႕ေဆာင္ ဆရာႀကီး ဟာဖိဇ္ မုဟမ္ၼဒ္၏ဖခင္ျဖစ္သည္။

ဆရာျဖစ္သူကလည္း မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ၏သားျဖစ္သူကို ေစတနာ ထားသကဲ့သို႔ တပည့္ျဖစ္သူကလည္း လိုလိုလားလား ပင္ပန္းဆင္းရဲခံကာ ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးႏြံစြာ ႀကိဳးပမ္းဆည္းပူးခဲ့သျဖင့္ ပညာအရာတြင္ ေကာင္းစြာေပါက္ေျမာက္ထူးခၽြန္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတက္ၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ၾကံေသာ္လည္း စစ္ႀကီးေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ရသည္။ မိမိဆရာသခင္ကလည္း မိခင္ကိုျပဳစုရန္သာ မိန္႔မွာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ လက္ထက္ေတာ္က သာသနာ့အႏ္ၲရာယ္ကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္လိုသူ တစ္ဦး စစ္ထဲလုိက္ပါခြင့္ ေတာင္းရာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ထိုသူကို မိခင္ရွိသေလာဟုေမးေတာ္မူသည္။ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖေသာအခါ “သင့္မိခင္ အား ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ အသြယ္သြယ္ကိုသာ ျပဳစု၍ ေနပါေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။
ဤၾသ၀ါဒကို ဆရာသိၿပီးျဖစ္သည္။ ပညာသင္ခရီး မထြက္ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ပါ။ ဆရာသည္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ စိန္ကုံးဗလီ၊ ျပည္ၿမိဳ႕ စူရတီဗလီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၆လမ္းရွိ မမ္ဆားဗလီတို႔တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာင္လာနာဘီဒီ ကုမ္ၸဏီ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းခဲ့သည္။ထိုအေတာအတြင္း မဇြာေဟရီ ေမာ္လ၀ီမ်ားအား မ်က္မုန္းက်ိဳးေန ေသာ ဆရာႀကီးတစ္ပါး၏ေဆာင္းပါးသည္ ပရ္၀ဇ္ေန႔စဥ္တြင္ပါလာသည္။ဆရာမက္ၠဆူဒ္က ေခ်ပရွင္းလင္းခ်က္ေရးသည္။ ေဒါင္ေရဂ်ဒီဒ္သတင္းစာကေဖာ္ျပေပးသည္။ ထပ္မံ၍ ပရ္၀ဇ္သတင္းစာက ေရးျပန္သည္။ ဆရာ၏ျပတ္ျပတ္သားသား ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ေဒါင္ေရဂ်ဒီဒ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ျဖင့္ ဇာတ္လမ္း တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဤတြင္ ဆရာ၏အရည္အေသြးေပၚလြင္သြားၿပီး သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ဆရာ့ကို ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ကိစ္ၥတြင္ ဆရာဃာဇီအား ကူညီရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ထိုစဥ္က မိမိတြင္ ေငြငါးဆယ္က်ပ္မွ်သာ၀င္ေငြရွိ၍ အလုပ္သစ္ရခ်င္ေသာ္လည္း သူ႔၀န္ထမ္းဘ၀ကို မႏွစ္သက္သျဖင့္ ျငင္းခဲ့ေသးသည္။ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလြန္းမွကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဌာနတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပညာရဲရင့့္္ ပြဲြဲလဲလယ္တင့္ ခ့ဲ သည။္ သို႔ႏွင့္ ဆရာသည ္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာအဖြဲ႕၊ စာေပပရိယတ္ၱိေကာ္မတီ တြဲဖက္ဘာသာျပန္ ျဖစ္လာသည္။ ဆရာႀကီးဃာဇီႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဆရာသည္ ေမာင္လာနာအီဗရာဟင္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီ က ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီးအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ မြတ္စလင္မ္အပတ္စဥ္တြင္ လစဥ္ ပါ၀င္ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ အတြဲ ၁၊အမွတ္ ၁ မွစ၍ “အစ္ၥလာမ္တရားျဖတ္ထံုးမ်ား” ဘာသာျပန္ကို တင္ျပ သည္။ စူရတီဗလီ ဒါရြလ္အ(စ္)ဖတာမွ မြဖ္တီ အစ္ၥမာအီလ္ မုဟမ္ၼဒ္ဂိုရာ ၏ ဖတ္၀ါဓမ္ၼသတ္ျဖတ္ထံုးမ်ားကို အခန္းဆက္ ဘာသာျပန္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည။္ ကေလာင္ အမည္ကို မုဟမၼဒ္ မကၠဆူဒ္ ခန္း ခင္ေမာင္ၾကီးဟု ေဖာ္ျပသည္။ အျခားပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ပိုင္းက်မွ အရဗီႏွင့္ျမန္မာအမည္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပသူမဟုတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။
