ပသီလူမ်ဳိးစု (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းၿခင္း)- စာမ်က္ႏွာ( 6 )

ပသီလူမ်ဳိးစုသမုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)

စကားဝုိင္း- စာမ်က္ႏွာ( 6 )

မွ်ေဝမယ္ Twitter

1314 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ

စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 1:49pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ဆရာၾကီး ဦးႏု၏ သံေတာ္ဦး တင္လႊာက်မ္း

ျမန္္မာမြတ္စလမ္သမိုင္း

သံေတာ္ဦးတင္လႊာက်မ္းကို ေရးသားသူမွာ ျမန္မာစာေပသမိုင္း၌ အထင္ရွားဆံုးေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္စာေပပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ စာဆိုေတာ္ၾကီး ဦးနု ဘိုးေတာ္မင္းတရား( ဗဒုံမင္း) ထံ အစၥလာမ္သာသနာ

ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀

ေက်ာ္က ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာေပလက္ရာျဖစ္သည္။

 

ေရးသားသူ ဆရာၾကီး ဦးႏု

ဆရာၾကီးဦးႏု, ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာေပ

Credit:  http://library.mmsy.info/?p=298

Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 2:53pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက

ၿမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား(အဆက္ )

 ၂၁ ။ –

အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ပုဂံေခတ္အေစာပိုင္း ကာလကပင္ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ‘အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ခရစ္ယာန္ထက္ေစာျပီး ျမန္မာျပည္သို့ ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။ ပုဂံ ေက်ာက္ စာ အခ်ိဳ႕တြင္ ”ပန္သိယ္”

” ပ သည္” ဟုေရးသားထား သျဖင့္ ပုဂံေခတ္ကပင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားရိွလိမ့္မည္ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။[ေဒၚတင့္စိန္၊ကုန္းေဘာင္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈနိဒါန္း၊ တကၠသိုလ္ပညာ ပေဒသာ စာေစာင္၊ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုလ္ မ်ားပံုနိွပ္တိုက္၊အတဲြ၃၊အပိုင္း၄၊စာ-၇၅၊၁၉၇၃၊ဇူလိုင္။]

၂၂ ။ –

ထိုအဆိုကို ခိုင္မာေစသည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ကိုလည္း ဤသို့ေတြ႔ရိွရပါ သည္။ ‘ပုဂံေခတ္၏ အေစာပိုင္းကာလ

ပိတ္သံုမင္း(ေအဒီ ၆၅၂-၆၆၀)လက္ထက္တြင္ အာရပ္လူမ်ိဳး ကုန္သည္ တို့သည္ သထံု၊ မုတၱမအစရိွေသာ ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕မ်ားသို့ေရာက္ရိွလာခဲ့ၾကသည္။ အာရပ္သေဘၤာ မ်ား သည္ အေနာက္ဘက္ မဒဂတ္စကားကြ်န္းမွ အေရွ့အိႏိၵယကြ်န္းစု

မ်ားနွင့္ တရုတ္ျပည္အထိ သြားလာ လ်က္ ျမန္မာ ျပည္သို့လည္း ၀င္ထြက္ျခင္းျပဳခဲ့ၾကသည္။[ဦးၾကည္ (ဘီေအ) ရာဇ၀င္ဂုဏ္ထူး၊ ျမန္မာရာဇ၀င္သိအပ္ဖြယ္ရာအျဖာျဖာ၊ စာ-၈၁-၈၃၊ မနၱေလး၊

ပိဋကတ္ေတာ္ျပန့္ပြားေရး၊၁၉၅၀။]

၂၃ ။ –

ပုဂံေခတ္တြင္ ျမန္မာမႈျပဳ အစၥလာမ္စာေပဟူ၍ သီးျခားမေတြ႔ရပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္ေရာက္ရိွေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္စာေပမ်ားလည္း ေရာက္ရိွလာနိုင္သည္။ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာစာေပတြင္’ေက်ာက္စာ’မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္စာေရး ထိုးသည့္အေလ့အထကို အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက စတင္သည္။ အီဂ်စ္နွင့္အျခားေျမထဲပင္လယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေက်ာက္စာမ်ား

မွာ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ ပုဂံေခတ္၌ပင္ အရဗီဘာသာနွင့္ ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာ မ်ားရိွသည္ဟု သိရိွသည္။

၁၉၆၉ ခုနွစ္ကစစ္ေတြခရိုင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းျမိဳ႕(ေျမာက္ဦးျမိဳ႕)နန္းရာကုန္း အေရွ့ဘက္ သရက္အုပ္ရြာမွရေသာ အလ်ား

၃ေပခဲြ၊အနံ ၂ေပ၊ စာေၾကာင္းေရ၈ေၾကာင္းပါသည့္ရွးေဟာင္းပါရွားနွင့္အူရ္ဒူဘာသာစာ ေရာျပြန္းေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေရွးရခိုင္မင္း လက္ထက္က ေရႊခိ်န္ ၂၃တန္ ပိႆာ၁၄၂၉၁ ကို ျမႈပ္နံွ သည့္အခါ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာဟု သိရသည္။ (၂၉-၁၁-၆၉ ေန့ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာ စာ-၅)ထိုအခ်က္ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေရွးေခတ္ဘုရင္မင္းမ်ား အုပ္စိုးစဥ္က အရဗီ၊ ပါရွား၊ အူရဒူေက်ာက္စာမ်ားရိွလိမ့္မည္ဟု ခန့္မွန္း နိုင္သည္။

၂၄ ။ –

ပုဂံေက်ာက္စာအခ်ိဳ႕တြင္ ပသီ၊ ပန္းေသး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ‘သီၼ ျမက္ရ ပသီ’သကၠရာဇ္ ၅၈၅ခုထိုး၊ မင္းအနနၱသူ (ေလးမ်က္နွာဘုရား) ေက်ာက္စာေၾကာင္းေရ ၃၉-၄၀)’ငီ င ာ ပန္သိယ္ ၁’ သကၠရာဇ္

