ေဆြးေႏြးခန္းမွေစာဒကႏွင္႔အေၿဖ – (၁)

MMSY – ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ ေမးၿမန္းခ်က္ ႏွင္႔ေၿဖၾကားခ်က္မ်ား

ျမန္မာ

ျမန္မာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အေစာဆုံး သုံးႏႈန္းခဲ့တာ ပုဂံေခတ္မွာလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဟုတ္တာ၊ မဟုတ္တာ အပထားလို႔ ေရွ႕လူမ်ားအဆိုအရ ပုဂံေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္း တ႐ုတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံဘုိ႔အတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္း သူေတြ၊  ျမန္ျမန္မာမာလူေတြ ထြက္ၾကလို႔ ဆင့္ေဆာ္ရာကေန ေပၚလာတာလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအသုံးအႏႈန္းဟာ အဲဒီ့ေနာက္ပိုင္း သိပ္ၿပီး တြင္က်ယ္ခဲ့ဟန္ မတူပါဘူး။ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတဲ့ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းက်မွ ျပန္ေပၚလာတာကို ေတြ႕မိပါတယ္။

ျမန္မာေ၀ါဟာရရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္က တိဘက္ဗမာ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ေတြ႕ရဲ႕ မိမိနဲ႔ စပ္ဆိုင္ ရည္ၫြန္းတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ နဲ႔ မာကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ မာ ဆိုတာကို အထူးႀကံဆစရာမလိုပဲ ဒီေခတ္အဓိပၸါယ္အတိုင္း မာခ်ာျခင္း၊ သန္စြမ္းျခင္း စတဲ့ ခ်ိနဲ႔ေပ်ာႏြဲ႕ျခင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မာ စကားလုံးဟာ ျမန္ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳတဲ့ ႀကိယာ၀ိေသသန သေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းမူလ ပုဒ္က ျမန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ ရဲ႕ လုံးျခင္း အဓိပၸါယ္ က ဒီေန႔ေခတ္ နားလည္ေနသလို လ်င္ျခင္း၊ ျမန္ျခင္း၊ သြက္လက္ျခင္း အဓိပၸါယ္ မေဆာင္ ပါဘူး။ မိမိကိုယ္ကို ရည္ၫြန္းတဲ့ လူ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သာ ေဆာင္ပါတယ္။