ဆရာ့ကုိ ၁၉၅၁ ခု ဗမာမြတ္စလင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္လံုးကၽြတ္ ညီလာခံက ဗမာမြတ္စလင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။ ဆရာသည္ အိုလမာအဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ ဓမၼသတ္ျဖတ္ထံုး အဖြဲ႔ႏွင့္ လၾကည့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား တြင္ အဖြဲ၀င္ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ူပ္တြင္လည္း အတြင္းေရးမွဴး(က်မ္းျပဳစာတည္း အဖြဲ႕၀င္) အျဖစ ္ ပါ၀င္ သည္။ အစၥလ ာမ္စာေစာင္ စတင္ထုတ္ေ၀သည္မွအစျပဳ၍ တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္သခင္၏ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား ေခၚ ဟဒီးဆ္ဘာသာျပန္က႑ကို တာ၀န္ယူခဲ့သည္မွာ ၁၉၅၆ ခုအထိ ျဖစ္သည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဆြဒကိသုလ္ ဖစ္သြရ္ ကဲ့သို႔ေသာေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အိုလမာအစ္ၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဥက္ၠ႒ႀကီး မြဖ္တီခ်ဳပ္ မဟ္မူဒ္ဒါ၀ူးဒ္ယူစြဖ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔အထိ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အထိမ္းအမွတ္တရားပြဲမ်ား၊ ေလလိႈင္းမွ ေဟာၾကားသည့္တရားမ်ားကို ျမန္မာရည္လည္ေသာ ဆရာ့ကိုသာ အမ်ားဆံုး တာ၀န္ေပးၾကသည္ ႐ံုးျပင္ကနားကိစ္ၥမ်ားတြင္ ဆရာသာအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ တက္ၠသိုလ္ပညာတတ္ ပရိသတ္ကလည္း ဆရာ့၏တရားဓမ္ၼမ်ားကို ႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ တက္ၠသိုလ္တြင္ အခါ အားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၂၉-၉-၆၂ ေန႔တြင္ ေဟာၾကားေသာ  မိမိကိုယ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္ဟုေခၚရသနည္း ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္သည္ တက္ၠသိုလ္တြင္ ဆရာေဟာၾကားေသာ ေနာက္ဆံုးေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ဆရာသည္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဌာနတြင္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ အစအဆံုး ၿပီးစီးေအာင္ ၁၈ ႏွစ္တာ တာ၀န္ယူသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ရသေရြ႕ သံုး၍ အျခား စာေပက်မ္းဂန္မ်ားလည္း ျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္လူသိမ်ားေသာက်မ္းမ်ားတြင္-

– ဖဇာေအေလ ဆြဒကာဟ္က်မ္း
– ဖဇာေအေလ နမာဇ္က်မ္း
– ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးက်မ္း
– ဖဇာေအေလ ဒ႐ူးဒ္က်မ္း
– ကာဒီယာနီ၀ါဒကို လြယ္ကူစြာသံုးသပ္နည္းက်မ္း မ်ား ပါ၀င္သည္။ ကာဒီယီယာနီ၀ီ၀ါဒကိုို လြယ္ကူစြာသံုးသပ္နည္း မူရင္း စာအုပ္ကို အိႏ္ၵိယျပည္ လပ္ကေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ နဒ၀သြလ္အိုလမာသိပ္ၸံေက်ာင္းႀကီး၏ဟဒီးဆ္ပါေမာက္ၡႏွင့္ အလ္ဖုရ္ကန္စာေစာင္၏ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ ေမာင္လာနာ မန္ဇူရ္ ႏိုအ္မာနီ က အူရဒူဘာသာျဖင့္ ျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။ အုိလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ဆရာက ျပန္ဆိုေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာ၏ ထူးျခားထင္ရွားေသာလုပ္ငန္းကား ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ျမန္မာဘာသာျပန္လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္။ အလ္ႅာမဟ္ ေမာင္ဒူဒီ၏ သဖ္ဟီ မြလ္ကုရ္အာန္ အစအဆံုး(အေစာင္ ၃၀)ကို တစ္ဦးတည္း ၆ ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူ၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာမူကို စာကူးစက္ျဖင့္ မူပြား ထုတ္ေ၀ရာတြင္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဓမ္ၼသတ္ဌာနတာ၀န္ခံ ေမာ္လ၀ီ အဗဒ္ၺ လူ ၀္ လ၏ီ သား ေမာ္လ္လ၀ီ အဗ္ၺဒ္ၺဒူလူလ္ခါလိက္ က ကူညီခဲ့သည္။
ေမာ္လ၀ီ အဗ္ၺဒူလ္ခါလိက္သည္ ဖဟ္ဒ္ဘုရင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀သည့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀ေပးသည့္ ေမာင္လာနာ ၂ ဦးအနက္ “ေမာင္လာနာအဗ္ၺဒြလ္ ခါလိက္္ၠ အဗ္ဒြလ္၀လီ မဇာဟရီ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ေမာင္လာနာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ဆရာသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အလင္းျပက်မ္း ေပၚထြက္ၿပီ ျဖစ္ပါလ်က္ တစ္ကုိယ္ေတာ္အစြမ္းျပျခင္းမွာ ေက်ာ္ၾကားလို၍မဟုတ္၊ မူလဘာသာျပန္ၿပီးသားကို ကူးေရးလွ်င္ ၆ရက္ခန္႔သာၾကာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၆ႏွစ္ခန္႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ထင္ရွားလို၍ မဟုတ္၊ မိမိကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္လို၍ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ “သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအား ဤဘာသာျပန္တြင္ အမွားအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာေတြ႕လွ်င္ ၫႊန္ျပလာၾကရန္ ေမတ္ၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္”ဟု အေစာင္ ၁ မွစ၍ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ ၫႊန္ျပလိုသူကား ဆရာကြယ္လြန္ၿပီး ၃ ႏွစ္ၾကာမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။