၆၀၄ ခုထိုး၊ ေညာင္ရမ္းမင္းၾကီးသမီး (အိမ္ရာေက်ာင္းေက်ာက္စာ) ေတာင္ဖက္ေက်ာက္ခ်ပ္၊ စာေၾကာင္းေရ ၅) တို့ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ရည္ညႊန္း ေခၚဆိုသည့္ လူမ်ိဳးအေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္ကို

အေထာက္အထားျပ၍ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္ေရာက္ရိွေနျပီဟု အခိုင္အမာ ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေပ၊ ပုရပိုက္တို့ကို စာေရးကိရိယာအျဖစ္ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့မည္ဟု ယံုၾကည္ ရေသာေၾကာင့္ ေပ၊ ပုရပိုက္တြင္ေရးသား ထားေသာ စာေပမ်ားရိွေကာင္း ရိွနိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွာေဖြရန္ ခဲယဥ္းေနပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ပုဂံေခတ္တြင္ ျမန္မာမူျပဳအစၥလာမ္စာေပ မရိွဟု ယတိျပတ္မဆိုသာပါ။

၂၅ ။ –

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ (ေအဒီ ၁၇၂၅-၁၈၈၅)တြင္ အစၥလာမ္စာေပ အေျမာက္အျမား ေတြ႔ရိွရသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈကို စတင္ေတြ႔ရိွရသည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ယူနက္စကိုအတြင္းေရးမွူးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ ထားေသာ နိုင္ငံတကာစာေပ၌ အေက်ာ္ၾကားအထင္ရွားဆံုး စာအုပ္

(၁၀၀)စာရင္းအရ ဘာသာ ေရးက႑၌တစ္အုပ္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဂနၳ၀င္စာေပ က်မ္းတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။

[ေမာင္ဆုရွင္၊ ဂနၳ၀င္စာေပဟူသည္၊ ဂနၳ၀င္စာေပစာတမ္းမ်ား (ပထမတဲြ)၊ စာ-၉၅၊ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္၊၁၉၉၁]

၂၆ ။ –

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းမွာ ကိုရမ္က်မ္းကို ျမန္မာဘာသာ မျပန္ဆိုရေသး လို႔ အာေရဗ် ဘာသာ နဲ့ဖတ္နိုင္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာဘာသာနဲ့ ျပန္ဆိုေစခဲ့တယ္။

”[တတိယနွစ္ ၀ိဇၨာသင္တန္း (သမိုင္းသာမန္) သမိုင္းဘာသာပို့ခ်ခ်က္မ်ား၊ စာ-၃၇၊ ျမန္မာနိုင္ငံသမိုင္း သင္ရိုး အမွတ္(၃၀၃)

အတဲြ(၂)၊ တကၠသိုလ္စာေပး စာယူသင္တန္း၊ စာစဥ္ (၁၁၅) ၁၉၈၇၊ စက္တင္ဘာ]

ထို့ေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းအထိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အရဗီ ဘာသာနွင့္ပင္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အမရပူရျမိဳ႕တည္ နန္းတည္ဘိုးေတာ္ ဘုရားဗဒံုမင္း(သကၠရာဇ္ ၁၁၄၃-၁၁၈၀)လက္ထက္တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာျပန္ဆိုမႈကိုစတင္ ေတြ႔ရိွရသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ ပညာရိွၾကီးမွာ ေရႊေတာင္သာဂသူ ဆရာၾကီးဦးနုျဖစ္သည္။

၂၇ ။ –

သံေတာ္ဦးတင္လႊာက်မ္းမွာ သကၠရာဇ္ ၁၁၇၈ ခုနွစ္တြင္ ဘိုးေတာ္ ဗဒံုမင္းထံတင္သြင္းေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား

(၁၁၄၃-၁၁၈၀)ခုလက္ထက္တြင္ သာသနာေပါင္းစံုနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရင္ဧကရာဇ္က စူးစမ္းေမးျမန္းေလ့လာေတာ္မူရာတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ အတြက္ ဦးနုက ေရးသား တင္ ဆက္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ ေလွ်ာက္စာတမ္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ [သံေတာ္ဦးတင္လႊာက်မ္း၊ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွူးဘရွင္၏က်မ္းဦး စကား၊ စာ-(ဈ)၊ အစၥလာမ္စာ ပံုနိွပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၆၀]

၂၈ ။ –

မြတ္စလင္ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဦးဆုံးေရာက္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ကာလ မွာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ ပုဂံေခတ္ခရစ္သကရာဇ္ ၁၀၄၄ ခု ဟု ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရ ေသာ ဗ်တ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အာရပ္ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦး သည္ ၎တို႕စီးနင္းလာေသာ သေဘၤာပ်က္ရာမွ ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ ကို အမွီျပဳ၍ သထုံအနီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

Ref  : (“The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz.

