7 – ေဒါက္တာ ရွိတ္အပၸဒူ ရာမန္ [၁၈၇ဝ – ၁၉၁၆]

ေဒါက္တာရွိတ္အပၸဒူရာမန္

FromMyanmarOnline Encyclopedia

Jump to: အညႊန္း​, ရွာေဖြရန္​

၂ဝဝ၅ ခု၊ ဇူလိုင္ထုတ္ ရာျပည့္ ဦးစိုးၫြန္႕ စုစည္း တည္းျဖတ္တဲ့ ‘၂ဝ ရာစု ျမန္မာ စာေရး ဆရာ ၁ဝဝ အတၴဳပၸတၲိ အက်ဳဥ္း’ စာအုပ္မွ စာေရးေတြရဲ႕ အတၴဳပၸတၲိ အက်ဳဥ္း ေတြကို ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာရွိတ္အပၸဒူရာမန္

[ျပင္ဆင္ရန္​]

ေဒါက္တာ ရွိတ္အပၸဒူ ရာမန္ [၁၈၇ဝ – ၁၉၁၆]

ေဒါက္တာ ရွိတ္အပၸဒူ ရာမန္ ေခၚ ေဒါက္တာ အက္စ္ေအ ရာမန္ (Dr. S.A.Rahman) ကုိ ၁၈၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ အဖမွာ ပထမ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ စစ္ပြဲ ျဖစ္စဥ္က အဂၤလိပ္ စစ္တပ္ႏွင့္ အတူ အိႏိၵယ ျပည္မွ လုိက္ပါ လာသူ ပသီ လူမ်ဳိး ေဒါက္တာ ရာဟင္ေဘာက္ ျဖစ္သည္။ အမိမွာ သရက္ ၿမိဳ႕သူ ဗုဒၶ ဘာသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ေဒၚသက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ရာမန္မွာ ေဇရာဘာဒီ လူမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ အမည္မွာ ဦးဖုိးသာဇံ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ဟုိက္စကုူး ေက်ာင္းမွ ၁၈၈၄၊ အသက္ ၁၄ ႏွစ္သားတြင္ ခုနစ္တန္း ေအာင္ခဲ့သည္။ မဒရတ္ၿမိဳ႕ ေဆးေက်ာင္းတြင္ ၄ ႏွစ္ သင္ၿပီးေနာက္ ၂၅ ဇူလုိင္ ၁၈၈၉ မွ စ၍ ေဆး႐ုံ လက္ေထာက္ (Hospital Assistant) ရာထူး ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ယုိးဒယား နယ္စပ္ ေကာ္မရွင္တြင္ အထူး တာဝန္ ယူခဲ့ ရသည္။ ပညာေရးတြင္ အိႏိၵယ ဒီဂရီမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွ ခြင့္ယူကာ အဂၤလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာ ဆက္သင္ ခဲ့သည္။ အင္းထရင့္ ေခၚ ၉ တန္း စာေမးပြဲ (မက္ထရစ္တန္း)၊ အက္ဖေအ စာေမးပြဲ (အုိင္ေအ) တုိ႕ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ ေဆးသိပၸံမွ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေဆးပညာ ဒီဂရီကုိ ရယူ ခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၅ တြင္ ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီး၌ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ႀကီး ရာထူးသုိ႕ ခန္႕အပ္ ခံရသည္။ ၁၇ ဧၿပီ ၁၉ဝ၅ တြင္ ဒိစႀတိတ္ ဆရာဝန္ႀကီး ရာထူးသုိ႕ တုိးတက္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ ထုိ ရာထူးျဖင့္ သုံးခြ၊ ရမည္းသင္း၊ ေ႐ႊဘုိ၊ ဖ်ာပုံ၊ ကသာႏွင့္ ေအာက္ခ်င္းတြင္း ခ႐ုိင္ မ်ားတြင္ အမႈ ထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၇ တြင္ ဟံသာဝတီ ခ႐ုိင္၌ ေက်ာက္ႀကီး ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ ပလိပ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးရန္ ႏႈိးေဆာ္ေရး တာဝန္ကုိ ရန္ကုန္ ျမဴနီစီပယ္ အတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ စာေပတြင္ ကြၧမ္းဝင္ ႏွံ႕စပ္ ေသာေၾကာင့္ ပထမ သူနာျပဳ သင္တန္း စာကုိ ျပဳစု ေနခဲ့ရာ အၿပီးတုိင္ မေရာက္ ရွိခဲ့ေပ။