ဘာသာေဗဒ (Linguistic) သေဘာအရ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးဆက္ႏြယ္ အနီး အေ၀း ကို အေျခခံေ၀ါဟာရမ်ား (Fundamental Word) တူညီမႈ ပမာဏနဲ႔ တုိင္းတာ ၾကတယ္။ တူညီမႈမ်ားရင္ ေဆြမ်ဳိးဆက္ႏြယ္မႈ နီးၿပီး နည္းရင္ ေ၀းတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ အေျခခံေ၀ါဟာရ ဆိုတာ ေရ၊ မီး၊ ေန၊ လ၊ အေဖ၊ အေမ၊ လူ၊ သစ္ပင္၊ ေတာ၊ ေတာင္နဲ႔ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္စတဲ့ နိစၥဓူ၀ သုံးႏႈန္းေနၾကတဲ့ အေျခခံေ၀ါဟာရေတြကို ဆိုလိုပါ တယ္။ အိႏၵိယ နယ္ျခား ေတာင္တန္းမ်ား နဲ႔ ေျမျပန္႔မ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိဘက္ဗမာ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္  ခ်င္း၊ မီဇိုး၊ ဇိုမီး၊ ကသည္း၊ နာဂစတဲ့ အမ်ဳိးအႏြယ္ေတြရဲ႕ စကားမွာ လူ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆို ရည္ၫြန္းရာမွာ မု႒႒ာန္လို႔ ဆိုတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းကို ပိတ္ၿပီး ႐ြတ္ဆိုစဥ္ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့  ကို အေျခခံတဲ့ အသံေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ မီ” “မင္” “မန္” “မာန္” “မီယန္” “ျမန္ စတဲ့ အသံမ်ားနဲ႔ ူ ကို ရည္ၫြန္းကိုယ္စား ျပဳၾကတယ္။ အေနာက္ဖက္ ေတာင္တန္းသားမ်ားေတြထဲက သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ မီဇိုး၊ ဇိုမီးလို႔ ေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေတာင္ေပၚလူ၊ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ေပၚ သားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (မီ= လူ+ဇို= ေတာင္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ မူလေဒသဟာ တိဗက္ကုန္းျမင့္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဒီေန႔တ႐ုတ္ျပည္ စီခြ်မ္ေဒသလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗမာျပည္ထဲ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနထိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး စခန္းေထာက္ျဖစ္တဲ့ ယူနန္္နယ္သားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ကို ျမန္တင့္ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ပုဂံျပည္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ေတြဟာ ဒီေန႔ဗမာျပည္ အထက္ပိုင္းကို မီယန္ခ်န္-MienQan” လို႔ အမည္သတ္မွတ္ၿပီး တ႐ုတ္အင္ပါယာထဲ သြတ္သြင္းေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ကူမင္တန္ ထိုင္၀မ္တ႐ုတ္ျပည္က ျမစ္ႀကီးနား အပါအ၀င္ ဗန္းေမာ္ မ်ဥ္းတေျပးအထက္ ဗမာျပည္ကို သူတို႔ပိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေတာင္းဆို ေနတာျဖစ္တယ္။) စကားစပ္အေနနဲ႔ တင္ျပရရင္ အာသံမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ေရွးျမန္မာ အဆက္ အႏြယ္မ်ားဟာ သူတို႔နာမည္ေနာက္မွာ မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္ (Surname) အျဖစ္ မာန္ (Marn) ကို ထည့္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္ကို ထိန္းသိမ္းေနၾကတာပါ။ ရွမ္းေတြက မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္အျဖစ္ (Shyam) လို႔ သုံးၿပီး ထိန္းၾကတယ္။ ဥပမာ- ရာေမ့ရွ္မာန္ (Ramesh Marn) ထန္းေအာင္ရွမ္း (Thang Ang Shyam) တို႔ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ပထမ အဂၤလိပ္ဗမာစစ္ပြဲအၿပီး ဗမာေတြ ျပန္ဆုတ္စဥ္ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ အဆက္အႏြယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဗမာျပကၡဒိန္အတိုင္း ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတြကို အတူဆင္ႏႊဲၾက တယ္။ ပြဲဆန္ဂံ (Pwe Sanghan) ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ ဗာရမားဆိုတဲ့ ဘုံအမည္ေအာက္မွာ အတူ ဆင္ႏႊဲၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔အၾကားက ဘုံစကားဟာ အာသံစကား (Assamese) ျဖစ္တယ္။

ေရွးဦးပုဂံေခတ္ ဘုရင္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္တဲ့ မင္းေစာ၊ မင္းစိုး၊ စိုးမင္းဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္လဲ လူဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုသာ ရည္ၫြန္းေန ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း မင္း ဆိုတာ မင္၊ မီ၊ မာန္၊ မီယန္ စတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ လူ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေစာ၊ စို၀္၊ စိုး ဆိုတာေတြကလည္း အသံသာကြဲၿပီး အဓိပၸါယ္တူတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးမိုး ခ်ဳပ္ခ်ာျခင္း၊ ႀကီးမႈးျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းေစာ၊ မင္းစိုးဆိုတာ လူတို႔ကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ လူထုရဲ႕ အႀကီးအမႈးလို႔ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ပါတယ္။

အထက္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအရ ျမန္မာေ၀ါဟာရပါ ျမန္ ဆိုတာဟာ တိဗက္ဗမာ အႏြယ္၀င္ေတြက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ရည္ၫြန္းတဲ့လူ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ ခ်က္ ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္းစြမ္းမာခ်ာတဲ့ လူမ်ားလို႔ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ တဲ့ ျမန္မာ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ တိဗက္ဗမာမ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ေျမျပန္႔ေန လူမ်ဳိးစုႀကီးကိုသာ ရည္ၫြန္း ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။