Wiesbaden, page 2, paragraph 3, line 1,2&3 )

Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 5:26pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက

ၿမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား( အဆက္ -၄ )

 

၂၉ ။ –

အေနာ္ရထာမင္းၾကီး (ခရစ္ ၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက္ထက္ တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ စစ္သည္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္ရံေတာ္ သက္ေတာ္ေစာင့္ တပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ နန္းစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္(တလိုင္း) တို႕ ၏ ျမိဳ႕ေတာ္မုတၱမ

ျမိဳ႕ အား အေနာ္ရထာမင္းၾကီး စစ္ျပဳတိုက္ခိုက္စဥ္ မြတ္စလင္ စစ္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ဦးသည္ အလြန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခုခံ

ကာကြယ္ ခဲ့သည္။(Luce & Tin 1960, pp. 80-81)

၃၀။ –

ေတာင္ျပဳန္းရြာသည္ ငါးရက္ ခန္႕စည္ကားေသာ ပြဲေတာ္ၾကီး ကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပရာဌာေန တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕ေျမာက္ဖက္၁၄ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ေတာင္ျပဳန္း ရြာတြင္ နတ္ကြန္း ေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႕ရွိျပီးနတ္ကြန္း ၂၀၀၀ နီးပါးသည္ရြာ၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံး မင္းသား ညီေနာင္ျဖစ္ၾကသည့္ ေရႊဖ်ဥ္းၾကီး ႏွင့္ ေရႊဖ်ဥ္းေလး တို႕အား ရည္စူးကိုးကြယ္ ထား ၿခင္း ျဖစ္သည္။( Various Myanmar History tax-books of Ministry of Education, Myanmar.)

၃၁ ။-

ယေန႕တိုင္ အယုံအၾကည္ရွိသူမ်ား သည္နတ္ကြန္း ႏွင့္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႕အား ကိုးကြယ္ၾက သည္။ ထို ကိုးကြယ္သူ မ်ားသည္ မိ႐ိုး ဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ဝက္သားကို ေရွာင္ၾကသည္။ ယေန႕တိုင္ ႏွစ္စဥ္ စည္ကားသိုက္

ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျမဲေတာင္ျပဳန္း ပြဲေတာ္ သို႕ သြားေရာက္စဥ္ ဘတ္စ္ကား (သို႕) ကားေပၚတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွဝက္သားကို သယ္ ေဆာင္ သြားျခင္းမျပဳရ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ကြပ္မ်က္မႈ ကို အေၾကာင္းခံ သည့္    အုပ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္စာ ေနရာလြတ္ကို ယေန႕တိုင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ( a b “The Muslims of Burma”

A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden.)

၃၂ ။ –

ညီေနာင္ႏွစ္ဦး အား အညႇိဳးအေတးထားရွိေသာ သူတို႕သည္ ေစတီ တြင္ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္စာေနရာ ကို အေနာ္ရထာ မင္းၾကီးျမင္သာေစရန္ အလြတ္ထားခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ အမႈ သြားအမႈလာကို စုံစမ္းၾကားနာ စစ္ေဆးေ တာ္ မူျပီးေနာက္ ၎ညီေနာင္ႏွစ္ဦး အား အမိန္႕ေတာ္ မနာခံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်သာေပးရန္ ရာဇသတ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ၎ညီေနာင္တို႕သည္ ျပစ္ဒဏ္ အစား သတ္ျဖတ္  ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။၎တို႕ကို သတ္ျဖတ္ ျပီးေနာက္ အေနာ္ရထာ မင္း ၾကီး၏ ေဖာင္ေတာ္သည္ ေရြ႕လ်ား ၍ မရပဲ ျဖစ္ေန ခဲ့သည္။ ဤသို႕ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရႊဖ်င္းညီ ေနာင္တို႕အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို မလိုလားေသာ မိတ္ေဆြ မင္းမႈထမ္း တို႕၏ အသံတိတ္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရာသည္။ ထိုစဥ္က

ေတာ္ဝင္ သေဘၤာသားတို႕ အမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။အိႏၵိယလူမ်ိဳး နန္းတြင္းပညာရွိ ပုဏၰားျဖဴ ပုဏၰားမည္း မ်ားကေရႊဖ်င္းညီေနာင္တို႕သည္ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးအားသစၥၥာေစာင့္သိစြာ အမႈေတာ္ ထမ္း ခဲ့ေသာ္လည္းမတရားသျဖင့္ အျပစ္ေပး ခံရျပီး နတ္ အျဖစ္သို႕ ဘဝ ေျပာင္းသြား၍ မေက်နပ္ ခ်က္ ကို ေဖာ္ျပ  သည့္အေနျဖင့္ ေတာ္ ဝင္ေဖာင္ေတာ္၏တက္မ ကို ဆြဲကိုင္ ထားေသာေၾကာင့္ ေဖာင္ေတာ္ေရြ႕လ်ားမရ ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ေလွ်ာက္တင္ ၾကသည္။ ထိုသို႕ေလွ်ာက္ တင္ၾက ေသာအခါ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ႏွစ္ဦးအား ရည္စူး၍ နတ္ကြန္း ၾကီး တစ္ ခု ေဆာက္လုပ္ေစျပီး လူတို႕အား ထိုညီေနာင္ကို ကိုးကြယ္ပသ ေစသည္။ (Online Burma/Myanmar Library )

၃၃ ။-

မြတ္စလင္ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဦးဆုံးေရာက္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ကာလ မွာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ပုဂံေခတ္ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၀၄၄ ခု ဟု ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္း တင္ ထားသည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရ

ေသာ ဗ်တ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္အာရပ္ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦး သည္ ၎တို႕စီးနင္းလာေသာ သေဘၤာပ်က္ရာမွ ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္

ကို အမွီျပဳ၍ သထုံ အနီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ (“The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2, paragraph 3,

line 1,2&3 )

၃၄ ။ –

ဗ်တ္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့ရာဇဝင္ မွတ္တမ္း တစ္ခု တြင္မူ ထိုညီ ေနာင္သည္ ၎တို႕ခိုလႈံေနထိုင္ရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ၎တို႕အားခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ ေသာ ဘုန္း ၾကီး ဆြမ္းစားရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေဇာ္ဂ်ီအေသ(ေဇာ္ဂ်ီ ႐ုပ္ကလာပ္) ၏ အသားကို စားျပီး ေနာက္ ဆင္ေျပာင္ၾကီး တစ္ေကာင္မွ် ခြန္အားကို ရရွိခဲ့ သည္ ဟု မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပ ထား သည္။ သထုံ ဘုရင္သည္ ထိုညီေနာင္တို႕အား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕သျဖင့္ အၾကီးျဖစ္သူအား၎ ၏ ဇနီးမယား၏အိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ညီငယ္ျဖစ္သူ သည္ ပုဂံသို႕ ထြက္ေျပးလြတ္