ၫႊန္ျပခ်က္သာမက ဓမ္ၼသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ ေတြ႕ရသည္။ အီစာသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဘီဘီခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အၿငိအစြန္းမ်ားပါေန၍ဟု ဆိုပါသည္။ဆရာသည္ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီတြင္ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ကီလီလမ္းဗလီတြင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ကြယ္လြန္သည္အထိလည္းေကာင္း ေရွ႕ေဆာင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဆရာသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ဘားလမ္း မြတ္စလင္မ္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၌ အရွင့္အမိန္႔ခံယူခဲ့သည္။
မြတ္စလင္ေလာကအတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကား ျပင္ပတက္ၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆည္းပူးခြင့္မၾကံဳခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာသည္ ေဒယိုဘန္ႏွင့္ ဆဟာရန္ပူရ္ေက်ာင္း ေတာ္ဆင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ပညာစြမ္းျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မြဖ္တီခ်ဳပ္က “သူသည္ အေခၚအေ၀ၚအားျဖင့္ စနဒ္ရ ပညာရွင္တစ္ဦးမဟုတ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အလ္ႅာဟ္အရွင္က သူ႔အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားေသာ ပညာအရည္အခ်င္းကို စနဒ္ရ ပညာရွင္ရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ပင္ ရရွိျခင္းမရွိပါ”ဟု ဆရာ့ပညာဂုဏ္ကို လိႈက္လွဲစြာေဖာ္က်ဴး ခဲ့သည္။အလားတူပင္ အိုလမာဓမ္ၼသတ္ဌာနတာ၀န္ခံ ေမာ္လ၀ီ အဗ္ၺဒြလ္၀လီ ဆြာဟိဗ္ကလည္း-“ေမာ္လ၀ီမက္ၠဆူဒ္ကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ေနာက္ထပ္ အႏွစ္တစ္ရာအတြင္းမွာလည္း အဲဒီလို မက္ၠဆူးဒ္မ်ိဳးေမြးဖြားလာဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ေသးပါဘူး”ဟု ဆရာကို ရွာမွရွားပါဟု ဆိုပါသည္။ ဆရာ၏ ေျပာဆိုျပဳမူမႈမွန္သမွ်သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိုလမာအဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အခက္အခဲၾကားမွ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္စြာ ကိုယ္စားျပဳခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ဆရာကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အေမြခံသားသမီး စုစုေပါင္း ၈ ဦး က်န္ရစ္ပါသည္။ဆရာႀကီး၏ ပထမဇနီးသည္ သရက္ၿမိဳ႕သူ ေဒၚဖာတီမာျဖစ္သည္။ ဒုတိယသမီးေမြးဖြားခ်ိန္ မိခင္ေရာကေလးပါ မီးတြင္း၌ ဆံုးပါးရွာသည္။ သမီးႀကီးျဖစ္သူ ဟဗ္ဆာနားနာပ္ ေခၚ မေအးေအးလြင္ ငါးႏွစ္ခန္႔အရြယ္ တြင္ဆရာသည္ ေဒၚဟလီမာ ေခၚ ေဒၚခင္ညိဳႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။
ဒုတိယဇနီး၏ သားသမီ ၇ ဦးမွာ မန္ဇူးရ္အဟ္မဒ္ တင္၀င္း၊စလ္ယတီ တင္တင္ရီ၊ အိုမိုင္ရာ မနီ၊ မတ္စ္အူးဒ္ ေန၀င္း၊ ေမာင္ဒူးဒ္ေက်ာ္၀င္း၊ အဇ္ရာ ခင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ အူဒိုင္ဆာ ခင္မိုး၀င္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဤတြင္ ပဥ္ၥမေျမာက္သားျဖစ္သူမွာ ဟာဖိဇ္ ကာရီ မြဖ္သီေက်ာ္၀င္း (ႏုအ္မာနီ၊ အဇ္ဟရီ) ျဖစ္ၿပီး စတုတ္ၳေျမာက္သားျဖစ္သူသည္ ဟာဖိဇ္ကာရီ ေမာ္လ၀ီ မာစ္အူးဒ္ ေန၀င္း ျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ၊ ဆရာ့၏ ဓမ္ၼသံသာမ်ားကား စီဒီမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕လြင့္ဆဲ၊ ဆရာ၏ ဘာသာျပန္မ်ားက တဗ္လိဂ္၀ုိင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးျပဳဆဲ၊ဆင့္ပြားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Credit : Posted by Chitt Oo,MMSY
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s