ဗမာလား၊ ျမန္မာလား

ဗမာ၊ ျမန္မာ ေရးထုံး ကြဲလြဲခ်က္ေတြဟာ ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္းမွာ စခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာ မိပါတယ္။ ျမန္မာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ပုံႏွိပ္စက္မ်ား ေပၚလာစဥ္ အေတာ္ အသုံးတြင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္  ကိုရရစ္ကာ ႏွစ္လုံးဆင့္ ေရးခ်ာ ႏွင့္  ျမမၼာ လို႔ ေရးထားတာေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေအာက္ဗမာျပည္ ေမာ္လၿမိဳင္ ္ၿမိဳ႕က ထုတ္တဲ့ ပထမဦးဆုံး သတင္းစာရဲ႕ အမည္ဟာ ျမမၼာသီတင္းစာ လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာဆိုတဲ့ ေရးထုံးနဲ႔ အသုံးအႏႈန္းက အဂၤလိပ္ေတြ ဗမာတျပည္လုံးကို သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း သူတို႔နဲ႔ အတူပါလာတဲ့ အိႏၵိယတိုက္သားေတြ ေရာက္လာမွ တြင္က်ယ္လာတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သူတို႔အျမင္ အတိုင္း ဌာေနဗမာျပည္သား အားလုံးကို ခ်ဳံငုံေခၚေ၀ၚတဲ့ အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗားရမား၀ါလားလို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္က အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားရဲ႕ စာေရးစာခ်ီက အစ ၀န္ေထာက္ အတြင္း၀န္အထိ အမ်ားစုဟာ အိႏၵိယတိုက္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဌာေနသား ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ နားလည္ေအာင္ ဗားရမားဆိုတဲ့ စကားကို လိုက္ေျပာရာကေန ဗမာဆိုတဲ့အသုံး တြင္က်ယ္လာတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ ေရွ႕ကာလ အရင္က ဗမာျပည္ထည္းမွာ ဗမာ ျမန္မာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက မေတြ႕မိ သေလာက္ပါပဲ။ ရွိခဲ့ရင္လည္း အေတာ္နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ ထိုအခ်ိန္က အသုံးတြင္ခဲ့တာက နန္းစိုက္ရာ မင္းေနျပည္ ၿမိဳ႕ရြာအမည္အတိုင္း ပုဂံသား၊ အင္း၀သား၊ ေတာင္ငူသား၊ ဓည၀တီသားလို႔ ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ထိ မဏိပူရ ကသည္းမ်ားက ဗမာကို အ၀ (အင္း၀) (သို႔မဟုတ္) ကေဘာ္ (ကေဘာ္သား) လို႔ ေခၚေန ၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာလည္း အင္း၀ (Ava)၊ သန္လ်င္စသည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာအမည္တိုင္းပဲ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြ အိႏၵိယျပည္ႀကီးကို သိမ္းၿပီး အိႏၵိယက တဆင့္ ဗမာျပည္ကို ဆက္စပ္ထိေတြ႕လာခ်ိန္က်မွပဲ ဗားမား (Burma) လို႔ ေရးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဗမာရဲ႕ ရင္းျမစ္ျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယတိုင္းသားေတြရဲ႕ စကား၊ အေခၚအေ၀ၚ (Bramah)  ကို အဂၤလိပ္နားအၾကားနဲ႔ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။

 

Myanmar နဲ Burma စကားလုံး အသုံးအနဳန္း

ေန႔စဥ္ေျပာဆို သံုးႏႈန္းေနတဲ့ စကားလံုးေတြထဲမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ မထင္ရွားတာ၊ အသိရ ခက္ခဲ နက္နဲတာေတြ၊ ဝိဝါဒ ကြဲျပား အျငင္းပြားစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိၾကတဲ့အနက္ အလြန ္ အေရးႀကီးတဲ့ အျငင္းပြားစရာ စကားလံုးတလံုး အေၾကာင္းကို ဒီကေန႔ ေျပာၾကရေအာင္ပါ။

ကဲ … ပထမဆံုးေတာ့ သမိုင္းဝင္ ေတးသီခ်င္းတပုဒ္ကို နားဆင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေနာင္ဥဒါန္း ××× ဘယ္မေျပစရာ ××× ရာဇဝင္တင္ထား ××× မ်ဳိး႐ိုးႏြယ္သာ ××× ကမၻာတခြင္မွာျဖင့္ ××× ဗမာထင္ရွား ××× ဒို႔ေခတ္တြင္မွ ××× ည့ံၾကေတာ့မွာလား ဒို႔ဗဗာ – ဒို႔ဗမာ ××× မဟုတ္ေလသလား ××× (ဒို႔ဗမာ – ငါတို႔ ဗမာ) ×× (ဒါ – ငါတို႔ဗမာ) ၂
နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကို ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ သမိုင္းဝင္ အမ်ဳိးသား ေရး လႈံ႔ေဆာ္ ေတးသီခ်င္းႀကီးပါ။ ဒီသီခ်င္းမွာ ဆိုသြားတဲ့ ဒို႔ဗမာ ဆိုတာဟာ ျပည္မ ေျမျပန္႔ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ အမ်ားစု လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းကို ေျပာတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ခ်င္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတခုလံုး အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတ့ဲ လူမ်ဳိးအားလံုးကို ဆိုလိုတာပါလား။ ေသာတရွင္တို႔ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသမိုင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ မွာ ဒို႔ျမန္မာ အစည္းအ႐ံုး လို႔ မေခၚဘဲ ဘာေၾကာင့္ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးလို႔ ေခၚသလဲ ဆုိတာကို ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာ ဆိုတာဟာ ျပည္မ ေျမျပန္႔ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့လူမ်ဳိးကိုသာ ေခၚတာ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာပေဒသရာဇ္ေတြ ေပးထားတဲ့နာမည္ ျဖစ္တယ္၊ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒသေဘာ ပါဝင္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံကို ျမန္မာတမ်ဳိးတည္း အပိုင္အျဖစ္ သံုးႏႈန္းတာဟာ မမွန္ ကန္ဘူး၊ လူမ်ဳိးအားလံုး အက်ဳံးဝင္တဲ့ႏိုင္ငံကို ဗမာႏိုင္ငံ လို႔ ေခၚမွသာ ညီညြတ္မွန္ကန္မယ္ လို႔ အတိအလင္းဖြင့္ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