ေၿမာက္ သြားျပီးအေနာ္ရထာမင္းၾကီးအပါးေတာ္တြင္ဝင္ေရာက္ခိုလႈံခစားခဲ့သည္။သူသည္ ပုဂံျမိဳ႕ ႏွင့္ မိုင္ေပါင္းအတန္ငယ္ ကြာေဝးေသာ ပုပၸါး ေတာင္သို႕ တစ္ေန႕လွ်င္ ဆယ္ၾကိမ္ သြား၍ ပန္းမ်ားကိုယူလာရေလ့ရွိသည္။ ပုပၸါးရွိ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး ႏွင့္ အေၾကာင္းပါ၍ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ သားႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။

( Pe Maung Tin and G.H.Luce, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma)

၃၅ ။ –

အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ (၁၂၀၀) ခန္႔ကစ၍အုပ္စုလိုက္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ ေရာက္ ခဲ့ပါ သည္။ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ အစၥလာမ္ ဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ စတင္ေရာ က္ ႐ွိ လာ ခဲ့ပုံမွာ ျပည္ပ အစၥလာမ္သာသနာျပဳမ်ားက ျမန္မာ  ႏိုင္ ငံသုိ႔လာေရာက္သာသနာျပဳ သျဖင့္ ေရာက္ ႐ွိလာခဲ့ျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္င ံသုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ေရာက္႐ွိလာ ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ေအာက္ ပါသမုိင္း မွတ္တမ္း အေထာက္ အထားမ်ားအရေလ့လာသိ႐ွိပါသည္။ နဳိင္ငံေတာ္အစုိးရကထုတ္ေဝေသာ(စာမူခြင္႔ၿပဳခ်က္-၃၄/၉၇(၃)၊ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္) ေသာသာသနေရာင္ဝါထြန္း ေစဖုိ႔ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၆၅-၆၈)ႏွင္႔(၇၁-၇၃ )မွ ကူးယူေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ ပါသည္။)

၃၆ ။ –

ေအဒီ ၁၄-ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း စုမားၾတား၊ ဂ်ာဗား၊ မာလာယု ကၽြန္းဆြယ္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ အာရဗ္ ကုန္သည္မ်ားသည္ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ ႐ွိေနၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ (ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ျမန္မာျပန္၊ ေမာရစ္ေကာ လစ္ေရး Into Hidden

Burma စာ-၂ )

၃၇ ။ –

သကၠရာဇ္ ၈-ရာစုအတြင္းက ပုဂံဘုရင္ပိတ္သုံမင္းလက္ထက္ သထုံ၊ မုတၱမေဒသမ်ားသုိ႔ အာရဗ္ ကုန္သည္မ်ားေရာက္႐ွိ၀င္ထြက္ သြားလာေလ့႐ွိေၾကာင္း အာရဗ္သေဘၤာမ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ ဒမတ္စတကတ္ ကၽြန္းမွအေ႔႐ွအိႏၵိယ ကၽြန္းစု မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ၿပည္မအထိ အာရဗ္မ်ား ခရီးေပါက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထား သည္။

(ဦးၾကည္၊ ဘီေအ၊ ရာဇ၀င္ ဂုဏ္ထူး ေရး၊ ျမန္မာရာဇ၀င္ မွသိေကာင္းစရာမ်ား၊ စာ ၁၅၆-၁၅၇)

၃၈ ။ –

တပင္ေ႐ႊထီး လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၈၉၇ က ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီရာ ပသီကုလား ပန္းေသးတုိ႔ တစ္ဖက္မွ တိုက္ခိုက္

ခုခံျခင္း (မွန္နန္းရာဇ၀င္(ဒုတိယတြဲ) စာ ၁၈၆) အရလည္းေကာင္း သမုိင္း သုေတသီ ပညာ႐ွင္ မ်ား၏ ေရးသားျပဳစု

ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အစၥလာမ္ ဘာသာ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၁၂၀၀ ခန္႔မွစ၍ေရာက္႐ွိ အေျခခ် ေနထိုင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

Permalink kotinmaung က December 30, 2011 – 10:56am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

A brief Introduction about Islam in Burma

(Facts taken from the article I contributed in Wikipedia the free encyclopedia and

my postings or articles in San Oo Aung’s Blog)

History

The first Muslims arrived in Burma’s Ayeyarwady River delta, on the Tanintharyi coast and in Rakhine in the 9th century, prior to the establishment of the first Burmese empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan. These early Muslim settlements and the propagation of Islam were documented by Arab, Persian, European and Chinese travelers of the 9th century. Burmese Muslims are the descendants of Muslim peoples who settled and intermarried with the local Burmese ethnic groups. Muslims arrived in Burma as traders or settlers, military personnel, and prisoners of war, refugees, and as victims of slavery. However, many early Muslims also held positions of status royal advisers, royal administrators, port authorities, mayors, and traditional medicine men.

Persian Muslims arrived in northern Burma on the border with the Chinese region of Yunnan as recorded in the Chronicles of China in 860 AD. Bermese Muslims were sometimes called Pathi, a name believed to be derived from Persian. Many settlements in the southern region near present day Thailand were noted for the Muslim populations, with Muslims often outnumbered the local Burmese. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis, and was ruled by three Indian Muslim Kings in the 13th century. Arab merchants also arrived in Martaban, Margue, and there were Arab settlements in the present Meik archipelago’s mid-western quarters.

