62 – ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးကာ

ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးကာ

 

ဦးကာသည္ ၁၈၉၄-ခု၊ ဧျပီလ၁၄-ရက္ေန့တြင္ မနၱေလျမိဳ႕၌ဖြားျမင္သည္။ မိဘမ်ားမွာ ဦးျမတ္ရွင္ နွင့္ေဒၚဘီတို့ျဖစ္သည္။ ဦးကာသည္ င္းတုန္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္အသံုးေတာ္ခံ မမစီ ညီမ မမဖီ၏ေျမးျဖစ္သည္။

အသံုးေတာ္ခံ မမစီကို မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးနွင့္စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားၾကီးတို့က အလြန္သဒၶါ ယံုၾကည္ေတာ္မူၾကသည္။ နန္းေတာ္တြင္း မိဖုရားမ်ားသားေတာ္သမီးေတာ္မ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ စိန္ထည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ မိုးကုတ္ေက်ာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအထညျပဳလုပ္ ဆက္သြင္းရသည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးနွင့္ စၾကာေဒ၀ီမိဖုရားၾကီးတို့က မနၱေလးျမိဳ႕တြင္နန္းေတာ္က်ံဳး၏အေနာက္ဖက္နန္းေတာ္ကို မ်က္နွာမူေနေသာ ေျမေနရာအပါအ၀င္ ေျမသံုးေနရာကိုမမစီ အားေပးသနားေတာ္မူသည္။ မမစီကို မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွအစ အျခားမိဖုရားမ်ား သမီးေတာ္မ်ားကအလြန္ ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ ၎တို့အသံုးအေဆာင္မ်ား အနည္းငယ္ေဟာင္းနြမ္ လွ်င္ပင္ မမစီအား ေပးလိုက္သည္။အခိ်တ္ထဘီမ်ားနွင့္ ေက်ာက္မွန္တင္ခံုၾကီးမ်ား၊ သစ္ေစးသုတ္၊ ဇာတ္စံုျခယ္ အ၀တ္အထည္ ထည့္သည့္ဂံုးေသတၱာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

 

မမစီ၏ညီမ မမဖီ၏ေျမးေတာ္သူဦးကာသည္ ငယ္စဥ္က ဗုဒၶသာသာနာ့နုဂၢဟေက်ာင္း၊ မနၱေလးစိန့္ပီတာ အဂၤလိပ္အထက္တန္းေက်ာင္းတို့တြင္ပညာဆည္းပူးသည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ပညာခြ်န္သျဖင့္ စေကာလားရွစ္ဆုမ်ားရသည္။ ၈-တန္း၊ ၉-တန္း၊ ၁၀-တန္းကို နွစ္နွစ္ျဖင့္ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ ဘီေအ ဂုဏ္ထူးဘဲြ့ကို ၁၉၁၈-ခုတြင္ ရရိွျပီး အမ္ေအဂုဏ္ထူးဘဲြ့ကို၁၉၂၁-ခုတြင္ ရရိွသည္။ ၁၉၁၈-ခုတြင္ ဓာတုေဗဒဌာန သရုပ္ျပဆရာအျဖစ္ စတင္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုစဥ္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွာ မက္သရူးဟန္တာျဖစ္သည္။ ၁၉၂၃-ခုတြင္လက္ေထာက္ကထိက ျဖစ္လာသည္။

 

** ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္ေရးသားျပဳစုတဲ့ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္ စာျပဳစာဆို ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္မ်ား – ၂ မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

၁၉၂၃-ခုတြင္ ဘီအီးအက္စ္(လက္ေရြးစင္တန္း)အဆင့္သို့တိုးျမွင့္ ခန့္အပ္ျခင္းခံရသည္။ ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၂၆ မွ ၁၉၄၂ ခုနွစ္အထိ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ပဲခူးေဆာင္ အေဆာင္မွူး တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၃၅-ခုတြင္ အမႈထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ရမင္းဘဲြ့ခီ်းျမွင့္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၄၆-ခုတြင္ ကထိကရာထူးျဖင့္ ဘီအီးအက္စ္စီ (ပထမတန္း)သို့ ရာထူးထပ္မံတိုးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။

 

၁၉၄၆-ခုနွစ္၌ပင္ ပဲခူးေဆာင္အေဆာင္မွူး၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၏ အေဆာင္မွူးခ်ဴပ္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၅၈-ခု ဇြန္လတြင္ အျငိမ္းစားယူခဲ့ျပီး သခၤ်ာဌာနအခိ်န္ပိုင္းကထိက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာ အေျခခံရရိွေစရန္နွင့္ ဘာသာစာရိတၱ ၾကံ့ခိုင္ေစရန္သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြရန္နွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးရန္အစိုးရက ေကာ္မတီတစ္ရပ္ခန့္အပ္ရာ ထိုေကာ္မတီတြင္ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ကထိက ဆရာၾကီးဦးကာကို ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ ခန့္အပ္ တာ၀န္ေပးသည္။ထိုသို့ တာ၀န္ေပးျခင္းကို အမ်ားျပည္သူတို့ သိရိွရန္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနခဲြ(၂) က ၁၉၅၃ခု၊ ဧျပီလ ၉ ရက္ ရက္စဲြတပ္ျပီး အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည္။