ကဲ … ဒီေတာ့ … ပညာရွင္ေတြကေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ ဆရာ ေမာင္သာႏိုးရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ …“ဗမာက မူလဗ်၊ ျဗဟၼာ က လာတာကိုး။ ဗထက္ခ်ဳိက္ ဟရစ္ ဟ မ ဆင့္၊ ျဗဟၼာ က လာတာကိုး။ ျဗဟၼာ ကေနၿပီးေတာ့ ဗမာ ျဖစ္သြားတာ။ အဲဒါကိုမွထပ္ၿပီးေတာ့ ဗမာ ကို ဗထက္ခ်ဳိက္နဲ႔ မ နဲ႔ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာ ျဖစ္သြားတာ။ အဲေတာ့ ျမန္မာက ဒုတိယ၊ ျဗဟၼာ ဆိုတဲ့ ဗမာက အဓိက ပင္မ ျဖစ္တယ္။ အဲလိုယူဆပါတယ္၊ ပညာရွိေတြ ယူဆၾကတယ္။ အဲဒီ ဗမာနဲ႔ ျမန္မာ မွာက အဂၤလိပ္ေခတ္ က ဝံသာႏုေခတ္က ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးေခတ္က သူတို႔က ဗထက္ခ်ဳိက္ မ ေရးခ် မာကို ခ်င္းေကာ၊ ကခ်င္ေကာ၊ ကရင္ေကာ၊ ျမန္မာေကာ အားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္တယ္။ ျမန္မာကိုေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး (က်ေနာ္တို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေပါ့ေလ) အတြက္ပဲ သတ္မွတ္တယ္။ အဲဒီလို အယူအဆရွိတယ္လို႔ က်ေနာ့္ကို တေလာဆီက ေသဆံုးသြားတဲ့ ေရနံေခ်ာင္း သခင္ ခင္ညြန္႔က ေျပာဖူးတယ္ဗ်။ အခု ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနၿပီ တဲ့ ျမန္မာက ကခ်င္ေရာ၊ ကရင္ေရာ၊ ရွမ္းေကာကို ေခၚတာ။ ဗမာကမွ ဒီလူမ်ဳိးေလးကို ေခၚတာလို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ငါတုိ႔ ဝံသာႏုေခတ္ကဟာနဲ႔ ေျပာင္းျပန္လို႔ သခင္ ခင္ညြန္႔က ေျပာတယ္ဗ်။ ဒီေခတ္က်မွ ဘယ္လို လုပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားသလဲ မသိဘူး”

ဒါေတြကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္သူအျဖစ္ အမ်ား နားလည္ထားၾကတာကေတာ့ သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ ဗမာစာ ဗမာစကားမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ပါဝင္မႈေတြအနက္ကတခုျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ ဒီအေမြကို သူ႔ရဲ႕လက္ရင္း တပည့္လို႔ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ က ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံကို ျမန္မာလို႔ သံုးရမယ္၊ ျပည္မက လူမ်ဳိးကို ဗမာလို႔ သံုးရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ေျပာင္းျပန္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ သံုးစြဲဖို႔ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္သားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို လူမ်ဳိးစု တစုတည္းရဲ႕အဖြဲ႔ အျဖစ္ ေသး သိမ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေအာင္ ေသြးခြဲခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္အဲဒီအခ်ိန္ကလူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။