During the reign of the Bagan King, Narathihapate (1255-1286), in the first Sino-Burman war, Kublai Khan’s Muslim Tatars invaded the Pagan Kingdom and occupied the area up to Nga Saung Chan. In 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied the area up to Bamaw (Kaungsin). Turk people (Tarek) were called Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays.

Muslim sailors and traders

Beginning in the seventh century, Arab travelers came from Madagascar traveling to China through the East Indian Islands, stopping in Thaton and Martaban. Bago seamen, likely to be Muslims, were also recorded by the Arab historians of the 10th century. Following this, Burmese Muslim sailors and soldiers were reported to have traveled to Malacca during the reign of Sultan Parameswara in the fifteenth century. From the fifteenth to seventeenth Centuries, there were several records of Burmese Muslim traders, sailors and settlers on the entire coast of Burma: the Arakan coast, (Rakhine), Ayeyarwady delta and Tanintharyi coast and islands.In the 17th century, Muslims controlled business and became powerful. They were appointed Governors of Mergui, Viceroys of the Province of Tenasserim, Port Authorities, Port Governors and Shah-bandars (senior port officials).

Demographics

Islam, mainly of the Sunni sect, is practiced by 4% of the population of Burma according to the government census. However, according to the U.S. State Department’s 2006 international religious freedom report, the country’s non-Buddhist populations were underestimated in the census. Muslim leaders estimate that as much as 20% of the population may be Muslim.

Various groups of Burmese Muslims

  • Muslims are spread across the country in small communities. The Indian-descended Muslims live mainly in Rangoon. See Burmese Indian Muslims.
  • The Rohingya are a minority Muslim ethnic group in Northern Rakhine State, Western Burma. The Rohingya population is mostly concentrated in five northern townships of Rakhine State: Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, Sandway, Tongo, Shokepro, Rashong Island and Kyauktaw.
  • Panthay, Burmese Chinese Muslims.
  • Muslims of Malay ancestry in Kawthaung. People of Malay ancestry are locally called Pashu regardless of religion.

Religion and society

Official policy

The stated official policy of the government of Burma is that all all ethnic, religious, and language groups in Burma are equal. The Lordship of the Supreme Court of Rangoon remarked: “Today, in the various parts of Burma, there are people who, because of the origin and the isolated way of life, are totally unlike the Burmese in appearance of speak of events which had occurred outside the limits of their habitation. They are nevertheless statutory citizens under the Union (of Burma) Citizenship Act….. Thus mere race or appearance of a person or whether he has knowledge of any language of the Union is not the test as to whether he is a citizen of the Union”. Additionally, in 2005, the Ministry of Religious Affairs issued a declaration concerning freedom of religion:

All ethnic groups in Myanmar have been throughout the country since time immemorial. They have been living united in peace and harmony since the time of ancient Myanmar kings. Myanmar kings, in return, looked after the members of other religious faiths by kindly giving them religious, social and economic opportunities equal to those awarded to Buddhists. It is well known that, in order to enable his Majesty’s royal servants to fulfill their religious duties, Rakhine frame Mosque, Half-broken Mosque, Panthe Mosque, Mandalay Battery Ward Mosque and Christian Churches were allowed to be built and to perform respective religious duties during successive Myanmar kings. The Parton of the Fifth Buddhist Synod, King Mindone (1854 to 1878), during his rule built Peacock rest house in the Holy City of Mecca, Saudi Arabia, for the Muslims from Myanmar who went there on Haj pilgrimage to stay comfortably while they were there for about one and a half months. That act was one of the best testimonies in Myanmar history of how Myanmar kings looked after their Muslim subjects benevolently. Since the time of ancient Myanmar kings until the present day, successive Myanmar governments have given all four major religions an equal treatment. All the followers of each religion have been allowed to profess their respective religious faith and perform their respective duties freely. Myanmar’s culture is based on loving kindness; the followers of Islam, Christianity and Hinduism in Myanmar are also kind-hearted people as Myanmar Buddhists are.

Translation of the official complaint letter to the Senior General Than Shwe by the Five Myanmar Islamic Organizations’ Chiefs Five Myanmar Islamic Organizations’ official complaint letter to the Senior General Than Shwe

Translation_

Leader head:

——————————————————————————————————————–

Union of Myanmar

League of the all Myanmar Islamic Organizations

No 214 Captain Sun Pet Street, Papetan Township, Yangon.

Phone – 388146

Cresit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:juPAbiPfE0AJ:b…

Permalink kotinmaung က December 30, 2011 – 11:08am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Mingalarpa!!!

This BMG presents all about of Muslims living in Burma since the beginning of Burmese king in early days.


(1)Early Muslims arrival into Burma;
(2)Muslims arrived into Burma by 4 ways;

*@* Arakan route,
*@* China route,
*@* Arabs by sea route,
*@* Indians by sea route;

(3)Their establishment and living side by side peacefully with the people
of Burma ;
(4)Their role in the safe guarding of Burma’s sovereignty and integrity;
(5)Their participation in every sphere of life either independent movement
or political, social, development etc;
(6)There are many races of Burmese Muslims in Burma;
(7)Their historical records and archeological remains.

The BMG would like to appeal to all of those who have sincere interest in revealing   all about of

Burmese Muslims to let the world know about Muslims of Burma.


Cresit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GJW87gfCM5MJ:g…

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က December 30, 2011 – 11:17am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ …….. ကုိတင္ေမာင္ေရ ……… မြန္ျပည္နယ္ သထုံမွာ ပသီသခၤ်ဳိင္းဆုိတာရွိတယ္လုိ႔ ၾကားသိရလုိ႔ ……… ဟုတ္သလား စုံစမ္းၾကည့္ေပးၿပီး အေထာက္အထားေလးနဲ႔တကြ တင္ျပေပးပါဦး ………

Permalink kotinmaung က December 30, 2011 – 11:31am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Salam , mrs waing

Insha allah , I inquiry the thatoon  muslim cemetery .When I get  the right information, I will post here,thanks

Now I cannot  type myammar font,computer disturbe me.

