ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 3 )

Like
၁ ေယာက္ ႀကိဳက္တယ္

မွ်ေဝမယ္ Twitter

1309 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ
စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 1:11pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အတြက္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအစ အန ရရွိထားပါတယ္။၎တုိ႕ႏွင္႔

ဆက္သြယ္ နဳိင္ရန္ ၾကဳိးစားေန ပါတယ္။အားလုံးတတ္နဳိင္သေလာက္ ကူညီမွ ၿပည္႔စံုေသာ

ပသီသမုိင္း အေထာက္အထားတစ္ခုၿဖစ္လာမွာၿဖစ္တယ္။အဂၤလိပ္စာ ႏွင္႔ၿဖစ္ေစ၊ၿမန္မာ စာ

ၿဖစ္ေစ ပသီ အေထာက္ရနဳိရင္တင္ေပးပါ။

ဒီစာအုပ္ (၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစု

အမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ) ရွိတာေတာ ၾကားပါတယ္။လက္ထဲတြင္မရွိဘူး။

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) ထံမွာ ရွိတယ္ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ MMSY မန္ဘာ ကုိသက္ ကုိထံပုိ႔ေပးနဳိင္ရင္

အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါလိမ္မည္။ကုိသက္ကုိ ထံ ကြ်န္ေတာ္ ေမးလ္ ပုိ႔ထားပါတယ္။ ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)

၏ဆက္သြယ္နဳိင္ေသာ လိပ္စာကုိ ေရးေပးပါ။ စလာမ္

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) said:

၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစုအမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း”

စာအုပ္က မမလ ၆၄ ႏွစ္စာေစာင္မွာပါတာ၊ I ဆီမွာေတာ့ရွိတယ္။စာရုိက္ဖုိ.ကIအခ်ိန္မရွိလုိ.ပါ။လုိအပ္ရင္ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

၀ိုင္း said:

စလာမ္ ကုိတင္ေမာင္ေရ ………..

၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစုအမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ဆုိတဲ့ စာအုပ္ေလးရွိရင္ / မရွိရင္လည္း ရွာေဖြၿပီး တင္ေပးပါဦး ……. မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ထားတာလုိ႔ သိရပါတယ္ …..

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 1:49pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

သူေတာ္စင္ေရႊဘုိသခင္ၾကီး(၄) ပါး ပသီဟုတ္မဟုတ္ ႏွင္႔ အၿငင္းမပြားလုိပါ။၎ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

( ပသီ )ဆုိတဲ႔စကားကုိ အေထာက္အထားအၿဖစ္ယူၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။၎စာသားထဲက သမုိင္းသည္ ပသိ

အတြက္အေထာက္အၿဖစ္စုေဆာင္းၿခင္းၿဖစ္ပါေၾကာင္းပန္ၾကားပါသည္။ – စလာမ္

သူေတာ္စင္ေရႊဘုိသခင္ၾကီး(၄) ပါးထဲက ပသီစကား

သူေတာ္စင္ ေရႊဘုိ သခင္ႀကီး(၄) ပါး

ဆရာႀကီးေလးပါးမွာ ျပည္ေ႐ႊဘုိတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ပဲ ေဒသခြဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ အမ်က္ေတာ္႐ွ၍ ဆင့္ေခၚေတာ္မူခ်ိန္မွသာ ေ႐ႊဘုိမင္း ေန ျပည္ေတာ္သုိ႔ စု႐ုံးေရာက္႐ွိခဲ့ၾကၿပီး ျပစ္ဒဏ္သင့္ခံခဲ့ရေသာ သူေတာ္စင္ အစၥလာမ္သာ သနာ ၀င္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ၁၇၅၉-ခုတြင္ ယုိးဒယားသုိ႔ စစ္မထြက္မီ တိုေတာင္းလွေသာကာလ၌ သာသ နာ့ဂုိဏ္းကြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္ကုိ ေျဖ႐ွင္းခဲ့သည္။ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ က်င့္သုံး ေစသည္။ ၀ိနည္းေတာ္ကုိ မ႐ုိမေသ မလိုက္နာသူတုိ႔အား ဒဏ္ခတ္ေစရန္ မဟာဒါန္၀န္ ခန္႔အပ္သည္။ ၁၇၅၉-ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးအား တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား သန္႔႐ွင္းေစခဲ့ရာ ပသီမြတ္စ္လင္မ္ တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအား ေမးျမန္းစဥ္ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰား၏ ေလွ်ာက္တင္မႈအရ ပသီမြတ္စ္လင္မ္ တုိ႔အား ဆင့္ေခၚေတာ္မူၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္း ခဲ့သည္တြင္ သာ သနာ့ယုံၾကည္္ခ်က္အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။

ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားစကားႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု မင္းတရားႀကီးထင္မွတ္ေတာ္မူၿပီး ဆရာႀကီး(၄)ပါးအား အယူလြဲမွားေနသည္။ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျပဳျပင္ရန္ အခ်ဳပ္အာဏာသားတုိ႔လက္သုိ႔ လႊဲအပ္ ခဲ့သည္။

မလိုက္နာျငင္းဆန္က စီရင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔မွာ ေနာက္သား ေျမးတုိ႔ အေရးေျမာ္ေတြးၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ အသက္ေပးဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာႀကီး(၄)ပါးကုိ ေခါင္း ျဖတ္ သတ္လိုက္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥပၸါပ်ံ၊ ေတာ္လဲ၊ ငလ်င္လႈပ္၊ ေမွာင္ႀကီးက်ၿပီး ကုန္းေဘာင္ ေရႊျပည္တြင္ မုိးႀကိဳး(၁၃) ခ်က္ တစ္ၿပိဳင္တည္းပစ္ခတ္သည္။ ဤနမိတ္အား ဘုရင္မင္းျမတ္မွ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာေက်ာ္ မ်ားအား ေခၚယူေမးျမန္းေတာ္မူရာ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးတုိ႔တြင္ မည္သည့္လူမ်ဳိးဘာသာ ယုံၾကည္မႈကုိမွ ညွဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္၊ မပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္အပ်က္မွာ တစ္ရာ့တစ္ပါးေသာ လူမ်ဳိးမွ သူေတာ္စင္ တုိ႔ ေသြးေျမက်၍ ဤသုိ႔ အတိတ္နမိတ္ႀကီးမ်ားျပပါသည္။ (၃)ႏွစ္မုိးေခါင္ရန္ ကိန္း႐ွိပါ ေၾကာင္း ပညာ ႐ွိ မ်ားမွ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္မွ ဆရာႀကီး(၄)ပါး အေျခအေန၊ ကၽြန္ယုံေတာ္မ်ားအားေမးေတာ္မူရာ ဆရာႀကီးတုိ႔ မ ေခ် မငံျပဳ၍ လက္လြန္သြားေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ရာ အသင္တုိ႔ မိုက္မဲေလစြတကားဟု အျပစ္ ေတာ္ တင္ကာ မလုိတမာကုန္းေခ်ာသည့္ လက္သုံးေတာ္ ၀ကၤပုဏၰားအား ေထာင္သြင္း၍ အက်ဥ္း ထားေစ အမိန္႔ေတာ္သတ္မွတ္ၿပီး ဆရာႀကီး(၄)ပါး ခႏၶာ၀န္ခ်ရာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ျခ ေတာင္ ပုိ႔(၄)လုံး ျဖစ္ေနသည္ကုိျမင္ေတာ္မူလွ်င္ အမွန္ပင္သူေတာ္စင္မ်ားပါတကားဟု ယူက်ဳံး မရျဖစ္ ကာ ၎ေနရာကုိ မင္းမႈထမ္းမ်ားအား သဲျဖဴခင္း၊ ရာဇမတ္ကာၿပီး ေ႐ႊထီး(၄)လက္မုိး၍ အေစာင့္ ထား ရန္ အမိန္႔ေတာ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္ၿပီး ၀ကၤပုဏၰားမိုက္အား သတ္ေစ ရန္ အမိန္႔ခ်ကာ သုံးေထာင္ခုႏွစ္ရာ ဆရာႀကီးမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး မလုိတမာကုန္း ေခ်ာစကား ေၾကာင့္ ယူက်ံဳး မရျဖစ္ရေၾကာင္း ဆရာႀကီး(၄)ပါးကုိရည္စူး၍ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ေလး ေဆာင္လွဴဒါန္း တည္ ေဆာက ္ ေပးမည့္အေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ေျမဒူးၿမိဳ႕တြင္ မွန္စီေ႐ႊခ်ဗလီႀကီး(၄)လုံး တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အား ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့သည္။