(ဦးသာႏုိး အသံ) “က်ေနာ္ကေတာ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို ေထာက္ခံတယ္၊ စာေပေရး အရေတာ့ ေထာက္ခံတယ္ဗ်ာ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခုနေျပာသလိုပဲ ဗမာဆိုတဲ့ ဗထက္ ခ်ဳိက္ မာ က ျဗဟၼာ က လာတာ။ ျဗဟၼာ ဆိုတာက ပါဠိေပါ့ဗ်ာ။ အိႏၵိယမွာလည္း ခုထက္ထိပဲ ျမန္မာကို ျဗမၼာ ေခၚၾကတာပဲ။ ဗမာစာကို ဘာရမီ လို႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာစကားဆိုရင္ ဘာရမီဘာသာ လို႔ ေခၚတယ္ဗ်။ ဗမာက သာလွ်င္ တျပည္လံုးကို ျခံဳတဲ့အျမင္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာက ခင္ဗ်ားတို႔၊ က်ေနာ္တို႔ အပါအဝင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးက လူတစုကို ေခၚတာ။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ မပါဘူး”

အီလြီႏြိဳက္ တကၠသိုလ္က အၿငိမ္းစား ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ ဆရာ ဦးေစာထြန္းကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံ မွာလည္း ဗမာလူမ်ဳိးကို ဖမာ လို႔ ေခၚတာကိုလည္း စဥ္းစားစရာအျဖစ္ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္…(ဦးေစာထြန္း အသံ)“ပါဠိအဘိဓာန္ ထဲမွာဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ ဆိုတာကို ျဗဟၼာ ေဒသ ဆိုၿပီးေတာ့ ျဗဟၼာ ဆိုၿပီးေတာ့ ျပတာရွိတယ္။ ေနာက္ ဆရာ ေတာ္ ္ႀကီး ေတြက ျဗဟၼာလို႔ ေရးၾကတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ အသံ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဗမာ လို႔ ျဖစ္မယ္ဆိုလည္းပဲ ျဖစ္ခြင့္ေတာ့ ရွိတာပဲ”ပုဂံေခတ္ မွာေတာ့ ေျမျပန္႔ေနလူမ်ဳိးကို ျမန္မာ အျဖစ္ ေက်ာက္စာ ေရးထြင္းခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား ေတြခဲ့ရတာကိုလည္း ဆရာဦးေစာထြန္းက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“မြန္ေတြက သူတို႔ ေက်ာက္စာေတြ ထိုးတာ ရွိတယ္။ မြန္ေက်ာက္စာထဲမွာ က်န္စစ္သား လက္ထက္က လူေတြအေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ဗမာေတြကို သူတို႔က မရမာ လို႔ ပဲ သူတို႔ ေျပာတာပါပဲ”ဟုတ္ကဲ့ဆရာ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုးကို ျမန္မာလို႔ သံုးခဲ့တာမ်ဳိးေရာ အေထာက္အထား ေတြ႔မိခဲ့သလားဆရာ။

“သမိုင္းေၾကာင္းအရကေတာ့ ျမန္မာဆိုတာလည္း ဗမာ၊ ဗမာဆိုတာလည္း ျမန္မာ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ျခံဳၿပီးေတာ့ ျမန္မာလို႔ ေခၚတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါကေတာ့ ေနာက္မွ ႏိုင္ငံေရးအရ သတ္မွတ္ခ်က္ တခုေပါ့ေလ”

ကဲ … ဒီေတာ့ ဗမာ၊ ျမန္မာ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂေၾကာင့္ ကေျပာင္း ကျပန္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းၿပီ ထင္ပါရဲ႕ေနာ္။ေနာင္တခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂ ကင္းကင္းနဲ႔ ပညာရွင္ေတြ စုေဝး တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ရယူ ဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးလို႔ ထင္မိပါတယ္။

မူရင္း  ဘီဘီစီစာစီစာရုိက္ – မ်ဳိးဆက္သစ္ စာစီစာရုိက္၊ စာအုပ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ၿမန္မာစာဘယ္ကစသလဲ