၀ိုင္း said:

စလာမ္ …….. ကုိတင္ေမာင္ေရ ……… မြန္ျပည္နယ္ သထုံမွာ ပသီသခၤ်ဳိင္းဆုိတာရွိတယ္လုိ႔ ၾကားသိရလုိ႔ ……… ဟုတ္သလား စုံစမ္းၾကည့္ေပးၿပီး အေထာက္အထားေလးနဲ႔တကြ တင္ျပေပးပါဦး ………

Permalink kotinmaung က December 30, 2011 – 4:35pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

THE SITUATION OF MUSLIMS IN BURMA

History

The dawn of Muslim settlements and propagation of Islam has been widely documented by Arab, Persian, European and Chinese travelers of the ninth century AD.

The current population of Burmese Muslims are the descendants of Arabs, Persians, Turks, Moors, Indians, Chinese and Malays, who settled and intermarried with local Burmese and many ethnic Burmese groups such as Kachin, Kaya, Kayin, Chin etc.

Burmese Muslims

By the term Burmese Muslim, our meaning is: every Muslim who lives in Burma regardless of ethnicity, race, section or gender.

Burmese Muslims are citizens of Burma. Muslim leaders estimated approximately 20% of the population was Muslim in 2006 (source: Religious Freedom Report 2006). Historically Burmese Muslims have been living in Burma peacefully and harmoniously with other ethnic nationalities of Burma, and used to have a number of high-ranking officers in the Democratic Government.

The founding father of Burma, a predominantly Buddhist country, established the new nation as a tolerant and just one, where the minorities, both ethnic and religious, were completely free and equal as citizens and were permitted under the new constitution the freedom to practice their faiths and cultures without fear or favour.

This situation is no longer exists.

Persecution and Exclusion

After General Ne Win seized the power in 1962 Muslims have been deliberately and systematically excluded from governmental positions and hundreds of thousands of Muslims were forced to leave Burma in 1962.

Burmese Muslims have become third class inhabitants, who are no longer considered to be citizens. Under the brutal government of Burma Mosques and Muslim schools have been desecrated or destroyed all over the country. No new religious buildings have been permitted to be built. Publication and distribution of the holy Qur’an and other religious texts are not permitted.

In June 2005, authorities in Shwepyitha Township, Rangoon Division, arrested eight Muslims, including the Imam of the community, and charged them with holding group prayers at the Imam’s house.

Instigation of Riots and Propaganda

Successive Burmese regimes have encouraged or instigated violence against Muslims as a way of diverting the public’s attention away from economic or political concerns. Mostly they use methods of creating rumours, such as Buddhist women being raped by Muslim men, that Muslims have put women’s sarong (Htamein) on statue of Buddha, etc.

The distribution of anti-Muslim leaflets also makes Buddhists angrier with Muslims, the authorities write false information in those leaflets saying that Muslims meet every Friday to try to make Buddhists convert to Islam. If a Muslim boy marries a Buddhist girl, he will receive financial support from the Mosque, if the girl is educated he will get more support.

Denial of Citizenship

Muslims in the country have difficulty obtaining birth certificates. A local official in Sittwe, Rakhine State, reportedly issued a verbal order in 2005 prohibiting the issuance of birth certificates to Muslim babies born in the area. In Rangoon, Muslims can usually obtain birth certificates for newborns, but local authorities refused to allow them to put names of the babies on their household registers.

National Registration Cards (NRC) are no longer issued to Burmese Muslims. Those who want an NRC must declare their religion as Buddhism on the card. Recently the authorities issued a completely different type of ID card to Muslims in an attempt to completely segregate them from others.

Muslims have become third class citizens.

Travel restrictions

If you travel in Burma from one place to another you must obtain an ID card. If you do not have one you would face hardship, you have to bribe authorities if you want to continue your journey. Muslims have to pay more than other people who could not show their ID cards on their journey. Sometimes they cannot proceed with their journey.

Discrimination in the Workplace and in Schools

There are many more cases of discrimination in the work place as well as in the military. Muslims are not allowed in the military if they do not change their faith, not only the Burmese Muslim officers, but also their wives have to change to Buddhism if they want to keep their jobs. Dr Maung Di was an education minister who turned to Buddhism to maintain his rank under the Burmese Socialist Program Party of General Ne Win.

In public schools nationwide, all students are required to recite a daily Buddhist prayer. While some Muslim students are permitted to leave the room during this time, some schools require non-Buddhist students to recite the prayer.

In June 2005, authorities forced a Muslim private tutor in Rangoon to close down his school. Although he was teaching only the public school curriculum, authorities accused him of trying to convert children to Islam because he was offering free courses. Authorities also arrested a Muslim cleric in South Dagon Township, Rangoon Division, for holding private Qur’an courses for Muslim children at his house.

Our Fate

Anti-Muslim movements have always been a nightmare for Burmese Muslims. Burmese Muslims have been a major target the government’s instigation of the divide and rule policy. Anti-Muslim activities have been significantly increased since the year 2000. Nearly one thousand Muslim houses and over 30 Mosques were destroyed in the past 6 years during five constant religious riots.

We need mutual understanding and trust

Mutual understanding and trust is similar to a bi-molecular concept where one cannot be separated from the other. On one hand, the military leaders in power must trust all the opposition parties that are inside as well as outside of Burma, the ethnic armed groups and the religious groups including Muslims.

To highlight one point, the military must remember that Muslims are also Burmese, or other indigenous ethnicities of their respective areas. They (Muslims) should not be able to forgive, forget and trust the present military people in power to create a mutual understanding. Military in power must realize that without people’s power, so called “Power” is nothing but a threat and an act of bullying.