ဘိလတ္ျပန္ ဘြဲ႕ရ ခ႐ုိင္ ဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈတြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ ခံုမင္ ခဲ့သည္။ နန္းတြင္း ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဣႏၵာဝံသ ဇာတ္၊ ရာမ ဇာတ္မ်ားမွ အစ ဓားပိန္ ဦးေမာင္ႀကီး၏ ေျခာက္ျပားတန္ ဇာတ္ စာအုပ္မ်ား အထိ ဖတ္မွတ္ တတ္သည္။ ျမန္မာ ရာဇဝင္၊ ရွင္မဟာ ရဠသာရ၏ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕ စသည္ တုိ႕ကုိလည္း ေလ့လာသည္။ ဤအခ်က္ မ်ားကုိ ၁၈၉၆ တြင္ ေရးသည့္ ပသီပုံျပင္ စာအုပ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
၁၈၉၆ တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည့္ Arabian Nights Entertainment ေခၚ “အာေရဗ် ႏုိင္ငံ၏ ညအခါ ေဖ်ာ္ေျဖရန္ ဝတၴဳ” ကုိ ျမန္မာ ဘာသာသုိ႕ ျပန္ဆုိ ထုတ္ေဝ ခ့ဲသည္။ စာအုပ္ အ႐ြယ္မွာ အလ်ား ၈ လက္မခြဲ၊ အနံ ၅ လက္မ ရွိၿပီး စာမ်က္ႏွာ ၆၆၁ ပါဝင္သည္။ အဖုံးမွာ ကတ္ထူ အဝတ္ဖုံး အနီေရာင္ ျဖစ္ၿပီး ေဘးဘက္ တခု တည္းတြင္ ေ႐ႊစာလုံး ႀကီးျဖင့္ ‘ပသီ ပုံျပင္ ဝတၴဳႀကီး ပ႒မတြဲ’ ဟု ႐ုိက္ႏွိပ္ကာ၊ အဘုိးေငြ ငါးက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခဲ့သည္။ စာအုပ္မွာ လူႀကိဳက္ မ်ားလွသည္။ အဘုိးေငြ ငါးက်ပ္ မတတ္ႏုိင္သူ မ်ားေသာေၾကာင့္ စာဖတ္သူ အမ်ား အခက္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ထုိေၾကာင့္ ပံုျပင္ ၈ ပုဒ္ကို ေ႐ြးထုတ္၍ တက်ပ္တန္ စာအုပ္ အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ပညာေရး ဌာနက ျမန္မာ ဖတ္စာအုပ္ အျဖစ္ ျပဠာန္းသည္။
ျပဠာန္းခ်က္ စာအုပ္ အဖုံးတြင္ The Arabian Nights Reader ဟု စာအုပ္ အမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ S. A. Rahman ဟု ဘာသာ ျပန္သူ အမည္ကုိ လည္းေကာင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အျပင္ ပသီ ပုံျပင္ ဝတၴဳႀကီး ဟုလည္း ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ အတြင္း မ်က္ႏွာဖံုးတြင္မူ “ဆ႒မ၊သတၲမ၊ အ႒မႏွင့္ နဝမတန္း မ်ားတြင္ ဖတ္ရန္ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ ေကာ္မတီတုိ႕ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ပသီပုံျပင္ ဝတၴဳႀကီး” ဟု ျမန္မာ လုိေရာ အဂၤလိပ္ လုိပါ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ် ဘားမား ပုံႏွိပ္တုိက္က ၁၈၉၉ တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္တြင္ အလီဘာဘာႏွင့္ ဓားျပႀကီး ေလးက်ိပ္တုိ႕ အေၾကာင္း၊ ကမာရက္ဇမန္ မင္းသားႏွင့္ ပေဒါင္းရာ မင္းသမီး၏ အေၾကာင္း၊ ဆင္းတဘက္ႏွင့္ သူဆင္းရဲ ကူလီ၏ အေၾကာင္း၊ အလာဒင္ႏွင့္ ဣစၧာသယ မွန္အိမ္ အေၾကာင္း၊ ေၾကးဝါ ၿမိဳ႕ႀကီး၏ အေၾကာင္း၊ ညီမငယ္အား မနာလုိ ဝန္တုိျခင္း ျဖစ္ၾကေသာ ညီအစ္မ တုိ႕၏ အေၾကာင္း၊ မဟာမက္ မင္းသားႏွင့္ ဘရီတေနာင္ နတ္သမီး၏ အေၾကာင္း ဟူေသာ ပုံျပင္ ၈ ပုဒ္ ပါဝင္သည္။
တစ္ဖန္ “နိဒါန္းကုိ မဘတ္က ဇာတ္လုံး မေပၚမည္ ျဖစ္၍ ဘတ္႐ႈ ၾကရန္ ေတာင္းပန္ လုိက္ပါသည္။ သကၺရာဇ္ ၁၂၇ဝ ျပည့္ နယုန္လ အတြင္း ပုံႏွိပ္ ၿပီးစီးသည္။ စာအုပ္ေရ ၁ဝဝဝ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၅ လမ္း စာဆုိတန္း တုိက္နံပါတ္ ၄၉၊ ကဝိမ်က္မွန္ စာပုံႏွိပ္တုိက္” ဟု မ်က္ႏွာဖုံး ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေရးသား ပုံႏွိပ္ ထားသည့္ တေထာင့္တည ေျပာရေသာ ပသီ ပုံျပင္ ဝတၴဳႀကီး [စာၫြန္း ။ ။ (၁) ဒဂုန္ ဦးဘတင္။ ပသီပုံျပင္ ဝတၴဳကုိ ပထမဆုံး ေရးသားသူ၊ ႐ႈမဝ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၅၉)။ စာ ၁၇၂-၁၇၆။ (၂) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသာျမတ္။ တုိ႕ဗမာ မူစလင္ႀကီး မ်ား၏ လက္ရာမ်ား၊ ျမဝတီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၅၉)။ စာ ၄ဝ-၄၃။ (၃) ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)။ ပသီပုံျပင္ အေရးအသား၊ စာေပမွတ္တုိင္ မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းျခင္း (၂ဝဝ၄)။ စာ ၈၆-၈၉။ (၄) မလိခ။ ျမန္မာစာေပ အဘိဓာန္ (၄)။ စာ ၃၃-၃၇။ (၅) ေဒါက္တာရွိတ္ အပၸဒူရာမန္။ တေထာင့္တည ေျပာရေသာ ပသီ ပုံျပင္ ဝတၴဳႀကီး။ (၂ ႀကိမ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၇၇)။ စာ ဓ-န။]၊ ဘိလတ္ျပန္ ဘြဲ႕ရ ခ႐ုိင္ ဆရာဝန္ႀကီး ရွိတ္အဗၺဒူ ရာမန္ (Dr. S. A. Rahman) ေရးသားသည္။ ဝတၴဳႀကီးကုိ အတြဲ (၂ဝ) ေရးရ၏။ တအုပ္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ ရွိသည္။ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ့ ဖူးေၾကာင္း ကုိလည္း ၾကားသိ ရပါ၏။ … ဟူ၍ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသာျမတ္က ေဖာ္ျပ ထားသည္ ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။
မလိခ၏ ျမန္မာ စာေပ အဘိဓာန္ (၄) တြင္မူ “အပၸဒူ ရွိတ္ရာမန္ ဘာသာ ျပန္ေသာ မူ။ ပုံျပင္ေပါင္း ၃၈ ပုဒ္။ အမည္ အျပည့္အစုံမွာ တေထာင့္တည ေျပာရေသာ ပသီ ပုံျပင္ ဝတၴဳေတာ္ႀကီး” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မူလက ပုံျပင္ မ်ားကုိ ၁၉ဝ၆ မွ ၁၉ဝ၉ အတြင္း ေလးတြဲ ခြဲ၍ ထုတ္ေဝ ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ တြင္ စုစည္း ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝ၏ ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ၁၉၇၇ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ လတြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ စာအုပ္ကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ျမန္မာ စာအုပ္ သမုိင္းဦး ဘာသာျပန္ စာအုပ္ႏွင့္ စပ္၍ ကြဲလြဲခ်က္ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ လာရ ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သုေတသန ျပဳသင့္သည္ မွာကား ထင္ရွား လွေပ၏။ မည္သုိ႕ပင္ ဆုိေစ၊ “…… ပါဠိ စာေပကုိ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည့္ ေရးဟန္ မ်ဳိးျဖင့္ ခံ့ခံ့ညားညား ေရးသား ထားသည့္ အျပင္ ဆီေလ်ာ္ရာ ျမန္မာမႈမ်ား ထည့္သြင္း ထားသည္ ကုိလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေတြ႕ရ ပါသည္။ ….. ျမန္မာ စာေပ ႏွံ႕စပ္ ကြၧမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ လက္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။ …..” ဟူ၍ ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) က မွတ္ခ်က္ ခ်ထားရာ ေလးစားဖြယ္ စာတအုပ္ ျဖစ္သည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။
“ေဒါက္တာ ရာမန္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္သူ အေပါင္း မွာလည္း တတ္ကြၧမ္းေသာ သမားေတာ္ေကာင္း တေယာက္ႏွင့္ တာဝန္ သိသိ ဇြဲရွိရွိ ေဆာင္႐ြက္ တတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ တဦး ဆုံး႐ႈံး ၾကေလသည္” ဟူ၍ ၁၉၁၆ ခု ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ အဂၤါေန႕ထုတ္ ရန္ကုန္ ေဂဇက္ သတင္းစာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ၁၉၁၆ ခု ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ (အသက္ ၄၆ ႏွစ္ ၆ လ အ႐ြယ္) တြင္ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] စာၫႊန္း ။ ။