႐ွက်ရတြလ္အီမံက်မ္းလာ သခင္ႀကီး(၄)ပါးအေၾကာင္း

ျမန္မာဘုရင္ကုိ တင္သြင္းလႊာ (၁၂၄၅-ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလ)

ဘုရားကၽြန္ေတာ္ ေျမဒူးၿမိဳ႕ေန သေဘၤာဘလီ၀င္၊ တကာႀကီးငယ္တုိ႔ႏွင့္ ပသီေက်ာင္းထိုင္ ဆရာ မုိ႔ဟရစ္ဒင္ ေ႐ႊဘ၀ါးေတာ္ေအာက္ ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ပါသည္ဘုရား ။

အင္း၀မင္းဆက္ စေနမင္းလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၀၀)ေက်ာ္က မြတ္စ္လင္မ္လူေပါင္း သုံး ေထာင္

ခြန္ႏွစ္ရာတုိ႔သည္ ကာသီေရႊ၀ါ၊ ကာသီေရႊဒုံး၊ ကာသီပန္း၀ါ၊ ကာသီျမတ္ၾကာ မင္နာႏုရပ္၊ မင္းန၀ါဟရပ္၊

မင္းသီဟရပ္၊ မင္းေနမ်ဳိးဂုဏၰရတ္တု႔ိႏွင့္ ၀င္စားလာေရာက္ရာ စားၿမဲ ေနၿမဲ ေပးခ် သနားေတာ္မူၿပီးလွ်င္

ေရႊခ်မွန္စီ ပလီ(၄)လုံး ေျမဒူးၿမိဳ႕အတြင္း တည္လုပ္သနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ က်မ္းဂန္ႏွင့္အညီ က်င့္ေဆာင္ေနထိုင္ၾကသည္ေနာက္ ယခု ဘုရင္မင္းျမတ္ေဘးေတာ္ အေလာင္း မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ မျမင္ဘူးသည္ႏွင့္ အပါးေတာ္တြင္ ကၽြန္ယုံ ပုဏၰား ေဂါ၀ိႏၵကိ ေမးေတာ္မူရာ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားက ၎လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ၾကက္ငွက္ကၽြဲႏြားတုိ႔ကုိ အ႐ွင္လတ္ လတ္ လွီးျဖတ္သစား၊ အယူမွားေသာသူ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဟင္ဒြတ္စတံဒလင္လိ (ေဒလီ) ဗာရာဏသီၿမိဳ႕မ်ားက ႏွင္ထုတ္လိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္၍ ကၽြန္ေတာ္ မ်ဳိးေဘး၊ ဆရာႀကီး မုဟမၼဒ္ေ႐ွာင္႐ွန္၊ ဆရာႀကီး မုိဟစ္ဗြလႅာ၊ ဆရာႀကီး႐ွမၼဒါရ္၊ ဆရာႀကီးအြတ္သမံ တုိ႔ကုိ အရေတာင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိလႊတ္၍ ၀က္သားကုိစားရ မည္။ ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုတုိ႔ကုိ ႐ွိခုိးပူေဇာ္ရမည္။ ရာဇမာန္ပြား၍ ေထာင္မွာ အက်ဥ္းခ်ထား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ အသက္ကုိ အေသသတ္မည္၊ ထုတ္ယူသြားရာ ၎ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔သည္ သုသာန္၀မွာ ၀ုိဇူ သန္႔စင္ ၍ ဒုိရကအတ္ နမာတ္ဖတ္႐ြတ္ ဒုိအာဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ဦးခ်စစ္ဂ်ဒါတြင္းမွာ အေသခံေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္က အတိတ္ႀကီးနမိတ္ႀကီးျပသည္။ ငလ်င္လႈပ္သည္။ ဥပၸါတ္ပ်ံသည္၊ ေတာ္လဲသည္။ နန္းေတာ္ကန္ေတာ့တိုင္ကုိ မုိးႀကိဳးပစ္သည္။ ေမွာင္က်သည္။ ေနမထြက္ ၾကယ္ေပၚသည္။ ေန႔ကုိ ညဥ့္အတိ ျဖစ္ေနသည္။ ေန႔ည၌မကြဲ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားကုိ ေထာင္မွာ အက်ဥ္းထား သင့္၊ မသင့္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္၍ အဆုံးစီရင္မည္။ ၾကယ္သြားေနသြား အတိတ္ကိန္းခန္းကုိ နားလည္ သူပညာ ႐ွိ တုိ႔ကုိ ေခၚ၊ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ေခၚၿပီးလွ်င္ ေမးေတာ္မူျပန္ရာ ၎ပညာ႐ွိတုိ႔က လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးလူမ်ဳိးကုိ မပယ္သင့္၊ ဦးေခါင္းကေသြးသည္ ေျမတြင္စြန္းၿငိပါေသာေၾကာင့္ အစားအစာ မြတ္ သိပ္ ရန္၊ မုိးသုံးႏွစ္မၿခိမ္းမ႐ြာရွိမည္။ မုိးေမွာင္လည္း ခုႏွစ္ရက္လည္မွ လင္းမည္၊ ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ၾက၍ သူေတာ္စင္ မွန္မမွန္ကုိ သုႆာန္၀မွာ အေစာင့္ႏွင့္ထား၊ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ၎ ဆရာႀကီးေလးပါးအေလာင္းသည္ မဖူးမေရာင္၊ မသုိးမပုတ္၊ က်ီးငွက္တုိ႔အခ်ဥ္း ေမွာင္လင္း သည့္ ေနာက္ ခုႏွစ္ရက္႐ွိလွ်င္ ျခေတာင္ပုိ႔ေလးလုံး အထူးအဆန္းသည္ကုိ ေ႐ႊနားေတာ္ျမတ္ ၾကားသိ ေတာ္ မူ၍ ရာဇမတ္ကာရန္ ေ႐ႊထီးေလးစင္းအုပ္ထား႐ွိသည့္ေနာက္ မုိးသုံးႏွစ္မၿခိမ္းမ႐ြာ႐ွိသည္ႏွင့္ ေျမဒူးၿမိဳ႕ သုိ႔ ထြက္စံေတာ္မူ၍ မူးျမစ္တူးေဖာက္၊ ေ႐ႊဘုိကန္ေတာ္သုိ႔ ေရသြင္းေတာ္မူပါ ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔ အဆက္ အႏြယ္ကုိေခၚ၍ ေ႐ွးအစဥ္အလာ ဘာသာထုံးစံက်မ္းဂန္ထြက္႐ွိသည့္အတိုင္း က်င့္ေဆာင္ ကုိးကြယ္ စားေသာက္ေနထုိင္ၿမဲ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနထိုင္ရမည္။ အထက္ကနည္း ေရႊခ်မွန္စီ ဗလီေလးလုံး ေျမဒူးၿမိဳ႕ အတြင္း တည္လုပ္သနားေတာ္မူျပန္၍ ငါးႏွစ္ျမန္မာႏွင့္ ေရာေႏွာ႐ွိေနသည္ကုိ ၎မင္း တရား ႀကီး လက္ထက္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ဳိးတုိ႔ ထင္ေပၚ စည္ပင္႐ွိၾကပါသည္။ ၎ေ႐ႊခ်မွန္စီ တည္လုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သေဘၤာဗလီသည္ ပတိမ္းစားအေရးတြင္ သူပုန္လူဆုိးတုိ႔ ဖ်က္ဆီးပ်က္စီး၊ အမႈထမ္း ဆင္းရဲသားတုိ႔ မတည္မလုပ္ႏိုင္ ယခုတိုင္ ဗလီ၀င္လူတစ္ရာေက်ာ္တုိ႔သည္ ၀တ္၀ါ ႐ုိဇာ နမာဇ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ မ႐ွိသည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဘုရားကုိယ္စားေတာ္စားတည္လုပ္ မစေတာ္မူလွ်င္ ကမၻာထက္ဆုံးတိုင္ ကုသုိလ္ေတာ္သည္ အေခါင္အဖူးထူးျမတ္လွသည္။ သိမ ္ဗလီျဖစ္ပါ၍ တည္လုပ္မစ သနားေတာ္ျမတ္ခံရပါမည့္အေၾကာင္းကုိ ေ႐ႊဖ၀ါးေတာ္ေအာက္ ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ပါသည္။