In order to get the people’s trust and to create a genuine mutual understanding, they (military) must abide by the rule of law, pay due respect to their fellow countrymen, safeguard the country, and above all, their actions must be according to their words, in another words their promises must be kept and fulfilled.

Today our country has reached a critical state where we must love, trust and cooperates with each other to save our beloved country, or she will perish to doom. There is actually no other alternative. We have fought for half a century without success. Our country only suffered because of our fighting.

Conclusion

All these problems are because of this military regime. The regime not only prevents, but also creates these problems, to divert people’s attention from the worsening economic and political situation.

  • We are from Burma, we love our country and we want to live there peacefully and harmoniously.
  • We simply wish to co-exist in our beloved country under a democratic government.
  • We want to practice our religion without fear or discrimination.

PLEASE HELP US ACHIEVE THIS.

 _ adapted from the paper presented to the British All Party Parliamentary Group on Burma.

Kyaw Zwa

Burmese Muslim Association (BMA)

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Iu7PtfUygwJ:b…

Permalink kotinmaung က December 31, 2011 – 1:09pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက

ၿမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား( အဆက္ )

 

၃၉။ –

ဓမၼေစတီမင္း ပုသိမ္ကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းယူၿပီးေနာက္ သူေဋးသူၾကြယ္မ်ား၊ကုန္သည္မ်ား ၊ ကု လား ပသီမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားဆက္သ ၾကသည္ဟု ရာဇဝင္ေဟာင္းမ်ား တြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ပသီတြင္ ကုလားပသီမင္းမွ် အုပ္စုိးရုံမွ်မက လူဦးေရအားၿဖင္႔ လည္းအမ်ား အၿပား ရွိၾကဟန္တူသည္ဟုဆုိထားသည္။ (ဆရာမာဃ၏ ပုသိမ္ရာဇဝင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇)

၄၀။ –

၁၇ ရာစု အလယ္(၁၆၄၇) ခုွစ္တြင္ အဂၤလိပ္အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီက ၿမန္မာနဳိင္ငံ`၌ ကုန္ တုိက္ဖြင္႔၍မြတ္ဆလင္မ်ား မွတဆင္႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္  မွဳၿပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

(D.G.E. Hall Early  English Intercourse with Burma P . 32,Ibid p.25 ,Ibid p. 87)

၄၁။ –

အေနာက္လြန္မင္းသန္လ်င္ကုိေအာင္နဳိင္ၿပီး  ေနာက္ ယခင္ေပၚတူဂီတုိ႔အုပ္စုိးခဲ႔ ေသာ ကူးသန္း ေရာင္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ မြတ္ဆလင္လက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။(Aoyage of Floristhothu Indies p.119)

၄၂။ –

၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ၿမဳိ႔ကုိအေလာင္းဘုရားေအာင္ေတာ္မူရာတြင္ ဖမ္းစီးေသာသုံ႔ပန္႔ မ်ားတြင္ ကုလားသေဘၤာ ခလာသီမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ရန္ကုန္ ေရာက္ၿပီးေသြးေေသာက္ၾကီး ခန္႔ရာတြင္ ပီယာမဟာမတ္ တုိ႔အပါ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ (၂) ဦးပါဝင္ သည္ကုိေတြ႔ရသည္။(Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) Vol.1,p.187)

၄၃။ –

အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ အေရးၾကီးေသာ ဘုရင္႔သက္ ေတာ္ေစာင္႔ခန္႔ထားသည္သာမက ကုလားပ်ဳိေသနတ္စု ကုိဖြဲ႔စည္းသည္။ ၁၇၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္႔ေကာင္းမွဳဌာပနာေတာ္ ထြက္ေတာ္မူခန္း`၌္ ကုလားပ်ဳိေသတ္ စုမ်ားလည္းပါဝင္သည္။(Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) Vol.1,p.254)

၄၄။ –

မင္းတုန္းမင္းတရားလက္ထက္ တြင္ေရႊ လက်ၤာတပ္၏ အမွဳထမ္းတုိ႔မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားၿဖစ္သည္။(An account of Burmese Published on the centenary of the founding of   Mandalay U Ba U  p.8 ,(from now be refrrence U Ba U)

၄၅။ –

၁၇၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုိးဒယားသုိ႔ခ်ီတက္ေတာ္ရမူေသာၿမန္မာ တပ္မ်ားတြင္ ကုလားဗုိလ္တပ္ တပ္လည္းပါဝင္ခဲ႔သည္။(Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) 1373)

၄၆။ –

ဘုိးေတာ္ဘုရားနန္းတက္ၿပီးစ (၁၇၈၂)ခုတြင္မင္းေလာင္း ငၿမတ္ဖုန္း ရွမ္းအမ်ဳိးသား တစ္ ေယာက္ သည္ လူအင္အား (၂၀၀၀)

ႏွင္႔ ညဘအခ်ိန္တိတ္တဆိတ္ ေရႊနန္းေတာ္ ကုိ ဝင္ ေရာက္စီးနင္း ခ်ိန္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္တာဝန္က်ဝန္သူ ကုလားပ်ဳိ အစုလည္း ခုခံတုိက္ခုိက္ ခဲ႔သည္။ (Ibid 554)

၄၇။ –

ဗဒုံမင္းေခၚ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ (၁၇၈၃) ခုွစ္တြင္အမရပူရ ကုိတည္ေထာင္ရာ`၌ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ႔သည္။

၎တြင္ ကုလားဝန္၊ကုလားစာေရးႏွင္႔ ေရႊလက္ယာ အစုသားမ်ားပါဝင္ခဲ႔သည္။(Parabike No.509 , Bernard library)