  1. ဒဂုန္ပ ဦးဘတင္။ ပသီ ပံုျပင္ ဝတၴဳတို ပထမဆံုး ေရးသားသူ၊ ႐ႈမဝ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၅၉)။ စာ ၁၇၂-၁၇၆
  2. သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသာျမတ္။ တုိ႕ဗမာ မူစလင္ႀကီးမ်ား၏ လက္ရာမ်ား၊ ျမဝတီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၅၉)။
  3. ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)။ ပသီပံုျပင္ အေရးအသား၊ စာေပ မွတ္တိုင္ မ်ားကို ျဖတ္သန္းျခင္း (၂ဝဝ၄)။ စာ ၈၆-၈၉
  4. မလိခ။ ျမန္မာ စာေပ အဘိဓာန္ (၄)။ စာ – ၃၃-၃၇]
  5. ေဒါက္တာ ရွိတ္အပၸဒူ ရာမန္။ တေထာင့္ တည ေျပာရေသာ ပသီ ပံုျပင္ ဝတၴဳႀကီး။ (၂ ႀကိမ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၇၇)။ စာ ဓ-န]

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2_stb4sU7hcJ:wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php%3Ftitle%3D%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%81%B8%E1%80%92%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9+%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AE&cd=3&hl=en&ct=clnk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s