(ေျမဒူး႐ိႈက္မုိဟ္ယစ္ဒီန္ (ခ) ဦးေ႐ႊေတာင္ေရး ႐ွဂ်ရတြလ္အီမံက်မ္းႏွင့္ ဖြသာေအ့အလြတ္႐ွဟူရ္က်မ္း၊ ၂-က်မ္းတြဲ စာ ၁၆၇-၁၆၉)

ဤသခၤါရေလာကၾကီးတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အား႐ိုက်ိဳးသစၥာရွိေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ေမာင္ႏွမ မ်ား အား မတရားသတ္ျဖတ္၊ အႏိုင္က်င့္၊ ႏွိတ္ကြတ္ခ်င္းတို႕သည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားမည္မဟုတ္။ ေသျပီး ေနာက္ ေနာင္တမလြန္ဘဝ မဆိုထားဘိ၊ သည္လက္ရွိဘဝမွာပင္ လူသားတို႕၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး ကိုမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ခံစားရမည္။

မြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ား ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထိုသခင္ၾကီး ၄ ပါးႏွင့္ အမၻာတစ္ဝွမ္းအျပစ္မဲ့ မတရားသတ္ျဖတ္ခံရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ရွဟီဒီမ်ားအတြက္ ေဇရာဒဟ္ျပဳ၊ ဒုအာဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
*** ဒီပို႕စ္အတြက္အဓိကကူညီေပးတဲ့ ညီမေလးဝိုင္း ကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။***

စာဖတ္သူမ်ားရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

Credit:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zHCGqE7A6ZkJ:i…

အဘစြာ said:

သူေတာ္စင္ ေရႊဘုိ သခင္ႀကီး(၄) ပါး

လည္း ပသီပဲေပါ႔??????

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က December 21, 2011 – 1:49pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ ကုိတင္ေမာင္ေရ …..

“ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး” မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ေရ … တစြန္းတစၾကားမိတဲ့ သတင္းေလးေတြကုိ တိတိက်က် မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးမွ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ …. အဲလုိ မဟုတ္ပဲ သတင္းအလြဲေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဖတ္တဲ့သူေတြ အျမင္လြဲၿပီး အေတြးလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္ ………….

ဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္စာအုပ္က ဖတ္ဖုိ႔ တေလာကပဲ၀ယ္ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိတင္ေမာင္လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ေပးပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စာရိုက္ဖုိ႔အခ်ိန္မရွိလုိ႔ ကုိတင္ေမာင္မ်ား ရိုက္ေပးႏိုင္မလားလုိ႔ေမးမိတာပါ။

ကုိတင္ေမာင္ေရးသမွ်ကုိ ခဏခဏလိုက္ၿပီး cross လုပ္သလုိျဖစ္ေနတာကုိေတာ့စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ တင္လိုက္တုိင္း အမ်ားစုက သတင္းလြဲျဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ …..

kotinmaung said:

စလာမ္

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အတြက္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအစ အန ရရွိထားပါတယ္။၎တုိ႕ႏွင္႔

ဆက္သြယ္ နဳိင္ရန္ ၾကဳိးစားေန ပါတယ္။အားလုံးတတ္နဳိင္သေလာက္ ကူညီမွ ၿပည္႔စံုေသာ

ပသီသမုိင္း အေထာက္အထားတစ္ခုၿဖစ္လာမွာၿဖစ္တယ္။အဂၤလိပ္စာ ႏွင္႔ၿဖစ္ေစ၊ၿမန္မာ စာ

ၿဖစ္ေစ ပသီ အေထာက္ရနဳိရင္တင္ေပးပါ။

ဒီစာအုပ္ (၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစု

အမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ) ရွိတာေတာ ၾကားပါတယ္။လက္ထဲတြင္မရွိဘူး။

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) ထံမွာ ရွိတယ္ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ MMSY မန္ဘာ ကုိသက္ ကုိထံပုိ႔ေပးနဳိင္ရင္

အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါလိမ္မည္။ကုိသက္ကုိ ထံ ကြ်န္ေတာ္ ေမးလ္ ပုိ႔ထားပါတယ္။ ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)

၏ဆက္သြယ္နဳိင္ေသာ လိပ္စာကုိ ေရးေပးပါ။ စလာမ္

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 2:16pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

အခမ္းအနားအစီအစဥ္

၁။ စူရာဖြာေတဟ စုေပါင္းဖတ္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲစတင္ရန္

၂။ သဘာပတိ (ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီးရန္မာင္ – ၿငိမ္း)မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားရန္

၃။ ပသီအဖြဲအမည္ အမ်ားဆႏၵအရအတည္ၿပဳရန္

၄။ ပသီအဖြဲ႔မွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥေဆြေႏြးဆုံၿဖတ္ရန္

၅။ ပသီအမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ တြင္ပါ၀င္လုိသူမ်ားပုံစံတြင္ၿဖည္႔စြက္ေရးသားရန္

၆။ ပသီအမွဳေဆာင္အၿဖစ္ဆႏၵၿပဳသူမ်ာ၏ အမည္စာရင္ကုိတင္ရန္

၇။သဘာပတိနိဂုံးခ်ဳပ္ေၿပာရန္

၈။ ဒူအာၿဖင္႔ေဆြးေႏြပြဲရုပ္သိမ္းရန္

လူၾကီးမင္းခင္ဗ်———–

——————-

————— စသည္ၿဖင္႔

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊

ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အခ်ိန္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီ

ေနရာ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊

အထူးေမတၱာရပခံခ်က္။

အမ်ဳိးသားေရးအေလးထားကာမပ်က္မကြက္အခ်ိန္မီၾကြေရာက္ပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊

ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ ကြ်န္ေတာ္လက္ထဲတြင္ ရွိေနပါ၍ တပ္အပ္ေၿပာေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္

မလုိအပ္ ၍ အားလုံးေရးမၿပေတာပါ။ဒီေလာက္ဆုိ ယုံၾကည္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

၀ိုင္း said:

စလာမ္ ကုိတင္ေမာင္ေရ …..

“ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး” မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ေရ … တစြန္းတစၾကားမိတဲ့ သတင္းေလးေတြကုိ တိတိက်က် မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးမွ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ …. အဲလုိ မဟုတ္ပဲ သတင္းအလြဲေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဖတ္တဲ့သူေတြ အျမင္လြဲၿပီး အေတြးလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္ ………….

ဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္စာအုပ္က ဖတ္ဖုိ႔ တေလာကပဲ၀ယ္ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိတင္ေမာင္လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ေပးပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စာရိုက္ဖုိ႔အခ်ိန္မရွိလုိ႔ ကုိတင္ေမာင္မ်ား ရိုက္ေပးႏိုင္မလားလုိ႔ေမးမိတာပါ။

ကုိတင္ေမာင္ေရးသမွ်ကုိ ခဏခဏလိုက္ၿပီး cross လုပ္သလုိျဖစ္ေနတာကုိေတာ့စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ တင္လိုက္တုိင္း အမ်ားစုက သတင္းလြဲျဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ …..

kotinmaung said:

စလာမ္

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အတြက္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအစ အန ရရွိထားပါတယ္။၎တုိ႕ႏွင္႔

ဆက္သြယ္ နဳိင္ရန္ ၾကဳိးစားေန ပါတယ္။အားလုံးတတ္နဳိင္သေလာက္ ကူညီမွ ၿပည္႔စံုေသာ

ပသီသမုိင္း အေထာက္အထားတစ္ခုၿဖစ္လာမွာၿဖစ္တယ္။အဂၤလိပ္စာ ႏွင္႔ၿဖစ္ေစ၊ၿမန္မာ စာ

ၿဖစ္ေစ ပသီ အေထာက္ရနဳိရင္တင္ေပးပါ။

ဒီစာအုပ္ (၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစု

အမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ) ရွိတာေတာ ၾကားပါတယ္။လက္ထဲတြင္မရွိဘူး။

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) ထံမွာ ရွိတယ္ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ MMSY မန္ဘာ ကုိသက္ ကုိထံပုိ႔ေပးနဳိင္ရင္

အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါလိမ္မည္။ကုိသက္ကုိ ထံ ကြ်န္ေတာ္ ေမးလ္ ပုိ႔ထားပါတယ္။ ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)

၏ဆက္သြယ္နဳိင္ေသာ လိပ္စာကုိ ေရးေပးပါ။ စလာမ္

၀ိုင္း said:

စလာမ္ ကုိတင္ေမာင္ေရ …..

“ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး” မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ေရ … တစြန္းတစၾကားမိတဲ့ သတင္းေလးေတြကုိ တိတိက်က် မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးမွ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ …. အဲလုိ မဟုတ္ပဲ သတင္းအလြဲေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဖတ္တဲ့သူေတြ အျမင္လြဲၿပီး အေတြးလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္ ………….

ဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္စာအုပ္က ဖတ္ဖုိ႔ တေလာကပဲ၀ယ္ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိတင္ေမာင္လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ေပးပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စာရိုက္ဖုိ႔အခ်ိန္မရွိလုိ႔ ကုိတင္ေမာင္မ်ား ရိုက္ေပးႏိုင္မလားလုိ႔ေမးမိတာပါ။

ကုိတင္ေမာင္ေရးသမွ်ကုိ ခဏခဏလိုက္ၿပီး cross လုပ္သလုိျဖစ္ေနတာကုိေတာ့စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ တင္လိုက္တုိင္း အမ်ားစုက သတင္းလြဲျဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ …..

kotinmaung said:

စလာမ္

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အတြက္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအစ အန ရရွိထားပါတယ္။၎တုိ႕ႏွင္႔

ဆက္သြယ္ နဳိင္ရန္ ၾကဳိးစားေန ပါတယ္။အားလုံးတတ္နဳိင္သေလာက္ ကူညီမွ ၿပည္႔စံုေသာ

ပသီသမုိင္း အေထာက္အထားတစ္ခုၿဖစ္လာမွာၿဖစ္တယ္။အဂၤလိပ္စာ ႏွင္႔ၿဖစ္ေစ၊ၿမန္မာ စာ

ၿဖစ္ေစ ပသီ အေထာက္ရနဳိရင္တင္ေပးပါ။

ဒီစာအုပ္ (၀မ္းအုိ၀မ္း(ဦး)ေက်ာ္၀င္းေမာင္ေရးတဲ့ “တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ပသီလူမ်ဳိးစု

အမည္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း” ) ရွိတာေတာ ၾကားပါတယ္။လက္ထဲတြင္မရွိဘူး။

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) ထံမွာ ရွိတယ္ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ MMSY မန္ဘာ ကုိသက္ ကုိထံပုိ႔ေပးနဳိင္ရင္

အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါလိမ္မည္။ကုိသက္ကုိ ထံ ကြ်န္ေတာ္ ေမးလ္ ပုိ႔ထားပါတယ္။ ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)

၏ဆက္သြယ္နဳိင္ေသာ လိပ္စာကုိ ေရးေပးပါ။ စလာမ္

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 2:21pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က 26 မိနစ္အရင္က တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ ကုိတင္ေမာင္ေရ …..

“ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး” မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္ေရ … တစြန္းတစၾကားမိတဲ့ သတင္းေလးေတြကုိ တိတိက်က် မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးမွ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ …. အဲလုိ မဟုတ္ပဲ သတင္းအလြဲေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဖတ္တဲ့သူေတြ အျမင္လြဲၿပီး အေတြးလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္ ………….

ဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္စာအုပ္က ဖတ္ဖုိ႔ တေလာကပဲ၀ယ္ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိတင္ေမာင္လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ေပးပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စာရိုက္ဖုိ႔အခ်ိန္မရွိလုိ႔ ကုိတင္ေမာင္မ်ား ရိုက္ေပးႏိုင္မလားလုိ႔ေမးမိတာပါ။

ကုိတင္ေမာင္ေရးသမွ်ကုိ ခဏခဏလိုက္ၿပီး cross လုပ္သလုိျဖစ္ေနတာကုိေတာ့စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကုိတင္ေမာင္

တင္လိုက္တုိင္း အမ်ားစုက သတင္းလြဲျဖစ္ေနတတ္လုိ႔ပါ …..