Permalink kotinmaung က January 1, 2012 – 3:41pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား(အဆက္ – ၆ )၄၈။ –
တရုတ္ၿပည္မြန္ဂုိမင္းဆက္(ယြန္မင္းဆက္) ရာဇ၀င္မ်ားအရ တရုတ္ၿပည္ယူနန္ၿပည္မွ တဆင္႔ၿမန္မာနဳိင္ငံသုိ႔အစၥလာမ္ဘာသာဆက္မိသညိ။ ေရာက္ရွိလာသည္။
The Mongol or Yuan Dynasty (1280-1368)၄၉။ –

စုိင္ယဒ္အလ္ရွမ္ရြတ္ဒင္န္ သည္ ယူနန္ၿပည္နယ္ကုိၿငိမ္၀ပ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။၎၏သား နဇဥဒၵင္ သည္မြန္ဂုိတုိၿမန္မာနဳိင္ငံကုိ ပထမအၾကိမ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္စဥ္( ၁၂၈၅ – ၈၇ ) က မြန္ဂုိတပ္မ်ားကုိ
ကြပ္ကဲေသာ စစ္ဇုိလ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။ (For the Biographies of the three official see Yunam
shih chapter 125 , and for the Mongol invasion of Burma G.H. luce Early Syam . Journal of Siam Society (Vol.xLvi part 2 )

၅၀။ –

မြန္ဂုိမင္းလက္ထက္ ပုဂံၿပည္ကုိ မြန္တုိ႔က (၃)ၾက၇ိမ္ ၀င္ေရာက္တုိက္၍ ၿမန္မာၿပည္ေၿမာက္ဖက္တြင္
(၁၃၀၃ )ခု အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ထုိအခ်ိန္ကပင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ တရုတ္ၿပည္ဖက္မွၿမန္မာနဳိင္ငံ
ဆက္စပ္မိသည္။(The Mongol Set up Cheng-mien -Province about Katha and Bhamon district west of Irrawady river.It was abolished only in 1303 )

Permalink kotinmaung က January 2, 2012 – 11:45am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက

မန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား(အဆက္ – ၇ )

၅၁။ –

၁၄၂၉ – ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္နရမိတ္လွ ကုိ နန္းတင္ေပးရန္ ေစလႊတ္ၿခင္းခံရေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀လီခန္ (ဥလုံခင္) သည္

နရမိတ္လွကုိ သစၥာေဖါက္ၿပီး တစ္ၽႏွစ္ေက်ာ္ဖမ္းစီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ကာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀လီခန္ (ဥလုံခင္) ကရခုိင္ၿပည္ကုိ အစၥလာမ္

တရားဓမၼႏွင္႔ အညီ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိက်င္႔သုံးခဲ႔သည္။

က- (Bangla District Gezetteer, Chittagong ,Page-63,AD 1798)

ခ – (Harvey Outline of Burmese History , Page-97)

၅၂။ –

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာန ပါေမာၡၿဖစ္ခဲ႔သူ G.H. Luce  က ၁၄ ရာစု ခ်င္းတြငး္ၿမစ္ေက်ာက္စာတြင္ ရခုိင္မင္းမ်ားသည္

အိႏၵိယ ဘြဲ႔ အမည္ရွိၾကၿပီး မူဆလင္မ်ားၿဖစ္သည္ဟုဆုိထားသည္။ ( ဘုရင္ မ်ား သည္ မြတ္ဟုတ္မဟုတ္ တပ္အပ္ေသခ်ာမေၿပာနဳိင္ေသာ္လည္း ၿပည္သူူထုမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကပင္ၿဖစ္သည္။)

(G.H Luce . Phases of Pre Pagan Burma, Language History စာအုပ္ Page- 95. Oxford University 1985)

၅၃။ –

၁၆၆၃ ခုႏွစ္ ရခုိင္ဘုရင္သုဓမၼလက္ထက္ ဘဂၤလားမွ ရခုိင္ေဒသ သုိ႔ခုိလုံလာၾကေသာ ရွားရွဴးဂ်ား၏ ေနာက္လုိက္မ်ား

ေလးသည္ေတာ္ တပ္တြင္ သြပ္သြင္းၿပီး တစ္လလွ်င္ လခ ရူပီေငြ  4 Rs  ခဲ႔သည္။ ကမန္ ဆုိေသာစကားသည္

ပါရွန္စကားၿဖစ္၍္ (ေလး) = Bow  ဟုအဓိပ္ပါယ္ရသည္။

၁။ -ကမန္လူမ်ဳိးသမုိင္း ၊ကမန္ဒီကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၁၉၉၀)

၂။- Hla Tun Pru .The Fall of the great Arkanese Empire

၅၄။ –

၁၆၆၆ – ခုႏွစ္မွ ၁၇၁၀ ထိ ရခုိင္ၿပည္၏ နဳိင္ငံေရးသည္ ကမန္လက္ထဲတြင္ရွိ ၍ ဘုရင္မ်ားကုိ သူတုိ႔ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္နန္းတင္ၿခင္း၊ၿဖဳတ္ခ်ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္နဳိင္သည္ ထိ ကမန္မြတ္ဆလင္တုိ႔မွာ အင္အား ရွိခဲ႔သည္။

(က- Harvey, Outline Burmese History Page 96,97)

(ခ- Moshe Yegar ,The Muslim of Burmese Page 35 )

၅၅။ –

အာရဗ္တုိ႔သည္ ဂ်ာဗား၊စုမၾတား၊မလကၠား၊ၿမန္မာ၊ရခုိင္ စသည္႔ ေတာင္အာရွ ႏွင္႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ခရစ္သကၠရာဇ္

အေစာ ပုိင္းမွ၍ ကုန္သြယ္ကုိလုိနီမ်ားထူေထာင္ခဲ႔သည္။

(Nafis Ahamed (P.hd.) Muslim Contribution  to the geography, Page 121 )

Permalink kotinmaung က January 2, 2012 – 10:49pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s