  မာတီကို မ၀င္ၿဖစ္တာလဲ ၾကာပါၿပီ။ ဘာၿဖစ္ေနလို႕လဲ ဆို ပ်င္းေနလို႕ပါ။ ဒီေန႕ Gtalk တက္ရင္း သူငယ္ခ်င္းပဲထားပါေတာ့… ဘုန္းဘုန္းတပါးနဲ႕ စကားစပ္မိရင္း ၿမန္မာစာအေၾကာင္း ေၿပာၿဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာေၿပာရင္းနဲ႕ ၿငင္းၾကခံုၾက (အဲ) ေဆြးေႏြးရင္း ဘုန္းဘုန္းကေမးတယ္။ ” ဒကာၾကီး ၿမန္မာစာဟာ ဘယ္ကဆင္းသက္လာသလဲတဲ့” ။ က်ေနာ္ကလဲ ေယာင္၀ါး၀ါးနဲ႕ ” သကၠ ဘာသာကေန ဆင္းသက္ လာတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ဘုရား ” လို႕ေၿဖလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုလဲေၿဖေရာ ဘုန္းဘုန္းက ရာဇကုမၼာရ ေက်ာက္စာနဲ႕ က်ေနာ့္ကိုကိုင္ထုေတာ့တာပဲ။ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္မွာ ၿမန္မာစာေပနဲ႕ ေရးသားထားတဲ့ အထင္ကရ ေက်ာက္စာ၊ေပစာ ေတြမရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ ရွင္အရဟံၾကြလာၿပီးမွ သထံု မႏူ ဟာမင္းထံကေန ပဠိကတ္သံုးပံုနဲ႕စာေပက်မ္းဂန္ေတြကို အဓၶမပင့္ေဆာင္လာၿပီး ၿမန္မာစာ ေပၿဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ က်န္စစ္သား မင္းရဲ႕သား ရာဇကုမၼာရမင္းသား အလဴမွာ ေရးထား တဲ့ ရာဇကုမၼာရ ေက်ာက္စာကို အကိုးအကားၿပၿပီး ၿမန္မာစာေပသည္ မြန္စာေပ ကေနဆင္း သက္လာတယ္ ဆိုတာကို အတည္ၿပဳေၿပာပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ဒါဟာ မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာ္ရထာဘုရင္ ကေန မႏူဟာမင္းကို ပုဂံမွာကိုးကြယ္ၾကည္ညိုရန္အတြက္ သံအဖြဲ႕နဲ႕ ပဠိကတ္ တပံုခြဲ ေဝပင့္ ေဆာင္လိုသည့္ေမတၱာရပ္ခံသည့္  စာလႊာေပးခဲ့ရာမွာ ဘယ္ဘာသာကို အသံုးၿပဳခဲ့ သလဲ ႏွင့္ ၿမန္မာစာသည္” ဥပမာ ကိုရီးယားဗ်ဥ္း၊သရ ကို ဆယ္ဂ်ဳံးဘုရင္ကတည္ထြင္ခဲ့ သလို ၿမန္မာ ဗ်ဥ္း၊သရ ကိုဘယ္သူ တည္ထြင္ခဲ့တာလဲ ” စသည္တို႕လို ကပ္ရပ္ၿပီး ၿငင္း (အဲ) ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကလဲ သံအဖြဲ႕ နဲ႕စာေပးတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စကားၿဖင့္သာ ေမတၱာရပ္ခံၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ထြင္သူကို က်မ္းဂန္တို႕တြင္ၿပန္လည္ ေလ့လာ ရမည့္အေၾကာင္းေၿပာရင္း သကၠဘာသာ မွ မြန္စာ ၊ မြန္စာ မွ ၿမန္မာစာ ဆင္းသက္ လာတယ္လို႕ မတင္မက်နဲ႕ ကြန္နက္ရွင္ကို အေၾကာင္းၿပၿပီး ဆီးယူ လိုက္ရပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ တကယ့္မတင္မက်ၾကီးကို ၿဖစ္ေနတာပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ သမိုင္းစာအုပ္ေတြမွာ ဖတ္ဖူးသလိုလို ရွိေပမယ့္ မမွတ္ထားမိဘူး။ ရာဇကုမၼာရ ေက်ာက္စာကိုလဲ ဖတ္စာထဲမွာသင္ဘူးေပမယ့္ မမွတ္မိဘူး။ မမွတ္မိတာလဲ မေၿပာနဲ႕ေလ။ ၆တန္းကေန ၁၀တန္းေအာင္တဲ့အထိ ကိုယ့္ဘာသာ ဘယ္လိုေအာင္လာမွန္းေတာင္ သိတာမဟုတ္   ဘူး။ အကပ္အရပ္ေတြ ေတြနဲ႕တကယ့္ေယာင္၀ါး၀ါးေအာင္လာတာ။ စာေတာ္တာေတြ ၾကႊားသလိုၿဖစ္ သြားတယ္။ ဒါနဲ႕ ရွိသမွ်စာအုပ္ေတြ ၿပန္ရွာဖတ္တယ္။ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေၿဖမရဘူး။ ေနာက္ဆံုးအၾကံကုန္တာနဲ႕ Google လိုက္ေတာ့ Wiki မွာလဲ တိတိက်က် မေတြ႕။ ကိုညီလင္းဆက္ တင္ထားတဲ့စာအုပ္ကလဲ ေဒါင္းမရ။ မသက္ဇင္ တင္ထားတဲ့ ၿမန္မာစာေပ ခရီးအစ        ဆိုတဲ့ပို႔ဒ္ ကို ေတြ႕ ေတာ့မွ အနည္းငယ္ ဒီလိုပါလားလို႕ သိသလိုလိုၿဖစ္သြား ေတာ့တယ္။ က်ေနာ္လိုမေယာင္ ရေအာင္ သူမ်ားပို႕ဒ္ ကိုပထမဆံုးအေနနဲ႕ ကူးယူေဖာ္ၿပ လိုက္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္ကိုေတာ့ ညႊန္းဆိုထားလို႕ ေနာက္မွခြင့္ေတာင္းေတာ့မယ္။