==================

ကြ်န္ေတာ္လည္းထုိနည္းလည္းေကာင္းပါ။အခ်ိန္မရွိဘူး။ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တာ၀န္ယူထားတဲ႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ေၿဖးေၿဖးအခ်ိန္ယူရုိက္သြားပါမယ္။

ကုိသက္ ကုိ ကတဆင္႔ပုိ႔နႈိင္မနႈိင္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လုိ ပုိ႕နဳိင္မလဲ စီစဥ္ပါ။စလာမ္

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 4:54pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
About Burmese Muslims
(Myanmar Muslims)

The Brief History of Burmese Muslim
History
Early Immigrants

The first Muslims arrived in Burma’s Ayeyarwady River delta, on the Tanintharyi coast and in Rakhine in the 9th century, prior to the establishment of the first Burmese empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan.[3][4][5][6][7][8] These early Muslim settlements and the propagation of Islam were documented by Arab, Persian, European and Chinese travelers of the 9th century.[3][9] Burmese Muslims are the descendants of Muslim peoples who settled and intermarried with the local Burmese ethnic groups.[10][11] Muslims arrived in Burma as traders or settlers,[12] military personnel,[13] and prisoners of war,[13] refugees,[3] and as victims of slavery.[14] However, many early Muslims also held positions of status royal advisers, royal administrators, port authorities, mayors, and traditional medicine men.[15]

Persian Muslims arrived in northern Burma on the border with the Chinese region of Yunnan as recorded in the Chronicles of China in 860 AD.[3][16] Bermese Muslims were sometimes called Pathi,[17] a name believed to be derived from Persian. Many settlements in the southern region near present day Thailand were noted for the Muslim populations, with Muslims often outnumbered the local Burmese. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis, [17] and was ruled by three Indian Muslim Kings in the 13th century.[18][19][20] Arab merchants also arrived in Martaban, Margue, and there were Arab settlements in the present Meik archipelago’s mid-western quarters.[21]

During the reign of the Bagan King, Narathihapate (1255-1286), in the first Sino-Burman war, Kublai Khan’s Muslim Tatars invaded the Pagan Kingdom and occupied the area up to Nga Saung Chan. In 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied the area up to Bamaw (Kaungsin).[22] Turk people (Tarek) were called Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays.[23

West Kone Yow Central M9osque, Mandalay.

The first Muslims had landed in Myanmar (Burma’s) Ayeyarwady River delta, Tanintharyi coast and Rakhine as seamen in ninth century, prior to the establishment of the first Myanmar (Burmese) empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan or Pagan. [24][25][26][27] The dawn of the Muslim settlements and the propagation of Islam was widely documented by the Arab, Persian, European and Chinese travelers of Ninth century.[28][29] The current population of Myanmar Muslims are the descendants of Arabs, Persians, Turks, Moors, Indian-Muslims, sheikhs, Pakistanis, Pathans, Bengalis, Chinese Muslims and Malays who settled and intermarried with local Burmese and many ethnic Myanmar groups such as, Rakhine, Shan, Karen, Mon etc.[30][31]
Muslim diaspora

The population of the Muslims increased during the British rule of Burma because of new waves of Indian Muslim Immigration. [32] This sharply declined in the years following 1941 as a result of the Indo-Burman Immigration agreement,[33] and was officially stopped following Burma’s (Myanmar) independence on 4 January 1948.

Muslims arrived in Burma as travelers, adventurers, pioneers, sailors, traders,[34] Military Personals (voluntary and mercenary)[35], and a number of them as prisoners of wars.[36] Some were reported to have taken refuge from wars, Monsoon storms and weather, shipwreck [37] and for a number of other circumstances. Some are victims of forced slavery [38] but many of them are professionals and skilled personals such as advisors to the kings and at various ranks of administration whilst others are port-authorities and mayors and traditional medicine men.[39]
Pathi and Panthays

Panthay Mosque Mandalay,

Persian Muslims traveled over land, in search of China, and arrived northern Burma at Yunnan (China) border. Their colonies were recorded in Chronicles of China in 860 AD.[40][41] Myanmar Muslims were sometimes called Pathi, and Chinese Muslims are called Panthay. [42] It is widely believed that those names derived from Persi (Persian). Bago Pegu), Dala, Thanlyin (Syriam), Taninthayi (Tenasserim), Mottama (Martaban), Myeik (Mergui) and Pathein (Bassein) were full of Burmese Muslim settlers and they outnumbered the local Burmese by many times. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis. Perhaps Pathein comes from Pathi.[43] And coincidentally, Pathein is still famous for Pathein halawa, a traditional Myanmar Muslim food inherited from northern Indian Muslims. In Kawzar 583 (13th Century), Bassein or Pathein was known as Pathi town under the three Indian Muslim Kings. [44][45][46] Arab merchants arrived Martaban, Margue. Arab settlement in the present Meik’s mid-western quarters. [47]
Panthay

During Bagan King, Narathihapate, 1255-1286, in the first Sino Burman war, Kublaikhan’s Muslim Tatars attacked and occupied up to Nga Saung Chan. Mongols under Kublai Khan invaded the Pagan Kingdom. During this first Sino Burman war in 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied up to Bamaw. (Kaungsin)[22] (Tarek) Turk were called, Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays. [48] The Chinese General Mah Tu Tu managed the building of a mosque donated by the Yunnanese Muslim king, Sultan Sulaiman, in nineteen century in central Mandalay. The mosque is still maintained in a very good condition. Most of the Myanmar Chinese Muslims are staying around the mosque and it is well known as Panthay Mosque. That area is called Panthay Dan (Panthay Quarters)

keep reading(source wikepedia)

Credit : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vRD1xOKzhk4J:k…

ခ်စ္ဦးPermalink ခ်စ္ဦး က December 21, 2011 – 5:06pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

အသံေၾကာင့္ ဖားေသတဲ့
ေကာင္းပဗ်ာ ဆက္သာလုပ္
ပန္းေသးေတြလဲ ပသီထဲကို ထည့္၊

ရိုဟင္ဂ်ာလဲ ပသီထဲကိုထည့္၊

ပသ်ဴးေတြလဲထည့္ဗ်ာ၊
ကမန္လဲ ခ်န္မထားနဲ႔၊

ကရင္မြတ္စလင္ေရာ၊ ရွမ္းမြတ္စလင္မ္ပါထည့္ဗ်ာ၊

ရႈပ္ေလေကာင္းေလပဲ ……

Message

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 6:13pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Salam

“ ဗမက မွ ပသီအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ”

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊မတ္လ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလနဳိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠဌ ၾကီး မွ လမ္းညႊန္ခဲ႔ သည္(ပထမဆုံစရမွာက၊ကြ်န္ေတာတုိ႔ၿပည္တြင္းမွာ လူမ်ဳိးစု ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ အဲဒီ လူမ်ဳိးစုရဲ႔ဇစ္ၿမစ္ ၊

အရင္း အၿမစ္ ဘယ္နည္းဘယ္ ပုံေပါက္ဖြါးလာၾကသလဲ။
အထက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနဳိင္ငံေတာ္အစုိးရ ၿပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရး ဝန္ၾကိး ဌာန

( ပုံစံေရးသြင္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္(၉-၁၂-၁၉၇၂ ) ထုတ္ လူမ်ဳိးမ်ား စာရင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၃ -။တြင္ –

အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၄၄) ထိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ေက်ညာ ထားပါသည္။၎အနက္ မြတ္ဆလင္

အမွတ္စဥ္ ( ၁၃၇ မွ ၁၄၁ ) ထိကုိ ေရြးထုတ္၍ ေအာက္တြင္ေဖၚၿပပါသည္။

အမွတ္စဥ္ (၁၃၇)။ – ဆလုံ (ပသွ်ဴး)

အမွတ္စဥ္ (၁၃၈)။ – ရခုိင္ – စစ္တေကာင္း -(မွတ္ခ်က္ ။ ။ရုိဟင္ဂ်ာကုိရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။)

အမွတ္စဥ္ (၁၃၉)။ – ၿမန္မာမြတ္ဆလင္ – (မွတ္ခ်က္ ။ ။ပသီ ကုိရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။)

အမွတ္စဥ္ (၁၄၀)။ – ရခုိင္ – ကမန္

အမွတ္စဥ္ (၁၄၁)။ – ေၿမဒူး

၁။ – ၁၉၄၅ – ခုႏွစ္တြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဗမာမြတ္ ဆလင္အမ်ဳိး