 

၁၉၅၄-ခု နို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန့က ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္(ဗမက)အဖဲြ့ ဖ်က္သိမ္းျပီး  အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကို ဖဲြ့စည္း ရန္ ဗမကအဖဲြ့ရံုး၌ ညိွနိႈင္းဖဲြ့စည္းေ၀းစဥ္ ဆရာၾကီးဦးကာအားဘ႑ာေရးမွူးအျဖစ္ အမ်ားက လ်ာထားသည္။ ၁၉၅၄-ခု ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန့တြင္ ကေနဒီလမ္း၊ ဇိနတ္ အစၥလာမ္ေယာက်ာ္းေလးမ်ားေဂဟာ၌ အစၥလာမ္ေကာင္စီစတင္ ဖဲြ့စည္း သည့္ အစည္းအေ၀းသို့ ဆရာၾကီး တက္ေရာက္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွဆရာၾကီးသည္ စည္းမ်ဥ္းေရးဆဲြေရး ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စာရင္းစစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည္။ စတင္ဖဲြ့စည္းသည့္ ထိုကာလမွစ၍ ဆရာၾကီးသည္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီတြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

 

၁၉၅၈ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန့တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္၏ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းေကာင္စီဌာနခ်ဴပ္၌ က်င္းပေသာ အသင္းအဖဲြ့ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ပဏမ ေဆြးေနြးပဲြသို့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဆရာၾကီး ဦးကာတက္ေရာက္ပါ၀င္ေဆြးေနြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ေဆးသိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္က မြတ္စလင္မ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သီးျခားထမင္းစားရံုနွင့္ သီးျခားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားရရိွေရး အၾကံေပးသည္။ ဆရာၾကီးဦးကာက အေတြ့အၾကံုရင့္က်က္သူပီပီ သီးျခားေက်ာင္းေဆာင္ ေတာင္းခံလွ်င္မသင့္။ ယခင္သီးျခားထမင္းစားရံုနွင ့္သီးျခားထမင္းခ်က္ ထားရိွေပးေရးဆိုလွ်င္ ျဖစ္နိုင္စရာရိွေၾကာင္း စစ္ၾကိုနွင့္ စစ္ျပီးေခတ္အေတြ့အၾကံုမ်ားကို သာဓက ေဆာင္၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ၁-၈-၅၈ေန့ မြတ္စလင္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၌က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆရာၾကီး၏ အၾကံျပုခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈရရိွျပီးျဖစ္ေၾကာင္းဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန့စဲြ ပါ ေက်ာင္းေဆာင္စားေသာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ျပန္စာအမွတ္

 

၁၅၉၃ အိပ္ခ်္အက္ဖ္ ၂၂ ကို ရွင္းလင္းျပသည္။ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ဆရာၾကီး ဦးကာသည္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးၾကီးမ်ားကို တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္သကဲ့သို့တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနွင့္ ကိုယ္စားျပုေသာ ဘာသာေရးအသင္း အဖဲြ့မ်ားနွင့္လည္း မကင္းကြာဘဲစိတ္၀င္တစားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ကူညီေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

 

သာယာေသာ ေလာကၾကီးကို အစၥလာမ္တရားေတာ္နွင့္ ဖန္တီးနိုင္ေၾကာင္းေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္သည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ကို-‘အခ်ဴပ္အားျဖင့္ ဤစာအုပ္တြင္ အလြန္နက္နဲ က်ယ္၀န္းလွသည့္အစၥလာမ္တရားေတာ္ၾကီး၏ ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အလြန္ေသးငယ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကေလးမွ်ကိုသာထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဖတ္ရႈသူမ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္၀တ္ကို ေကာင္းစြာသိရိွ ထိန္းသိမ္းတတ္၍၊ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပ၍ ေကာင္းလာျပီးလွ်င္ယခုထက္မ်ားစြာ သာယာေသာေလာကၾကီးကို ကူညီဖန္တီးနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္’ဟု အတြင္း၀န္သီရိပံ်ခီ် ဦးဘစိန္ (M.S.c, B.S.c) စီရင္ေရးသားသည့္’အစၥလာမ္ဘာလဲ’ က်မ္းအတြက္ နိဒါန္းအမွာစာေပးပို့ရာတြင္ ဆရာၾကီးက ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ့ရိွရပါသည္။

 

၁၉၅၈-ခုမွ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္အထိ ကာလအတြင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊လယ္ယာစိုက္ပို်းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ လယ္ယာေျမ နိုင္ငံပိုငျပဳလုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၆၂-ခုတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡခ်ဴပ္အျဖစ္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရက တာ၀န္ေပးအပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးအဖဲြ့ဥကၠ႒(ယခု ျပည္သူ့၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ခန့္ထားေရး အဖဲြ့ဥကၠ႒) တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

 

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ေရးသားျပဳစုတယ့္ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္ စာျပဳစာဆိုမ်ား-၂ စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Credit : Posted by Chit Oo,MMSY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s