”  ၿမန္မာေပ ခရီးအစ

ပထမဆံုးျမန္မာစာေပကိုေရးသား ၾကေသာ စာေရးဆရာ မ်ားသည္ ပုဂံျပည္သူျပည္သား မ်ားျဖစ္ သည္ ဗုဒၶ ဘုရား ရွင္ကို ၾကည္ညိဳျခင္း သည္းထန္ေန သျဖင္႔ ေစ တီ ဘု ရား တည္ျခင္း ေရစက္ သြန္း လွဴ ဒါန္းျခင္း တို႔ တြင္ စာ ေရး ခ်င္ စိတ္ အျဖစ္ ပုဂံ သား စာေရး ဆရာမ်ား သည္ေက်ာက္ စာအျဖစ္ေရးသားၾကကုန္သည္။ ေက်ာက္ စာ မ်ားသည္ ပုဂံသား တို႔၏ သဒၶါ ေစ တ နာ တို႔ကို ငွင္း ထို ေခတ္က အေလ႔အထ မ်ား ကို ငွင္း ေဖၚျပ သည္႔ စာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ျမန္မာ စာေပ သမိုင္းကို ေလ႔လာ သူ တိုင္းသည္ ပုဂံေ ခတ္ ေက်ာက္စာ မ်ား ႏွင္႔ ခရစ္ ႏွစ္ ရွစ္ ရာစု မွ ကိုး ရာစု ေက်ာ္ ေခတ္ က စာ တို႔ ၏ သိမ္ေမြ႔ ခန္႔ညား မွဳ မ်ား အား သိၾက ေပ လိမ္႔မည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေဂါတမ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ျပီး မွ က်န္ ရစ္ ေသာ ဓါတ္ေတာ္အခ်ိဳ႔ ကို ထည္႔သည္႔အိုး တြင္ စာ စ တင္ ေတြ႔ဖူးၿ ပီး။ ပီျပဝ အိုးဟု ေခၚ သည္ ခရစ္ မ ေပၚမီ ေလးရာစုက ပီျပဝ အိုး စာမ်ိဳးမွ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံုး အကၡရာ ဆင္း သက္ လာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ ဗိမာန္ ညႊန္ၾကား ေရး ဝန္ ေဟာင္းဦးသာျမတ္ ႏွင္႔ မႏၱေလး ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဌာန အထူးအရာရွိ ဦးျမက။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ အကၡရာ ပံုစံ ေရြ႔ ေလ်ာ ေျပာင္းလဲပံုကို ဇယား ႏွင္႔ တကြ ရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။ ျဗဟၼီ ၊ ကဒံဗ ၊ ပ်ဴ ၊ ေရွးႏွင္႔ ယခုျမန္မာစာဟူ ၍ ငါး မ်ိဳး ပါရွိသည္။

စာကိုး
ရသစာေပ အဖြင္႔ႏွင္႔နိဒါန္း ဆရာေဇာ္ဂ်ီ စာမ်က္ႏွာ ၉ မွ ၁၃ အထိေခတ္ ေဟာင္းျမန္မာ ရာဇဝင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇ မွ ၁၃၃ ထိဆက္လက္ေလ႔လာရန္ က်မ္းညႊန္းျမ၊ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာအကၡရာစာတမ္း ( ပဏမခန္း )သာျမတ္၊ မြန္-ျမန္မာအကၡရာသမိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၅-၆

ပသီ= ဗမာ ?