သား ကြန္ဂရက္ ( ဗမက) ကုိဖြဲ႔စည္း၍ (ဖဆပလ) တပ္ေပါင္းစု တြင္ ပါ၀င္ကာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ခဲ႔သည္။
၂။ – ၁၉၄၅ – ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည္႔ “(ဖဆပလ) “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ညီလာခံတြင္ ဗမာမြတ္ ဆလင္ မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစ

ု တုိ႔ရထုိက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိ က တင္သြင္းအ တည္ၿပဳ ခဲ႔သည္။
(၄-၂ ၁၉၄၂ ) – ခုေန႔ထုတ္ “ ဒီဒုတ္ ဂ်ာနယ္ “ စာမ်က္ႏွာ( ၃၁ ။ ၃၂ ၊ ၃၃ ) တြင္” ဖဆပလ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးက တုိင္းရင္း သား လူနည္းစုၿပသနာေၿဖရွင္းလုိက္ၿပီ။ – —ဟူေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ( ၿမန္မာနဳိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံ သဘင္ ၾကီး တြင္ အဆုိ

အအမွတ္ ၆ – ၿဖစ္ေသာ လူနည္းစု အေရးကုိ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိ ရွင္းလင္းခ်က္ ။) အေၾကာင္း အ က်ယ္ တ၀င္း ဖတ္ရွဴေလ႔

လာနဳိင္ပါသည္။
၃။ – ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ွစ၍ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗမာမြတ္ဆလင္ အမည္ မွာ လူမ်ဳိးအမည္ ႏွင္႔ ဘာသာ အမည္ တြဲဖက္ ထားသၿဖင္႔ ေၿပာင္းေပးရန္”( ဗမက ) “အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ သုိ႔အသိ ေပးခဲ႔သည္။
၄။ – ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဗမက ကုိ ဖ်က္လွ်င္ ဖ်က္ ၊ မဖ်က္လွ်င္ ဖဆပလ က” ဗမက “ ကုိ ေပးထား သည္႔၀န္ၾကီးေနရာမ်ား ရုပ္သိမ္းမည္ ဟု ရာဇသံ ေပးလုိက္သည္။
၅။ – ၁၉၅၆ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗမက ကုိဖ်က္သိမ္းခဲ႔သည္။
၆။ – မေက်နပ္သည္႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ၁၉၅၆ – ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ (၁) ရက္ ေန႔မွ၍ “ဗမက(သစ္)

“ကုိဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။
၇။ – ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာမြတ္ဆလင္ဟူေသာ အမည္မွာ ၿပည္႔စုံသည္႔အမည္ မဟုတ္ သၿဖင္႔ “(ပသီ)လူမ်ဳိး ပသီအမ်ဳိး

သားကြန္ဂရက္ “ဟူ၍ အမည္ေၿပာင္းၿပီး ၁၉၆၁ – ခုႏွစ္ မွစ၍ ပသီအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ အၿဖစ္ရပ္ တည္ခဲ႔သည္။
၈။ – ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚၿခင္းကုိ “ပသီ အမ်ဳိး သားဂရက ္”မွ ပထမဆုံး

ေထာက္ခံခဲ႔သည္။
၉။ – ၁၉၆၄ – ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးဖ်ကိသိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္လုိက္သည္႔ အခါ “ ပသီအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ “ကုိရပ္ဆုိင္းထားသည္မွာ ယေန႔တုိင္ၿဖစ္သည္။

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ

===============================

ပသီအမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားေရး

အခ်ိန္ (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနဂၤေႏြ ေန႔မြန္လြဲ ၁း၃၀ နာရီ

ေနရာ အမွတ္ (၄၀) ၊၁၅၅ လမ္း ၊တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊

အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္။

အမ်ဳိးသားေရးအေလးထားကာမပ်က္မကြက္အခ်ိန္မီၾကြေရာက္ပါရန္

ေမတၱာရပ္ခံပါ သည္။

ပသီအမ်ဳိးသားၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ

========================================

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း သူက ပသီလူမ်ဳိး ၊သူကရုိဟင္ဂ်ာ ၊သူက ပန္းေသး၊

သူက ကမန္ ၊ …..ေဇရ္ဘာဒီ ၊ ကၿပား ၊ ဗမာ သူက ေသြးစစ္တယ္္၊ သူက မစစ္

ဘူး။သူက ဘယ္လုိမ်ဳိးၿဖစ္တယ္။စသည္ၿဖင္႔ ေၿပာခ်င္ သလုိေၿပာေနေသာ္လည္း

Anti- muslim ေတြက အားလုံးကုလားဆုိၿပီး တစ္အုပ္စု၊တစ္မ်ဳိးတည္းစာရင္ထည္႔

သြင္းၿပီး ေရတြက္ေနတာကုိ အရင္ဆုံးသတိၿပဳမိဖုိ႔လုိတယ္။ႏြားကြဲရင္က်ားကုိက္မယ္။ အရင္းဆုံးက ၿမန္မာနဳိင္ငံ

မြတ္ဆလင္ ဆုိတဲ႔ လူတစ္စုက ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္အခါက ပင္ ေရာက္လာသလဲ ဆုိတာ ကုိ ခုိင္မာတဲ႔ အေထာက္အထားမ်ားကုိရွာေဖြစုေဆာင္း ဖုိ႔လုိေနတယ္။အားလုံး ကုလားစာရင္း မွာ ထည္႔ၿပီး Indian လုိ႔ေအာ္ဟစ္ေနတဲ႔

အခ်ိန္ အခါ မွာ ကြ်န္ေတာ္ အခ်င္းခ်င္း က သူက ပသီ ၊မဟုတ္ဘူး။ သူက ကမန္မဟုတ္ဘူး။ စသည္ၿဖင္႔ခြဲၿခားမယ္ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ။အဖြဲ႔အစည္းေပၚလာရင္ သူတုိ႕ က မူဝါဒခ် မွတ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္စရာေပးလိမ္မည္။

ပသီနာမည္ မွတ္တင္ခြင္႔ရမရ ေတာ မေသခ်ာ ဘူး။ဒီ ပသီ လူမ်ဳိးနာမည္ကုိ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက ေဘးဖယ္ထားစဥ္းစားပါအုန္း။မွတ္ပုံတင္ခြင္ရမဲ႔ ရာခုိင္နဳန္းက၁ % ေတာင္ မေမ်ာ္လင္႔ဘူး။ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ႔အထဲမွာ ေနတဲ႔သူပါ။ဒီဟာ အခုေရး တာလဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလုိ႔ေရးေနတာပါ။ေၿပာၿပ လုိ႔လဲမရဘူး။အေကာင္းဆုံးက မသိ မ သာ

မြတ္ဆလင္ မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးၿပနဳိင္ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ ခ်န္ထားတဲ႔စကားေတြ ရွိတယ္။ မိမိဖါသာ ေတြးေခၚ

ယူနဳိင္ပါေစ။ဒါဟ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းတဲ႔ အလုပ္တစ္ခုၿဖစ္တယ္။တုိ႔ တေတြကုိ လဝက တာဝန္ေပး မထား ဘဲ လဝက အလုပ္မလုပ္ဖုိ႔ အေရးၾကီး တယ္။ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမွာ အၿမီးမရွိသလုိ ကမန္ လူ မ်ဳိး မွာ ဦးခ်ဳိး မရွိဘူး။အလားတူဘဲ အၿခားၿခားလည္းဒီသေဘာ လုိ႔ထားလုိက္ပါ။

ခ်စ္ဦး said:

အသံေၾကာင့္ ဖားေသတဲ့
ေကာင္းပဗ်ာ ဆက္သာလုပ္
ပန္းေသးေတြလဲ ပသီထဲကို ထည့္၊

ရိုဟင္ဂ်ာလဲ ပသီထဲကိုထည့္၊

ပသ်ဴးေတြလဲထည့္ဗ်ာ၊
ကမန္လဲ ခ်န္မထားနဲ႔၊

ကရင္မြတ္စလင္ေရာ၊ ရွမ္းမြတ္စလင္မ္ပါထည့္ဗ်ာ၊

ရႈပ္ေလေကာင္းေလပဲ ……

အဘစြာPermalink အဘစြာ က December 21, 2011 – 6:41pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ ဦးတင္ေမာင္…

က်ေတာ္ ဆုိဒ္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ပသီ လူမ်ဳိးေတြမ်က္ႏွာေတြရွိလုိ႔ ဘာမွ၀င္မေျပာေတာ႔ပါ။။ ဒါေပမယ္႔ ပုိပုိဆုိးလာလာတယ္..ဦးေလးအေနနဲ႔ ပသီ လူမ်ဳိးအေႀကာင္းတင္ရင္တင္ပါ..ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး…ဒါေပမယ္႔ ဦေလး ဆုိသလုိ..ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိသမွ်..အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံး ပသီလုိ႔ ဆြဲထည္႔တာကုိ လုံး၀ လက္မခံပါဘူး…

ျပီးေတာ႔ အဓိက နဲ႔ သာမည လည္းသိေစခ်င္ပါတယ္။လက္ရွိ ပသီ အေရးက လုံး၀ ေမဂ်ာျဖစ္ေနရင္..ဂ်ာနယ္ေတြ..

အြန္လုိင္းေတြမွာ ပလူပ်ံေနေအာင္ တက္ေနတာျမင္ရမွာေပါ႔..လက္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ခ်င္းဇာတ္တူသားေတြ ..ျမိန္ျမိန္လ်က္လ်က္

စားေနႀကတဲ႔ ဟာဂ်္ ရုိက္စား ကိစၥေတြ ဗလီေဆာက္ဖုိ႔ခက္တာေတြ..ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးမရတာေတြ.. အမ်ားႀကီးပါ..

Message

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 7:18pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ ကုိစြာေလ

ကုိစြာေလ ဆီက အရင္ စာ ၂ ေစာင္ ဝင္လာၿပီး ဖတ္ဖုိ႔မရလုိက္ဘူး။ကုိစြာေလ ဖ်က္ပ လုိက္တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။အခု

ကုိစြာေလ စာကုိ ဖတ္ၿပီး သိေနပါ ၿပီ။ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနတာကဘယ္သူက ဘာလူမ်ဳိး၊ညာ လူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ဒီပသီ ဆုိ တဲ႔

လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး တစ္ခ်ိန္က ရပ္တည္ ခြင္႔ ရပါလ်က္ ႏွင္႔ ပသီ နာမည္ ကုိေဖ်ာက္ပလုိက္တယ္။ၿမန္မာ မြတ္ဆလင္ ဆုိ ၿပီး

ပုံစံေရးသြင္းခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၃၉ )မွာေရးထားတယ္။

အလားတူ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိၿပီး ရွိတဲ႔ နာမည္ ရခုိင္ – စစ္တေကာင္း လုိ႔ အမည္ေၿပာင္းထား တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပသီဆုိ တာ

ယေန႔ ၿမန္မာ မြတ္ဆလင္ ေတြနဲ႔ ေရာ ေထြးရွဳပ္ေထြး ေအာင္ လုပ္ၿပီး ပသီးဆုိ တဲ႔ စကားပါေပ်ာက္သြားလိမ္မည္။

ဒါနဲ႔ ယေန႔ လူပုဂၢဳိလ္ အားၿဖင္႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ကုိ သြားၿပီး သူက ဘာၿဖစ္တယ္ ၊သူက

ညာၿဖစ္တယ္ လုိ႔ ေၿပာဖုိ ႔ အလုပ္ ကြ်န္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ ဒီလူမ်ဳိး

တကယ္ရွိတယ္ ။ဘယ္လုိ အေထာက္ အထားမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ပသီဆုိ တဲ႔ ေဝါဟာရ

အသုံးအနဳံး က အေရးၾကီးဆုံးၿဖစ္တယ္။ ခုိင္မာတဲ႔ ေက်ာက္စာ တုိ႔၊ ဘုရင္႔ၿပန္တမ္း တုိ႔

က အေရးၾကီးဆုံးၿဖစ္တယ္။ အဲဒီ ထဲမွာ တစ္ခါ (၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္ မီက အေထက္ အထား

ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္။ကြ်န္ေတာ္ ပသီအတြက္ရွာေပးနဳိင္ တာကုိ မြတ္ဆလင္ စိတ္ဓါတ္ ၊အမ်ဳိးသား

စိတ္ဓါတ္ ဓါတ္ ႏွင္႔လုပ္ေပးသြားမယ္။လက္ေတြ႔ဘယ္သူပါတယ္၊မပါဘူး ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။

သီးသန္႔ သမုိင္းအေထာက္ အထားရွာေနပါတယ္ လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။

အေထာက္အထားရွာေနတဲ႔အခ်ိန္ မွာနားလည္မွဳ မလႊဲေစခ်င္ဘူး။

စလာမ္ – ေက်းဇူး

အဘစြာ said:

စလာမ္ ဦးတင္ေမာင္…

က်ေတာ္ ဆုိဒ္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ပသီ လူမ်ဳိးေတြမ်က္ႏွာေတြရွိလုိ႔ ဘာမွ၀င္မေျပာေတာ႔ပါ။။ ဒါေပမယ္႔ ပုိပုိဆုိးလာလာတယ္..ဦးေလးအေနနဲ႔ ပသီ လူမ်ဳိးအေႀကာင္းတင္ရင္တင္ပါ..ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး…ဒါေပမယ္႔ ဦေလး ဆုိသလုိ..ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိသမွ်..အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံး ပသီလုိ႔ ဆြဲထည္႔တာကုိ လုံး၀ လက္မခံပါဘူး…

ျပီးေတာ႔ အဓိက နဲ႔ သာမည လည္းသိေစခ်င္ပါတယ္။လက္ရွိ ပသီ အေရးက လုံး၀ ေမဂ်ာျဖစ္ေနရင္..ဂ်ာနယ္ေတြ..

အြန္လုိင္းေတြမွာ ပလူပ်ံေနေအာင္ တက္ေနတာျမင္ရမွာေပါ႔..လက္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ခ်င္းဇာတ္တူသားေတြ ..ျမိန္ျမိန္လ်က္လ်က္

စားေနႀကတဲ႔ ဟာဂ်္ ရုိက္စား ကိစၥေတြ ဗလီေဆာက္ဖုိ႔ခက္တာေတြ..ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးမရတာေတြ.. အမ်ားႀကီးပါ..

အဘစြာPermalink အဘစြာ က December 21, 2011 – 9:59pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ ကုိစြာေလ

၀ါေလကြမ္းစလာမ္ ဦးတင္ေမာင္

ကုိစြာေလ ဆီက အရင္ စာ ၂ ေစာင္ ဝင္လာၿပီး ဖတ္ဖုိ႔မရလုိက္ဘူး။ကုိစြာေလ ဖ်က္ပ လုိက္တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

ဟုတ္ကဲ႔ က်ေတာ္ဆုိဒ္တြင္းရွိ ပသီလူမ်ဳိး၀င္ေတြ မ်က္ႏွာေထာက္ျပီးဖ်က္လုိက္တာပါ

အခုကုိစြာေလ စာကုိ ဖတ္ၿပီး သိေနပါ ၿပီ။ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနတာကဘယ္သူက ဘာလူမ်ဳိး၊ညာ လူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ဒီပသီ ဆုိ တဲ႔

လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး တစ္ခ်ိန္က ရပ္တည္ ခြင္႔ ရပါလ်က္ ႏွင္႔ ပသီ နာမည္ ကုိေဖ်ာက္ပလုိက္တယ္။

ဟုတ္ကဲ႔ ပသီ လူနည္းစုလူမ်ဳိးအတြက္..ေသာကအထူးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေနကုိသိလုိ႔ ဂုဏ္ယူပါတယ္ခင္ဗ် ထပ္ျပီးေတာ႔လည္း..

ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လက္စေတြကုိလည္းဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်.

ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ဆုိ ၿပီးပုံစံေရးသြင္းခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၃၉ )မွာေရးထားတယ္။

အလားတူ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိၿပီး ရွိတဲ႔ နာမည္ ရခုိင္ – စစ္တေကာင္း လုိ႔ အမည္ေၿပာင္းထား တယ္။

ဟုတ္ကဲ႔ အကုိေျပာခဲ႔တဲ

အမွတ္စဥ္ (၁၃၈)။ – ရခုိင္ – စစ္တေကာင္း -(မွတ္ခ်က္ ။ ။ရုိဟင္ဂ်ာကုိရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။)

အမွတ္စဥ္ (၁၃၉)။ – ၿမန္မာမြတ္ဆလင္ – (မွတ္ခ်က္ ။ ။ပသီ ကုိရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။)

ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာ ပသီကုိရည္ညြန္းတယ္ဆုိရင္..က်န္တဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကျပား မြတ္စလင္မ်ားလည္း ပသီလုိ႔

ဆုိလုိတာခင္ဗ် ?က်ေတာ္မွတ္ပုံတင္ထဲမွာ အႏၵိယ ပေလာင္ ရွမ္းလုိ႔ ေရးထားတယ္ဗ်..အကုိရဲ႔ မွတ္ပုံတင္ထဲက လူမ်ဳိးသတ္မွတ္

ခ်က္ကုိလည္းသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်..အခု ပသီလူမ်ဳိးလုိ႔ခံယူျပီး ပသီလူမ်ဳိးအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားရဲ႔ မွတ္ပုံတင္ေတြထဲမွာ

ေကာ္..ဘယ္လုိပါလည္းခင္ဗ်..

အဲဒါနဲ႔ ပသီဆုိ တာယေန႔ ၿမန္မာ မြတ္ဆလင္ ေတြနဲ႔ ေရာ ေထြးရွဳပ္ေထြး ေအာင္ လုပ္ၿပီး ပသီးဆုိ တဲ႔ စကားပါေပ်ာက္သြားလိမ္မည္။

ပသီ နဲ႔ ျမန္မာ မြတ္စလင္ နဲ႔ က တျခားစီပါဗ်ာ..ပသီ လူမ်ဳိးက မေပ်ာက္သြားပါဘူး..အဲဒီအတြက္ေတာ႔ စိတ္ခ်ဗ်..ရန္ကုန္မွာ တေလာတုန္းက အခု လက္တေလာမွမွတ္ပုံတင္လုိက္တဲ႔ ပါတီက တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ေတြ႔ဆုံျပီး ပသီအေရးအတြက္ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္.. အဲဒါေတြကုိ ေသခ်ာစုံစမ္းလုိက္ပါအုံး…

ဒါနဲ႔ ယေန႔ လူပုဂၢဳိလ္ အားၿဖင္႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ကုိ သြားၿပီး သူက ဘာၿဖစ္တယ္ ၊သူက

ညာၿဖစ္တယ္ လုိ႔ ေၿပာဖုိ ႔ အလုပ္ ကြ်န္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။

ဟုတ္ကဲ႔ ဦးေလးအလုပ္မဟုတ္သလုိ က်ေတာ္အလုပ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး

ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ ဒီလူမ်ဳိးတကယ္ရွိတယ္ ။ဘယ္လုိ အေထာက္ အထားမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ပသီဆုိ တဲ႔ ေဝါဟာရ

အသုံးအနဳံး က အေရးၾကီးဆုံးၿဖစ္တယ္။ ခုိင္မာတဲ႔ ေက်ာက္စာ တုိ႔၊ ဘုရင္႔ၿပန္တမ္း တုိ႔

က အေရးၾကီးဆုံးၿဖစ္တယ္။အဲဒီ ထဲမွာ တစ္ခါ (၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္ မီက အေထက္ အထား

ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္

သမုိင္းကုိ ဖက္တြယ္ျပီး စုံလုံးကန္းျပီး မုိက္ေနရမယ္႔ အခ်ိန္မဟုတ္သလုိ လက္ရွိအေနထားကုိလည္း

ေက်နပ္ေနရမယ္အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး

။ကြ်န္ေတာ္ ပသီအတြက္ရွာေပးနဳိင္ တာကုိ မြတ္ဆလင္ စိတ္ဓါတ္ ၊အမ်ဳိးသား

စိတ္ဓါတ္ ဓါတ္ ႏွင္႔လုပ္ေပးသြားမယ္။လက္ေတြ႔ဘယ္သူပါတယ္၊မပါဘူး ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။

သီးသန္႔ သမုိင္းအေထာက္ အထားရွာေနပါတယ္ လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။

ပသီသမိုင္းကို ယခင္က စနစ္တက် သုေတသနလုပ္ထားျပီးေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြရိွပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတြေတာင္ ဦးေလးလုပ္တဲ့ပုံစံနဲ႔ လူေတြ ဇေဝဇဝါျဖစ္ကုန္ျပီး ပိုစ္တခုမွာ ပသီအေၾကာင္း တေၾကာင္းေလာက္ပါရင္ အဲဒီပိုစ္တခုလံုးကို ပသီပိုစ္ဆိုျပိး တင္သင့္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္ေနပါလား? အဲဒါလား သုေတသန?။သမုိင္းဆုိတာ copy paste လုပ္ရုံနဲ႔ သမုိင္းအေထာက္အထားရွာေဖြစုေဆာင္းတာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်။

ကုိယ္တုိင္ကလည္း ကုိယ္ေလ႔လာ စုေဆာင္းမယ္႔ သမုိင္းကုိ အဆုိးအေကာင္း အားလုံးလက္ခံသိရွိထားရပါမယ္။

အေကာင္းေတြႀကီးပဲ နဲ႔ သမုိင္းတခုက ျဖစ္မလာပါဘူး။။

အေထာက္အထားရွာေနတဲ႔အခ်ိန္ မွာနားလည္မွဳ မလႊဲေစခ်င္ဘူး။

ဟုတ္ကဲ႔ ခင္ဗ်..က်ေတာ္နားလည္မႈ မလႊဲခ်င္တာထက္ ဦးေလးလုပ္လုိ႔ အြန္လုိင္းမွာ ပသီ သမုိင္းပ်က္သြားမွာ စုိးလုိ႔

၀င္ေရးတာပါ

စလာမ္ – ေက်းဇူး

၀ါေလကြမ္းစလာမ္.ဦးတင္ေမာင္

သင္႔ေႀကာင္႔ ပသီသမုိင္းမပ်က္ပါေစနဲ႔

Message

kotinmaungPermalink kotinmaung က December 22, 2011 – 3:39pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

ဟုတ္ကဲ႔ပါ။အခုလုိသတိေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ပုိၿပီးဂရုစုိက္သြားပါမည္။

‹ ေရွ႕သို႔
1
2
3
4
5

11
ေနာက္သို႔ ›
စာမ်က္ႏွာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s