Burmese Muslims are also called Pathi in Myanmar. See Islam in Myanmar.

ပသီလူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ  –

ဘုိးေတာ္မင္းတရားၾကီးထုတ္ၿပန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းတြင္ ” အာဗစ္ရွာဟုိ သႏဒီ တၿပည္ င ေရႊငူ ၊ ငေရႊေအး တုိ႕ကနဳိင္ငံေတာ္တြင္း အရပ္ရပ္ၿမဳိ႔ရြာမ်ားရွိ ပသီကုလားတုိ႕ကုိ ၎တုိ႔ဘာသာကြ်မ္း က်င္သည္႕ အတုိင္း အာဗစ္ရွာဟုိသိႏၵီတၿပည္႔တုိ႔ၿပသရာ နာခံေစ။ ရခုိင္ၿပည္ေလးၿမဳိ႔ေက်းရြာမ်ားမွာ ရွိေနၾကသည္႔ ပသီ ကုလား တုိ႔တြင္ ဘာသာတရား စကားမ်ားကုိအရပ္ရပ္ ပသီကုလား နည္းတူ အာဗစ္ရွာဟုိသိႏၵီ တၿပည္႔မ်ားက စစ္ေၾကာ စီရင္ေစ။”

(နာခံေတာ္ ဘယေက်ာ္ထင္ၿပန္သည္။)

ပသီ´´-ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးPar-thi, Far-si

ပသီလူမ်ိဳးတို႔မွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကာလကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မန္ခ်ဳးမွတ္တမ္းႏွင့္ မွန္နန္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ ဆက္မဟာရာဇ၀င္မ်ား တြင္ ပါရွိသည္။
ေအဒီ ၁၂၂၁-ခု၊ အေနာ္ရထာမင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ ယိမ္းယိုင္လာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေရပိုက္နက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ပသီတပ္မွ၊ မိမိတို႔ႀကမၼာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာကာ ပုသိမ္ဟု ေခၚမည့္ေဒသတြင္ ပသီၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ပသီမင္းဆက္(၃)ဆက္၊(၁၂)ႏွစ္တိုင္တို္င္ တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ကရင္တို႔မွ ၀ိန္႔ပသီ၊ ေ၀့ပသီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မြန္တို႔မွ ဒံုးပသီ၊ဥဳင္းပသီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကသည္။
၀ိဋဋဴပႏွင့္ သာကီ၀င္တို႔ မသင့္မတင့္ျဖစ္၍ စစ္ခင္းၾကသည္တြင္ သာကီ၀င္ ဓဇရာဇာမင္း၊ မဇၥ်ိမေဒသမွ စြန္႔ခြာလာ သကဲ့သို႔တပ္မွဴး၊ဗိုလ္မွဴး၊ ၀န္ႀကီး၊ ပညာရွိတပ္သား မက်န္ နန္းမ်ိဳးႏြယ္ (၃၇၀၀) တို႔အစုခြဲကာ အင္း၀ဘုရင္ စေနမင္းထံ သစၥာႏွံကာခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။
ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၳီလာ၊ စည္သာ၊ ဒီပဲယင္း၊ ေညာင္းရမ္း၊ ပင္းတလဲ၊ တဘက္ဆြဲ၊ ေဘာဓိ၊ စည္ပုတၱရာ၊ေျမထူးတြင္ အစုခြဲေနထိုင္သူတို႔မွာ မင္းမႈထမ္းရင္း အေျမွာက္တပ္၊ ေသနတ္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ကိုယ္ရံေတာ္တပ္၊ ကင္းတားကုလားပ်ိဳတပ္၊ စာဆိုမ်ား ကုန္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ref : ဆရာမာဃပုသိမ္ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ၁၃၇

ခ်စ္ဦး said:

စလာမ္ပါခင္ဗ်ာ…..

တစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္လို႔ပါ……

ျမန္မာ ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ဦးတင္ေမာင္ သိသေလာက္ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ဗမာလူမ်ိဳးကို =ျမန္မာဟုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသလား?

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သူတိုင္းကို ျမန္မာဟုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသလား ?

ပသီ= ဗမာ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s